Limba

Hilti Acumulator Li‑Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucru

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucru

În această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
Acumulatorii Hilti sunt la nivelul de actualitate tehnică şi sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.

Descriere

Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Spre deosebire de acumulatorii NiMH & NiCd, acumulatorii Li-Ion prezintă un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturile ridicate. Vezi Securitate
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii noştri la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la:
www.hilti.group | SUA: www.hilti.com

Securitate

ATENŢIONARE
Pericol provocat de folosirea improprie! Acumulatorul poate suferi deteriorări.
 • Trataţi bateriile cu precauţie, pentru a împiedica deteriorările sau scăpările de lichide care vă pot afecta sănătatea! Aveţi în vedere următoarele prevederi de siguranţă pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii sau explozii.
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu utilizaţi niciodată baterii reciclate sau reparate care nu au fost avizate de centrul de service Hilti .
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări, de ex. striviri, tăieturi sau împunsături.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Evitaţi contactul cu ochii şi pielea în cazul scăpării de lichid din acumulator!
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • În cazul acumulatorilor defecţi, este posibilă ieşirea de lichid care va umezi obiectele adiacente. Curăţaţi zonele afectate cu soluţie de săpun şi apă caldă şi înlocuiţi acumulatorii deterioraţi.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii unor temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acestea pot cauza explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte din metal. Acestea pot cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie şi umezeală. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri sau explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare ale acestora.
 • Nu depozitaţi sau utilizaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie, cu lichide sau gaze inflamabile. O defecţiune neaşteptată la acumulator poate cauza o explozie în aceste condiţii.

Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor

 • Luaţi legătura întotdeauna cu partenerul dumneavoastră de service Hilti , dacă un acumulator este deteriorat.
 • În cazul scăpării de lichid, evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau pielea, prin purtarea de ochelari de protecţie şi mănuşi de protecţie.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi containerul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul din baterie.

Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează

ATENŢIONARE
Pericol provocat de folosirea improprie! Acumulatorul poate suferi deteriorări.
 • Trataţi bateriile cu precauţie, pentru a împiedica deteriorările sau scăpările de lichide care vă pot afecta sănătatea! Aveţi în vedere următoarele prevederi de siguranţă pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii sau explozii.
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă sau timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu partenerul dumneavoastră de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu, aşa cum este descris mai sus.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .

Măsuri în cazul unui incendiul la acumulator

ATENŢIONARE
Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! O baterie aprinsă emană brusc lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de baterii deteriorate, care ard sau revărsate. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente şi izolaţi astfel acumulatorii afectaţi. Dacă nu puteţi stinge incendiul cu mijloacele disponibile, apelaţi cea mai apropiată unitate de pompieri.
În cazul unui singur acumulator care arde:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Aşteptaţi până când acumulatorul s-a răcit complet.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .

Date referitoare la transport şi depozitare

 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Separaţi întotdeauna acumulatorul şi redresorul după folosire.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi baterii nedeteriorate.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit.

Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu

 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Îndepărtaţi asemenea impurităţi cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.