CERINȚE LEGALE PENTRU PROTECȚIA ANTIFOC

Norme europene pentru proiectarea clădirilor rezistente la foc

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Este important să se ia în considerare cerințele legale pentru protecția antifoc chiar de la începerea proiectului.

Normele antifoc pot diferi de la o țară la alta, însă pot diferi și de la un tip de clădire la altul.

Rezistența la foc a unui tavan fals sau a unui perete cortină depinde de structură. Și, în felul acesta, normele privind protecția antifoc conțin cerințe pentru diverse clase de construcții, de la o clădire rezidențială mică, până la o structură industrială imensă. 

CUM SE CONSTRUIESC CĂILE DE EVACUARE ȘI DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE INCENDIU

Hilti fire protection support system

Unul dintre aspectele cele mai importante de care trebuie să se țină cont când se realizează proiecte pentru protecția antifoc este acela de a le acorda oamenilor aflați înr-o clădire timp suficient pentru a ieși din ea în caz de incendiu. 

Liniile directoare din Germania MLAR [4] (versiunea curentă 11/2005), descriu modul în care se mențin libere căile de evacuare și pentru cât timp, în cazul unui incendiu.

Mesajele esențiale din MLAR [4] cuprind:

  • Pentru tavanele suspendate, rezistența la foc necesară trebuie asigurată în cazul incendiului provenit din partea superioară și inferioară a tavanului.
  • Trebuie respectate cerințe speciale pentru sistemele modulare de susținere, instalate între tavanul structural și cel fals.

Norme europene

EN 13501 și EN 1366-1:2104 sunt câteva dintre standardele europene esențiale armonizate, aplicabile tuturor statelor Uniunii Europene în materie de proiectarea la foc pentru tubulatura de ventilație și desfumare.

Pe lângă acestea, directiva germană MLAR explică, de asemenea, importanța protecției antifoc pentru sistmele de ventilație:

  • Secțiunea 5.2.2 se referă la liniile de ventilație, care trebuie să fie rezistente la foc. Aceasta prevede că secțiunile liniilor rezistente la foc trebuie fixate cu componentele corespunzătoare rezistente la foc pentru construcții.
  • Secțiunea 5.2.4 se referă la liniile de ventilație situate deasupra tavanelor false. Aceasta prevede că, dacă liniile de ventilație sunt instalate deasupra tavanelor false, atunci liniile de ventilație trebuie fixate astfel, încât să nu cadă în timpul incendiului (a se vedea DIN 4102-4:1994-03 [6], capitolul 8.5.7.5).

ÎNTREABĂ UN INGINER