Limba

B 3600

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Produsul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Nu folosiţi niciodată acumulatorul ca unealtă percutoare.
Image alternative Nu lăsaţi acumulatorul să cadă. Nu utilizaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau este deteriorat într-un alt mod.
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative Mod transport
Image alternative Mod standby
Image alternative Mod Funcţionare

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Sistem energetic portabil
  B 3600
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii

 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Folosiţi produsul şi accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor. Deschiderea produsului nu este permisă.
 • Nu atingeţi contactele electrice cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică.
 • Nu scurtcircuitaţi ieşirile produsului.
 • Închideţi căpăcelele de protecţie ale racordurilor dacă nu le utilizaţi.
 • Nu este permis ca produsul să fie dezmembrat, strivit, încălzit la peste 80°C sau ars.
 • Nu expuneţi niciodată produsul direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Feriţi produsul de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi produsul în medii cu pericol de explozie.
 • Utilizaţi produsul numai între limitele de utilizare definite.
 • Manevraţi produsul cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Aveţi în vedere poziţia stabilă şi sigură a produsului la utilizarea sa. Depuneţi produsul numai pe o suprafaţă aderentă. Evitaţi aşezarea produsului pe muchie.
 • Aveţi în vedere ca lungimea cablului consumatorului racordat să fie suficientă şi cablul de legătură să nu fie supus la tracţiuni.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi produsul dacă acesta a fost lovit sau deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă există semnalmente de deteriorări asupra produsului.
 • Nu utilizaţi produsul pe post de scară.
 • Nu transportaţi produsul pe macara sau cu mijloacele de ridicare.
 • Respectaţi prevederile locale din zona dumneavoastră referitoare la exploatarea fără riscuri a consumatorilor electrici.
 • Nu racordaţi consumatori defecţi la produs.
 • Nu racordaţi generatoare electrice la ieşirile produsului.
 • Încărcaţi produsul numai cu cablul de încărcare din pachetul de livrare.
 • Asiguraţi-vă că produsul şi consumatorul sunt deconectaţi, înainte de a racorda consumatorul. Deconectaţi întotdeauna consumatorul după utilizare.
 • Nu utilizaţi produsul pentru exploatarea de consumatori din domeniul medical utilizaţi pentru întreţinerea vieţii.
 • Dacă produsul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi produsul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi-l să se răcească. Dacă produsul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresaţi-vă centrului de service Hilti sau citiţi documentul "Indicaţii referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveţi în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea şi utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiţi indicaţiile referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiţi prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Cadrul
 2. Mâner
 3. Comutator rotativ
 4. Ieşire de CA
 5. Afişaj cu LED-uri
 6. Intrare de încărcare în CA
 7. Căpăcel de siguranţă

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un sistem energetic portabil. El este destinat exploatării consumatorilor care necesită legătură prin cablu.

Setul de livrare

Sistem energetic portabil, cablu de încărcare, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Indicatoarele cu LED

Sistemul energetic Hilti B 3600 poate indica starea de încărcare şi mesaje de eroare.
Dacă sunt detectate mesaje de eroare, LED-urile luminează sau se aprind intermitent conform stării de încărcare actuale.
Starea
Semnificaţie
Opt (8) LED-uri se aprind constant în verde
Starea de încărcare: 100% până la 88%
Şapte (7) LED-uri se aprind constant în verde.
Starea de încărcare: 87% până la 76%
Şase (6) LED-uri se aprind constant în verde.
Starea de încărcare: 75% până la 63%
Cinci (5) LED-uri se aprind constant în verde.
Starea de încărcare: 62% până la 50%
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 49% până la 37%
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 36% până la 25%
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 24% până la 12%
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 12% până la 1%
Un (1) LED se aprinde intermitent în verde (cablul de încărcare neracordat).
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Niciun LED nu se aprinde.
Sistemul energetic portabil este deconectat. Conectaţi-l.
Dacă nu se aprinde niciun LED după conectare, vă rugăm să vă adresaţi centrului de service de la Hilti .
LED-ul stării de încărcare actuale se aprinde intermitent în verde (pe parcursul procesului de încărcare).
Acumulatorul Li-Ion este în curs de încărcare.
Una sau mai multe LED-uri se aprind constant în galben.
Este prezent un curent excesiv şi ieşirile de CA au fost dezactivate.
Debranşaţi toţi consumatorii. Fixaţi comutatorul rotativ pe standby Image alternative. Aşteptaţi 10 secunde şi fixaţi comutatorul rotativ din nou pe regim de funcţionare Image alternative. Sistemul energetic poate fi acum utilizat din nou.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Una sau mai multe LED-uri se aprind intermitent în galben.
Sistemul energetic este în afara domeniului de temperatură admisibil. Funcţionarea sau încărcarea au fost întrerupte.
Decuplaţi consumatorul sau cablul de încărcare de la sistemul energetic şi puneţi sistemul energetic pe standby Image alternative. Aduceţi apoi sistemul energetic lent în domeniul de temperatură admisibil. Imediat ce se ajunge în domeniul admisibil, sistemul energetic poate fi utilizat mai departe sau încărcat.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Există o eroare de sistem. Îndepărtaţi consumatorul sau cablul de încărcare, comutaţi sistemul energetic pe modul de transport Image alternative şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .

Comutator rotativ

Comutatorul rotativ are următoarele trei poziţii:
Image alternative Transportul
Pe modul de transport toate conexiunile sunt inactive şi sistemul energetic este deconectat.
Image alternative Standby/regim de încărcare
Pe modul standby ieşirile de CA sunt fără tensiune, intrarea de încărcare în CA este activă. LED-urile nu se aprind.
Image alternative Punerea în exploatare
Pe modul de funcţionare ieşirile de CA sunt active, un consumator poate fi racordat şi exploatat. LED-urile semnalizează starea de încărcare sau mesaje de eroare.

Date tehnice


Înaltă tensiune
Tensiunea de ieşire
220 V … 240 V / 50‑60 Hz
Putere nominală de ieşire
3.600 W / 16 A
Vârful puterii de ieşire pentru maxim 120 secunde
7.200 W / 32 A
Energie disponibilă
2,1 kWh
Putere de încărcare
1.000 W / 4 A
Gradul de protecţie
IP 54+
Greutate
19,8 kg
(43,7 lb)
Dimensiuni (lungimea x lăţimea x înălţimea)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcare

 1. Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia Standby Image alternative.
 2. Racordaţi cablul de încărcare din setul de livrare la intrarea de încărcare în CA şi rotiţi închizătorul tip baionetă în sens orar, până când se fixează.
  Pentru a asigura funcţionarea, acordaţi atenţie fixării în poziţie a închizătorului tip baionetă.
 3. Racordaţi cablul de încărcare la o priză de alimentare.
  • Aprinderea în verde a LED-urilor indică starea de încărcare actuală.
  • Când acumulatorul de energie este complet încărcat, toate LED-urile se aprind pentru 10 secunde în verde. Apoi afişajul se stinge.
 4. După procesul de încărcare îndepărtaţi cablul de încărcare şi comutaţi acumulatorul de energie pe modul de transport Image alternative.

Punerea în exploatare

ATENŢIONARE
Pericol provocat de curentul electric! Sunt posibile electrocutări şi/ sau deteriorări ale componentelor.
 • La racordarea a mai mult de un consumator, consumatorul trebuie să fie asigurat printr-un dispozitiv de protecţie împotriva curenţilor vagabonzi (întrerupător de protecţie PRCD).
 • Aveţi în vedere posibilităţile de conexiune/ combinaţiile descrise.
Image alternative
 1. Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia de funcţionare Image alternative. Sistemul energetic va fi activat şi LED-urile se aprind intermitent.
  • Dacă unul sau mai multe LED-uri se aprind apoi în verde, sistemul energetic este pregătit de funcţionare.
  • Dacă un LED se aprinde intermitent în verde după secvenţa de start, sistemul energetic este descărcat complet. Încărcaţi acumulatorul.
  • Dacă niciun LED nu se aprinde după secvenţa de start, este prezentă o eroare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
 2. Racordaţi un consumator la ieşirea de CA.
 3. Aveţi în vedere următoarele indicaţii privind punerea în exploatare a mai mult de un consumator la sistemul energetic:
  • La punerea în exploatare a unui consumator cu aspiratorul de praf inserat în circuit, consumatorul trebuie să fie racordat la aspiratorul de praf cu un întrerupător automat de protecţie diferenţial.
  • Pentru racordarea a doi consumatori Hilti oferă un distribuitor de cablu cu întrerupător automat de protecţie diferenţial.
  • În cazul utilizării de prize multiple, toţi consumatorii racordaţi trebuie să fie asiguraţi separat cu câte un întrerupător automat de protecţie diferenţial.
 4. Pe parcursul funcţionării, LED-urile indică starea de încărcare actuală.
 5. Pentru a întrerupe utilizarea sistemului energetic, fixaţi comutatorul rotativ pe standby Image alternative.
 6. Pentru a deconecta complet sistemul energetic, fixaţi comutatorul rotativ în poziţia modului de transport Image alternative.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de produsul activat !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, puneţi întotdeauna produsul pe modul de transport Image alternative.
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizaţi o cârpă curată şi uscată, pentru a curăţa contactele produsului.
 • Nu expuneţi niciodată produsul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă produsul este pătruns de umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolaţi-l într-un recipient neinflamabil şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Schimbarea siguranţei

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
AVERTISMENT
Pericol de incendiu cauzat de siguranţa greşită! O siguranţă cu specificaţii greşite poate provoca un incendiul.
 • Utilizaţi exclusiv o siguranţă de acelaşi tip, acelaşi curent nominal şi aceeaşi caracteristică de deconectare.
 1. Deşurubaţi căpăcelul siguranţei.
 2. Extrageţi siguranţa. Înlocuiţi-o cu o siguranţă nouă.
  Material
  Siguranţă de precizie
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Înşurubaţi din nou căpăcelul siguranţei.

Transportul şi depozitarea

Transportul
 • Transportaţi produsul numai pe modul de transport Image alternative.
 • Pe parcursul transportului, produsul trebuie să fie protejat împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul prezintă deteriorări.
 • Transportarea produsului într-un avion nu este permisă. După caz, adresaţi-vă companiei de transport.
Depozitarea
 • Depozitaţi produsul în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Depozitaţi produsul numai pe modul de transport Image alternative.
 • Nu depozitaţi produsul în stare descărcată un timp îndelungat. Acest lucru poate duce la descărcare pronunţată. Încărcaţi produsul cel puţin la fiecare trei luni.
 • Nu depozitaţi niciodată produsul în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după acesta, dacă produsul prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

La toate avariile acordaţi atenţie afişajului cu LED-uri al sistemului energetic. Vezi capitolul Afişajele cu LED .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Un consumator racordat nu funcţionează sau nu are putere maximă.
Fişa introdusă incorect
 • Introduceţi fişa consumatorului corect în priza de alimentare.
Sistemul energetic nu se află pe modul de funcţionare.
 • Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia de funcţionare Image alternative.
Acumulator gol
 • Încărcaţi acumulatorul sistemului energetic.
Puterea consumatorului prea ridicată
 • Aveţi în vedere puterea de ieşire a sistemului energetic. Nu racordaţi niciun consumator care depăşeşte puterea de ieşire.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi produsul când carcasă este deteriorată.
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu produsul astfel încât acesta să nu poată ajunge în posesia copiilor.
 • Evacuaţi ca deşeu produsul la unitatea dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei pentru deşeuri competentă pentru zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
Acumulatorii Hilti sunt la nivelul de actualitate tehnică şi sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
DescriereAcumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Spre deosebire de acumulatorii NiMH & NiCd, acumulatorii Li-Ion prezintă un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturile ridicate. Vezi Securitate
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii noştri la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la:
www.hilti.group | SUA: www.hilti.com
Securitate
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu utilizaţi niciodată baterii reciclate sau reparate care nu au fost avizate de centrul de service Hilti .
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări, de ex. striviri, tăieturi sau împunsături.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Evitaţi contactul cu ochii şi pielea în cazul scăpării de lichid din acumulator!
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • În cazul acumulatorilor defecţi, este posibilă ieşirea de lichid care va umezi obiectele adiacente. Curăţaţi zonele afectate cu soluţie de săpun şi apă caldă şi înlocuiţi acumulatorii deterioraţi.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii unor temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acestea pot cauza explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte din metal. Acestea pot cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie şi umezeală. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare ale acestora.
 • Nu depozitaţi sau utilizaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie, cu lichide sau gaze inflamabile. O defecţiune neaşteptată la acumulator poate cauza o explozie în aceste condiţii.
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu partenerul dumneavoastră de service Hilti , dacă un acumulator este deteriorat.
 • În cazul scăpării de lichid, evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau pielea, prin purtarea de ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi containerul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul din baterie.
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă sau timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu partenerul dumneavoastră de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu, aşa cum este descris mai sus.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Măsuri în cazul unui incendiul la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de baterii deteriorate, care ard sau revărsate. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente şi izolaţi astfel acumulatorii afectaţi. Dacă nu puteţi stinge incendiul cu mijloacele disponibile, apelaţi cea mai apropiată unitate de pompieri.
În cazul unui singur acumulator care arde:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Aşteptaţi până când acumulatorul s-a răcit complet.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Separaţi întotdeauna acumulatorul şi redresorul după folosire.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi baterii nedeteriorate.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Îndepărtaţi asemenea impurităţi cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.