Limba

R 6-22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Clasa de protecţie II (cu izolaţie dublă)
Image alternative A se utiliza numai în încăperi
Image alternative Aparatul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Radio
  R 6-22
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii

ATENŢIE! Citiţi toate instrucţiunile. Nerespectarea instrucţiunilor prezentate mai jos poate provoca electrocutări, incendii şi/ sau leziuni grave.
Păstraţi aceste instrucţiuni cu grijă şi în siguranţă.
Locul de muncă
 • Asiguraţi un iluminat bun în zona de lucru.
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
 • Aparatul nu este prevăzut pentru fixare pe perete.
 • Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
Securitatea persoanelor
 • Produsul nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, perceptive sau intelectuale sau fără suficientă experienţă şi / sau cunoştinţe insuficiente. Acest cerc de persoane trebuie să fie instruit de către o persoană răspunzătoare pentru lucrul în siguranţă cu aparatul şi supravegheat în utilizarea aparatului.
 • Explicaţi copiilor că nu au voie să se joace cu aparatul.
 • Copiii de peste 8 ani trebuie să fie instruiţi de către o persoană răspunzătoare pentru lucrul în siguranţă cu aparatul şi supravegheaţi în utilizarea aparatului.
 • Nu purtaţi bijuterii, ca de exemplu inele sau lanţuri. Bijuteriile pot provoca scurtcircuite şi, implicit, arsuri.
 • Evitaţi atingerea contactelor.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor
 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Service
 • Încredinţaţi repararea aparatului dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Utilizaţi acumulatorii numai în stare tehnică impecabilă.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Adresaţi-vă centrului de service Hilti sau citiţi documentul "Indicaţii referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti ".
  Aveţi în vedere directivele speciale, valabile pentru transportul, depozitarea şi utilizarea acumulatorilor Litiu-Ion.
  Citiţi indicaţiile referitoare la securitate şi utilizare pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti , pe care le găsiţi prin scanarea codului QR de la finalul acestui manual de utilizare.

Descriere

Vedere generală

Image alternative
 1. Display-ul
 2. Tasta Power
 3. Mâner de transport
 4. Antenă
 5. Regulator
 6. Carcasă
 7. Căptuşeală din cauciuc
 8. Tasta Mode
 9. Tasta Preset
 10. Tasta Bluetooth
 11. Tasta Equalizer
 12. Setări de timp
 13. Conexiune USB
 14. Conexiunea AUX
 15. Acumulator
 16. Interfaţa NFC
 17. Locaşul bateriilor

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un aparat radio pentru şantier, alimentat de la acumulatori. El este destinat redării de muzică pe post de receptor radio sau prin diferite dispozitive terminale, care pot fi interconectate prin Bluetooth sau conectate prin cablul AUX la produs.

 • Produsul este conceput pentru medii de şantier. Nu expuneţi produsul la umiditate, ca de ex. flux de apă.

 • Utilizaţi produsul exclusiv în spaţii închise.

Image alternative
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22. Hilti recomandă pentru acest produs utilizarea acumulatorilor indicaţi în acest tabel.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare Hilti din seriile de tip menţionate.

Setul de livrare

Aparat radio pentru şantier, baterii AAA (2x), manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Bluetooth

Acest produs este dotat cu interfaţă Bluetooth (opţional).
Bluetooth este o interfaţă fără fir de transmisie a datelor, prin care două produse compatibile Bluetooth pot comunica între ele pe o distanţă scurtă.

Indicaţiile acumulatorului Li-Ion

Hilti Nuron Acumulatorii Li-Ion pot indica starea de încărcare, mesaje de eroare şi starea acumulatorilor.

Indicatoare pentru starea de încărcare şi mesaje de eroare

Pentru a obţine una dintre următoarele indicaţii, apăsaţi scurt tasta pentru deblocare a acumulatorului.
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului!
 • Cu acumulatorul introdus, asiguraţi-vă după apăsarea tastei pentru deblocare că fixaţi în poziţie acumulatorul din nou corect în produsul utilizat.
Starea de încărcare, precum şi avariile posibile sunt afişate şi permanent, cât timp produsul racordat este conectat.
Starea
Semnificaţie
Patru (4) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 100 % până la 71 %
Trei (3) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 70 % până la 51 %
Două (2) LED-uri luminează constant în verde
Starea de încărcare: 50 % până la 26 %
Un (1) LED luminează constant în verde
Starea de încărcare: 25 % până la 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă lentă în verde
Starea de încărcare: < 10 %
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în verde
Acumulatorul Li-Ion este complet descărcat. Încărcaţi acumulatorul.
Dacă LED-ul se aprinde în continuare intermitent cu frecvenţă rapidă după încărcarea acumulatorului, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în galben
Acumulatorul Li-Ion sau produsul asociat sunt suprasolicitate, prea fierbinţi, prea reci sau este prezentă o altă eroare.
Aduceţi produsul şi acumulatorul la temperatura de lucru recomandată şi nu suprasolicitaţi produsul în aplicaţia de lucru.
Dacă mesajul apare în continuare, adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde în galben
Acumulatorul Li-Ion şi produsul asociat nu sunt compatibile. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .
Un (1) LED se aprinde intermitent cu frecvenţă rapidă în roşu
Acumulatorul Li-Ion este blocat şi nu poate fi utilizat în continuare. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare pentru starea acumulatorului

Pentru a interoga starea acumulatorului, ţineţi apăsată tasta pentru deblocare mai mult de trei secunde. Sistemul nu detectează nicio disfuncţionalitate potenţială a bateriei din cauza unui tratament abuziv, ca de ex. cădere, împunsături, deteriorări externe cauzate de căldură etc.
Starea
Semnificaţie
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde un (1) LED constant în verde.
Acumulatorul poate fi utilizat în continuare.
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde intermitent un (1) LED rapid în galben.
Interogarea stării acumulatorului nu a putut fi încheiată. Repetaţi procedeul sau adresaţi-vă centrului de service Hilti .
Toate LED-urile se aprind ca lumină dinamică şi apoi se aprinde (1) LED constant în roşu.
Dacă un produs racordat poate fi utilizat în continuare, capacitatea rămasă a acumulatorului este sub 50%.
Dacă un produsul racordat nu mai poate fi utilizat, acumulatorul este la finalul duratei sale de serviciu şi trebuie să fie înlocuit. Vă rugăm să vă adresaţi centrului de service Hilti .

Indicatoare cu display

Indicatoare cu display
Indicatoare cu display
Image alternative Ca sursă audio a fost selectat AM.
Image alternative Ca sursă audio a fost selectat FM.
Image alternative Ca sursă audio a fost selectată DAB. (nu este disponibilă în toate ţările.)
Pentru cea mai bună calitate a sunetului, alegeţi întotdeauna sursa audio DAB, dacă recepţia este disponibilă local.
Image alternative Ca sursă audio a fost selectat AUX.
Image alternative Ca sursă audio a fost selectată interfaţa Bluetooth.
Image alternative Terminal mobil conectat prin Bluetooth pentru redare de muzică.
Simbolul se aprinde intermitent cât timp produsul caută o posibilă conexiune sau stabileşte o conexiune.
Image alternative Indică setările de bază.
Image alternative Indică reglajele de înălţime.
Image alternative Indică faptul că redarea se realizează stereo. Dacă intensitatea recepţiei este suficient de ridicată, redarea stereo se realizează automat.
Image alternative Indică poziţia de memorare a postului de emisie.
Image alternative Indică ora curentă.
Simbolurile se aprind intermitent pe modul de setare.
Image alternative Semnalul de recepţie DAB este prea slab.

Posibilitate de depunere pentru dispozitive terminale mobile

Image alternative
Aparatul radio poate reda prin Bluetooth sau printr-o conexiune AUX muzică de la terminale mobile externe (de ex. smartphone-uri sau tablete) . Dispozitivele terminale mobile pot fi depuse fără riscuri pe aparatul radio.

Date tehnice

Proprietăţi ale produsului

Puterea consumată
160 W
Tensiunea de lucru a acumulatorului
22 V
Pachetul de acumulatori
Li-Ion
Greutate (Fără acumulator)
5,1 kg
Domeniul de frecvenţă AM
526,5 kHz …1.606,5 kHz
Domeniul de frecvenţă FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz …240 MHz
Tensiunea de ieşire la USB
5,0 V / 2,1 A
Temperatura ambiantă
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Putere radiaţie Bluetooth
7,30 dBm
Frecvenţă Bluetooth
2.402 MHz …2.480 MHz

Acumulator

Tensiunea de lucru a acumulatorului
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura de depozitare
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura acumulatorului la începutul încărcării
−10 ℃ …45 ℃

Pregătirea lucrului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin pornirea involuntară!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că produsul aferent este deconectat.
 • Înlăturaţi acumulatorul înainte de a realiza reglaje la maşină sau de a schimba accesorii.
Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Încărcarea acumulatorului

 1. Înainte de încărcare, citiţi manualul de utilizare al redresorului.
 2. Aveţi în vedere ca la contactele acumulatorului şi ale redresorului să existe curăţenie şi acestea să fie uscate.
 3. Încărcaţi acumulatorul într-un redresor avizat.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin scurtcircuit sau căderea acumulatorului!
 • Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă că la contactele acumulatorului şi la contactele de pe produs nu există corpuri străine.
 • Asiguraţi-vă că acumulatorul este întotdeauna fixat corect în poziţie.
 1. Încărcaţi acumulatorul complet înainte de prima punere în funcţiune.
 2. Introduceţi prin glisare acumulatorul în produs până când acesta se înclichetează cu zgomotul caracteristic.
 3. Controlaţi stabilitatea acumulatorului.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Introducerea bateriilor de back-up

Fără baterii nu se poate salva nicio setare.
Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor.
Image alternative
 1. Îndepărtaţi capacul de pe locaşul bateriilor.
 2. Introduceţi cele 2 baterii AAA din pachetul de livrare în locaşul bateriilor.
 3. Montaţi capacul de la locaşul bateriilor.

Conectarea/ deconectarea aparatului

Image alternative
 • Apăsaţi tasta Power.

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Stabilirea conexiunii Bluetooth

Dacă vi se solicită să introduceţi un cod, vă rugăm să introduceţi codul 0000.
Image alternative
 1. Apăsaţi tasta Bluetooth.
 2. Dacă doriţi să interconectaţi manual aparatul radio pentru prima dată, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Bluetooth pentru aprox. 2 secunde.
  • Semnul Bluetooth se aprinde intermitent.
  • Alegeţi aparatul radio Hilti pe terminalul mobil.
  • Când aparatele sunt cuplate, simbolurile Bluetooth şi Pairing apar permanent pe display.
 3. Dacă aparatul radio este deja interconectat cu un terminal mobil, apăsaţi tasta Bluetooth.
  • Conexiunea porneşte automat şi simbolul Pairing de pe ecran începe să se aprindă intermitent.
  • Aparatul radio caută un semnal maxim 3 minute.
  • Când aparatele sunt conectate, pe display apare simbolul Pairing.
  • Dacă aparatul radio localizează un terminal mobil interconectat, pe display este afişat semnul Bluetooth.
 4. Dacă aveţi încă un aparat radio, puteţi audia concomitent muzică pe stereo prin ambele aparate radio.
  • Aparatul radio (A) este conectat cu terminalul dumneavoastră mobil. Acest aparat radio serveşte ca aparat master.
  • Porniţi aparatul radio (B) .
  • Apăsaţi tasta Bluetooth pe aparatul radio (B) .
  • Apăsaţi tasta Preset la aparat master (A) (un semnal sonor confirmă conexiunea reuşită).
  • La scurt timp, muzica se aude stereo din ambele aparate radio.

Stabilirea conexiunii NFC

Image alternative
 1. Activaţi funcţia NFC la terminalul dumneavoastră mobil, dacă acesta este compatibil cu funcţia NFC.
 2. Ţineţi terminalul dumneavoastră mobil aproape de interfaţa NFC a aparatului radio. Aceasta se află pe partea din dreapta şi este marcată printr-un simbol NFC.
  La primul proces de interconectare, trebuie să acceptaţi conexiunea NFC la terminalul dumneavoastră mobil.

Setare sursă audio

Image alternative
 1. Apăsaţi tasta Mode.
 2. Selectaţi sursa audio dorită.
  Puteţi alege între AM, FM, AUX, Bluetooth şi DAB.

Căutarea şi memorarea posturilor

O rotire rapidă şi scurtă a regulatorului porneşte căutarea automată a posturilor.
Image alternative
 1. Selectaţi cu ajutorul regulatorului o frecvenţă.
 2. Apăsaţi tasta Preset.
 3. Salvaţi această frecvenţă prin apăsare pe regulator.

Alinierea antenei

Image alternative
 • Aliniaţi antena astfel încât să obţineţi cea mai bună recepţie.

Reglarea volumului sonor

Image alternative
 1. Rotiţi tasta Power în sens orar, pentru a majora volumul sonor.
 2. Rotiţi tasta Power în sens anti-orar, pentru a diminua volumul sonor.

Setări Equalizer

Aici pot fi modificate reglajele pentru başi şi înalte.
Image alternative
 1. Apăsaţi tasta Equalizer (EQ) .
 2. Selectaţi cu ajutorul regulatorului dacă doriţi să modificaţi reglajele pentru başi sau înalte.
 3. Modificaţi setările dumneavoastră cu ajutorul regulatorului.

Redarea de muzică prin Bluetooth de la un terminal mobil

Pentru o bună calitate a audiţiei de muzică, volumul sonor al aparatului extern trebuie să fie setat pe foarte puternic. Reglajele ulterioare de volum trebuie să fie realizate apoi prin aparat.
 1. Conectaţi terminalul mobil prin Bluetooth cu aparatul radio.
 2. Alegeţi modul de redare (Bluetooth).
 3. Apăsaţi tasta Start/Pauză de la terminalul dumneavoastră mobil sau apăsaţi pe regulator, pentru a porni muzică şi a pune pe pauză.
 4. Folosiţi tastele săgeată de la terminalul mobil sau rotiţi regulatorul, pentru a schimba şi a porni melodia.

Redarea de muzică printr-o conexiune AUX de la un aparat extern

Pentru o bună calitate a audiţiei de muzică, volumul sonor al aparatului extern trebuie să fie setat pe foarte puternic. Reglajele ulterioare de volum trebuie să fie realizate apoi prin aparat.
Image alternative
 1. Alegeţi modul de redare (AUX sau Bluetooth).
 2. Apăsaţi tasta Start/Pauză de la terminalul dumneavoastră mobil, pentru a porni muzică şi a pune pe pauză.
 3. Folosiţi tastele săgeată de la aparatul extern, pentru a schimba şi a porni melodia.

Setarea orei curente

Puteţi porni sau opri sincronizarea automată a orei curente cu ora radioului.
Image alternative
 1. Apăsaţi tasta Ceas.
 2. Setaţi ora curentă cu ajutorul regulatorului.
 3. Salvaţi ora curentă prin apăsare scurtă pe regulator.
 4. Selectaţi cu ajutorul regulatorului dacă doriţi să sincronizaţi ora curentă şi confirmaţi selecţia dumneavoastră prin apăsare scurtă pe regulator.

Funcţia de încărcare USB

Conexiunea USB oferă exclusiv posibilitate de încărcare. Transmisia datelor nu este posibilă.
Image alternative
 • Conectaţi terminalul dumneavoastră mobil printr-un cablu USB la conexiunea USB a aparatului radio.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtaţi cu precauţie murdăria aderentă.
 • Dacă există, curăţaţi cu precauţie fantele de aerisire, folosind o perie uscată şi moale.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizaţi o cârpă curată şi uscată, pentru a curăţa contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizaţi niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Evitaţi expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneţi niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolaţi-l într-un recipient neinflamabil şi adresaţi-vă centrului de service Hilti .
 • Păstraţi acumulatorul fără urme de ulei şi unsoare de altă provenienţă. Nu permiteţi ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o perie uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeţi contactele acumulatorului şi nu îndepărtaţi unsoarea aplicată din fabricaţie de pe contacte.
 • Curăţaţi carcasa numai cu o cârpă uşor umezită. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
 • Verificaţi regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări şi funcţionarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări şi/ sau disfuncţionalităţi, nu puneţi produsul în exploatare. Dispuneţi urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire şi întreţinere, ataşaţi toate dispozitivele de protecţie şi verificaţi funcţionarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul radio nu porneşte.
Acumulator gol
 • Încărcaţi acumulatorul sau introduceţi un nou acumulator.
Acumulator defect
 • Verificaţi acumulatorul prin apăsarea celor două taste laterale. Dacă LED-urile se aprind, aparatul radio ar putea fi defect. Dacă LED-urile nu se aprind, acumulatorul este defect.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Aparat radio defect
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Chenarul simbolului bateriei se aprinde intermitent, niciun câmp de la starea de încărcare nu este plin (această indicaţie este afişată scurt înainte ca aparatul să se deconecteze).
Acumulatorul prea fierbinte
 • Aşteptaţi şi lăsaţi acumulatorul să se răcească.
Acumulatorul prea rece
 • Aşteptaţi şi lăsaţi acumulatorul să se încălzească.
Acumulator defect
 • Verificaţi acumulatorul prin apăsarea celor două taste laterale. Dacă LED-urile se aprind, aparatul radio ar putea fi defect. Dacă LED-urile nu se aprind, acumulatorul este defect.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Setările, ca de ex. ora curentă, nu mai sunt salvate.
Bateriile consumate
 • Schimbaţi bateriile de back-up.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi maşina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.
Taiwan RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din Taiwan.

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
Acumulatorii Hilti sunt la nivelul de actualitate tehnică şi sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
DescriereAcumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Spre deosebire de acumulatorii NiMH & NiCd, acumulatorii Li-Ion prezintă un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturile ridicate. Vezi Securitate
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii noştri la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la:
www.hilti.group | SUA: www.hilti.com
Securitate
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu utilizaţi niciodată baterii reciclate sau reparate care nu au fost avizate de centrul de service Hilti .
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări, de ex. striviri, tăieturi sau împunsături.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Evitaţi contactul cu ochii şi pielea în cazul scăpării de lichid din acumulator!
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • În cazul acumulatorilor defecţi, este posibilă ieşirea de lichid care va umezi obiectele adiacente. Curăţaţi zonele afectate cu soluţie de săpun şi apă caldă şi înlocuiţi acumulatorii deterioraţi.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii unor temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acestea pot cauza explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte din metal. Acestea pot cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie şi umezeală. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare ale acestora.
 • Nu depozitaţi sau utilizaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie, cu lichide sau gaze inflamabile. O defecţiune neaşteptată la acumulator poate cauza o explozie în aceste condiţii.
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu partenerul dumneavoastră de service Hilti , dacă un acumulator este deteriorat.
 • În cazul scăpării de lichid, evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau pielea, prin purtarea de ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi containerul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul din baterie.
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă sau timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu partenerul dumneavoastră de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu, aşa cum este descris mai sus.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Măsuri în cazul unui incendiul la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de baterii deteriorate, care ard sau revărsate. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente şi izolaţi astfel acumulatorii afectaţi. Dacă nu puteţi stinge incendiul cu mijloacele disponibile, apelaţi cea mai apropiată unitate de pompieri.
În cazul unui singur acumulator care arde:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Aşteptaţi până când acumulatorul s-a răcit complet.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Separaţi întotdeauna acumulatorul şi redresorul după folosire.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi baterii nedeteriorate.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Îndepărtaţi asemenea impurităţi cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.