Conformitatea și etica societății

Contracararea corupției și a mitei

Comportamentul legal, etic și concurența loială sunt elemente integrante ale tuturor acțiunilor noastre. Activitățile companiei noastre se bazează pe cinste, încredere, consecvență și predictibilitate – întotdeauna și oriunde.

Acesta este fundamentul esențial al relației noastre de încredere cu toți acționarii, clienții, furnizorii și partenerii.

PARTENERIATE INTERNAȚIONALE ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

Participăm la inițiative internaționale importante împotriva corupției. Dar nu ne limităm la acestea, solicitându-i firmei noastre să contracareze fără încetare corupția și mita și să respecte întotdeauna standardele sociale și de mediu.

  • Împreună împotriva corupției

În anul 2004, am subscris inițiativei de Parteneriat împotriva corupției promovate de Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Scopul ei este introducerea unor măsuri anticorupție în domeniul construcțiilor, la nivel mondial. Prin aceasta, subliniem faptul că Hilti a adoptat politica toleranței zero în privința mitei.

  • UN Global Compact

În anul 2006, am aderat la UN Global Compact, o altă inițiativă îndreptată în mod clar împotriva corupției. Acest acord global, sub patronajul Organizației Națiunilor Unite, obligă companiile să respecte standardele sociale și ecologice.

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU ANGAJAȚI

Tuturor membrilor echipei noastre, le cerem să acționeze întotdeauna respectând legile și liniile directoare ale companiei. Codul nostru de conduită pentru angajați stabilește modalitățile de lucru și este esențial pentru felul în care ne desfășurăm activitatea. Toți membrii echipei noastre sunt formați pentru a înțelege în ce constă conformitatea. 

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU FURNIZORI

Furnizorilor noștri, le cerem prin contract să respecte cerințele fundamentale din domeniul drepturilor omului și ale muncitorilor, al siguranței la locul de muncă și al protecției mediului înconjurător, precum și angajamentul de a nu se implica în fapte de corupție. Aceste standarde sunt obligatorii chiar și în cazul în care normele naționale și internaționale prevăd standarde mai puțin restrictive. Verificăm conformitatea frunizorilor noștri prin intermediul diverselor instrumente de monitorizare precum auditul.

Codul de conduită pentru furnizori (PDF)

Sustainable sourcing policy ENG (PDF)