Responsabilitatea noastră față de mediul înconjurător

Ne stabilim propriile obiective în materie de mediu

Hilti environmental responsibility

Pentru noi, protecția mediului și inovația se află în strânsă legătură.

Intervenim în proiectarea clădirilor noastre și în operațiunile globale, pentru a ne îmbunătăți amprenta asupra mediului și a reduce la minim impactul nostru asupra lumii înconjurătoare.

Ne-am stabilit obiectivele în materie de mediu înconjurător în conformitate cu standardul global ISO 14001 pentru gestionarea mediului înconjurător. Verificăm cu grijă propria activitate și ne asigurăm că punem în practică obiectivele asumate, în cadrul tuturor filialelor noastre din lumea întreagă.

Le cerem și partenerilor noștri să protejeze mediul, astfel încât să ne îndeplinim obligațiile acestea la nivelul întregului lanț al valorii adăugate.

Hilti environmental footprint

PRODUSE ȘI TEHNOLOGII PRIETENOASE CU MEDIUL

Atenția noastră asupra mediului începe din momentul cercetării produselor noastre și se află mereu în centrul atenției noastre, pe parcursul întregului lor proces de dezvoltare.

În proiectarea tuturor produselor noastre noi, luăm în calcul utilizarea resurselor și emisiile produse pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului, precum și al procesului de dezvoltare.

Ne îmbunătățim eficiența în utilizarea resurselor și a energiei, prelungim durata de existență a produselor pe care le fabricăm și utilizăm componente și ambalaje provenite din materiale reciclate.

De asemenea, ajutăm la reciclarea produselor noastre. De exemplu, clienții noștri din UE pot restitui gratuit uneltele și dispozitivele Hilti vechi la magazinele noastre, astfel încât să le putem recicla ori să le eliminăm în condiții de siguranță.

Utilizăm, de asemenea analiza ciclului de viață (LCA), pentru a evalua mai bine compatibilitatea activității noastre cu mediul. Acest proces privește impactul pe care îl au asupra mediului produsele noastre, din momentul extracției materiilor prime, până în momentul producției, utilizării și reciclării. Toate aceste informații contribuie la îmbunătățirea echilibrului ecologic inclusiv pentru clienții noștri.

CONSTRUCȚIILE VERZI

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Tehnologii pentru construcții verzi și durabile

Dorim să sprijinim construcțiile verzi, ajutându-i pe clienții noștri să atingă obiectivul de a construi clădiri eco-compatibile. 

Pentru aceasta, putem furniza date privind impactul produselor noastre asupra mediului, pentru a le demonstra felul în care vor contribui la orice construcție verde.

Acest lucru ne ajută să reducem emisiile de CO2 și utilizarea energiei, ape și materiilor prime, precum și să limităm riscul de poluare a mediului și de producere a unor daune asupra sănătății.

Ne asigurăm că toate tehnologiile noastre sunt prietenoase cu mediul și că sunt proiectate și construite pentru a-i ajuta pe clienții noștri să respecte standardele internaționale în materie de construcții verzi precum BREEAM, HQE, DGNB și LEED.

De exemplu, am creat produse care reduc cantitatea de carbon organic din aer, precum sistemele noastre antiincendiu și ancorele chimice. Am proiectat, de asemenea, un rotopercutor premiat pentru contrinuția lui la reducerea impactul asupra mediului, deoarece este fabricat fără a se genera deșeuri.

În sfârșit, gama noastră de produse Clean-Tec, care depășește cerințele standard în materie de protecția mediului.

CLĂDIRILE ȘI SISTEMELE NOASTRE DE TRANSPORT PRIETENOASE CU MEDIUL

În mod firesc, aplicăm asupra noastră standardele pe care ne străduim să le atingem pentru clienții noștri.

Suntem mereu în căutarea unor noi opțiuni pentru a ne reduce impactul asupra mediului și emisiile de CO2, pentru a limita consumurile de energie și de apă în sediile și fabricile noastre, în birourile și sistemele noastre de transport.

Și reușim. Iată câteva exemple de rezultate pe care le-am atins: 

  • Austria: Fabrica din Thüringe

Circa 80% din energia electrică utilizată în zonele de producție, logistică și administrație provine din surse regenerabile: energie hidroelectrică, eoliană și sisteme cu biomasă.

  • Germania: Sediul central Hilti

Toată energia pentru încălzire provine în prezent dintr-o instalație locală cu biomasă și, pe lângă aceasta, am instalat 60 de panouri solare pe acoperișul restaurantului nostru.

  • Liechtenstein: Centrul logistic din Nendeln și birourile din Schaan

Încălzirea și răcirea spațiilor se face cu energie geotermală și în prezent suntem capabili să recuperăm circa 70% din căldura dispersată de sistemele de ventilație. Am instalat, de asemenea, niște panouri solare mari.

MAI MULTE DESPRE HILTI

CONFORMITATEA ȘI ETICA SOCIETĂȚII

CONFORMITATEA ȘI ETICA SOCIETĂȚII

Vezi pagina
MEMBRII ECHIPEI NOASTRE

MEMBRII ECHIPEI NOASTRE

Vezi pagina
OBIECTIVUL CENTRAL ȘI VALORILE

OBIECTIVUL CENTRAL ȘI VALORILE

Vezi pagina