Limba

POL 10 ⁄ POL 15

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Următoarele cuvinte-semnal sunt utilizate în combinaţie cu un simbol:
Image alternative PERICOL! Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
Image alternative ATENŢIONARE! Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
Image alternative AVERTISMENT! Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate provoca vătămări corporale uşoare sau pagube materiale

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Nivelmetru
  POL 10 ⁄ 15
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Securitate

Măsuri de protecţie a muncii cu caracter general

Pe lângă indicaţiile de securitate tehnică din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor respecta cu stricteţe următoarele dispoziţii. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
 • Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi produsul. Nu utilizaţi produsul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea produsului poate duce la accidentări serioase.
 • Verificaţi înainte de folosire dacă produsul prezintă deteriorări. Dispuneţi repararea deteriorărilor de către centrul de service Hilti .
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Nu permiteţi accesul copiilor la aparat.
 • Nu efectuaţi niciodată intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului.
 • După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia aparatului.
 • Deşi aparatul este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte aparate optice şi electrice (binoclu de teren, ochelari, aparat foto).
 • Deşi aparatul este protejat împotriva pătrunderii umidităţii, trebuie să îl ştergeţi până la uscare înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
 • Dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să îl lăsaţi să se aclimatizeze înainte de folosire.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.
 • Înainte de fiecare punere în funcţiune, controlaţi funcţionarea corectă a produsului.
 • Nu îndreptaţi niciodată produsul spre soare sau spre alte surse de lumină puternică.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.

Pregătirea corectă a locului de muncă

 • În cursul lucrărilor executate pe scări, evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Măsurările în apropierea obiectelor, respectiv suprafeţelor reflectorizante, prin geamuri de sticlă sau materiale similare pot denatura rezultatul măsurării.
 • Menţineţi obiectivul şi ocularul curate, pentru a evita măsurările eronate.
 • Utilizaţi aparatul numai între limitele de utilizare definite.
 • Folosiţi aparatul, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. în conformitate cu instrucţiunile de faţă şi cu prescripţiile pentru acest tip de aparat. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor aparate destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • Lucrul cu dreptare de măsură în apropierea conductorilor de înaltă tensiune nu este permis.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi aparatul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti exclude posibilitatea ca aparatul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control.

Descriere

Vedere generală a produsului

Nivelă optică POL 10 ⁄ 15

Image alternative
 1. Mecanismul lateral
 2. Nivelă sferică
 3. Cercul orizontal
 4. Şuruburi de reglare a bazei
 5. Placă de bază
 6. Obiectiv
 7. Dispozitiv de vizare grosieră
 8. Buton de focalizare
 9. Ocular
 10. Oglindă a nivelei

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul este un nivelmetru optic. El este destinat determinării, transmiterii şi verificării cu înaltă precizie a referinţelor în planuri orizontale, inclusiv pe distanţe lungi.

Setul de livrare

Nivelmetru optic POL 10 ⁄ 15, cheie imbus, cheie de ajustare, fir cu plumb, manual de utilizare, casetă.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group .

Date tehnice

Date tehnice


POL 10
POL 15
Abaterea standard pentru 1 km, nivelment dublu
2,5 mm
1,5 mm
Precizia pe înălţime la 30 m, în cazul operaţiei simple de măsurare
±2,0 mm
±1,5 mm
Cea mai scurtă distanţă până la obiectivul-ţintă
65 cm
65 cm
Tip de compensator
Formă X, sistem de suspendare cu sârmă, amortizoare cu aer
Formă X, sistem de suspendare cu sârmă, amortizoare cu aer
Zona de lucru a compensatorului
±15'
±15'
Precizia de reglaj a compensatorului
0,5″
0,5″
Sensibilitatea nivelei sferice
8' : 2 mm
8' : 2 mm
Greutate
1,8 kg
1,8 kg
Filetul stativului
5⁄8 in
5⁄8 in
Temperatura de lucru
−20 ℃ … 50 ℃
−20 ℃ … 50 ℃
Temperatura de depozitare
−30 ℃ … 60 ℃
−30 ℃ … 60 ℃

Modul de utilizare

Pregătirea lucrului

Folosiţi pentru exploatarea aparatului POL 10 ⁄ 15 un stativ, pentru a asigura stabilitatea.

Instalarea stativului

Image alternative
 1. Apăsaţi picioarele stativului ferm în sol.
 2. Capul stativului trebuie să fie aproape orizontal.
 3. Aşezaţi aparatul POL 10 ⁄ 15 pe capul stativului şi strângeţi şurubul de fixare de pe stativ.

Alinierea

Image alternative
 1. Centraţi bula de aer din nivela sferică, rotind şuruburile de reglare a bazei.
 2. Rotiţi concomitent şuruburile de reglare a bazei (A) şi (B) în sensuri opuse, până când bula de aer pe linia de centrare se află între (A) şi (B) .
 3. Rotiţi şurubul de reglare a bazei (C) , până când bula de aer este centrată definitiv.
 4. Rotiţi aparatul POL 10 ⁄ 15 cu 180° şi verificaţi dacă bula de aer rămâne centrată.
  • Dacă bula de aer rămâne centrată, puteţi continua.

Focalizarea lunetei

Image alternative
 1. Orientaţi luneta spre un fundal de culoare deschisă.
 2. Rotiţi ocularul până când crucea reticulară este clară.
 3. Orientaţi luneta spre mira de nivelment.
 4. Rotiţi butonul de focalizare, până când imaginea scalei mirei de nivelment este pusă la punct.

Lucrări

Operaţii pregătitoare pentru măsurare

 1. Fixaţi mira de nivelment pe punctul de măsură.
 2. Vizaţi mira de nivelment cu dispozitivul de vizare grosieră.
 3. Reglaţi claritatea cu butonul de focalizare.
 4. Vizaţi fin mira de nivelment cu mecanismul lateral.

Operaţia de măsurare a înălţimii

Image alternative
 1. Pregătiţi operaţia de măsurare.
 2. Citiţi înălţimea (H) pe linia de reper centrală a crucii reticulare.

Operaţia de măsurare a diferenţei de nivel

Image alternative
 1. Pentru o precizie mai mare, instalaţi aparatul POL 10 ⁄ 15 la distanţă egală faţă de cele două puncte de măsurare.
 2. Cu ajutorul mirei de nivelment, citiţi înălţimea în punctul (A) .
 3. Cu ajutorul mirei de nivelment, citiţi înălţimea în punctul (B) .
 4. Calculaţi diferenţa de înălţime, scăzând valoarea de la punctul (B) din valoarea de la punctul (A) .

Operaţia de măsurare a distanţei

Image alternative
 1. Pregătiţi operaţia de măsurare.
 2. Citiţi înălţimea pe linia de reper superioară şi pe cea inferioară a crucii reticulare şi calculaţi diferenţa dintre cele două valori.
 3. Calculaţi distanţa, înmulţind diferenţa calculată cu 100.

Operaţia de măsurare a unghiului

 1. Pregătiţi operaţia de măsurare.
 2. Rotiţi cercul orizontal pe 0 .
 3. Orientaţi aparatul POL 10 ⁄ 15 spre punctul B.
 4. Citiţi unghiul pe cercul orizontal.

Îngrijirea şi întreţinerea

Curăţarea şi uscarea

Îngrijirea
 • Suflaţi praful de pe lentile.
 • Nu atingeţi lentilele cu degetele.
 • Efectuaţi curăţarea numai cu o cârpă curată şi moale. Dacă este necesar, umeziţi cârpa cu alcool pur sau puţină apă. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.

Service echipamente de măsurare Hilti

Centrul de service pentru echipamentele de măsurare Hilti execută verificarea şi, în caz de abatere, restabilirea şi o nouă verificare a conformităţii cu specificaţia a aparatului. Conformitatea cu specificaţia la momentul verificării este confirmată în scris prin certificatul de service. Se recomandă:
 • Alegeţi intervalul de verificare adecvat, corespunzător folosirii.
 • După o solicitare neobişnuită a aparatului, înaintea lucrărilor importante, însă cel puţin anual, dispuneţi efectuarea unei verificări la centrul de service pentru echipamentele de măsurare de la Hilti .
Verificarea de către centrul de service pentru echipamente de măsurare Hilti nu degrevează utilizatorul de verificarea aparatului înainte de folosire şi pe parcursul acesteia.

Verificarea şi reglarea

Pentru a putea respecta specificaţiile tehnice, aparatul trebuie să fie verificat regulat (cel puţin înainte de fiecare măsurare mai mare/relevantă).

Reglarea nivelei sferice

Image alternative
 1. Instalaţi stativul.
 2. Executaţi alinierea aparatului POL 10 ⁄ 15.
 3. Rotiţi aparatul POL 10 ⁄ 15 cu 180° şi verificaţi dacă bula de aer din nivela sferică se află încă în poziţia centrală.
  Rezultat 1 / 2Dacă bula de aer nu se mai află în poziţie centrală, trebuie să reglaţi nivela sferică
  • Rotiţi şuruburile de la nivela sferică cu o cheie Inbus până când este corectată jumătate din eroare.
  • Executaţi aliniere cu şuruburile de reglare a bazei până când bula de aer din nivela sferică este în poziţia centrală.
  • Rotiţi aparatul POL 10 ⁄ 15 din nou cu 180°.
  • În funcţie de intensitatea dereglării, repetaţi paşii dacă este necesar.
  Rezultat 2 / 2Bula de aer rămâne în poziţie centrală dacă rotiţi aparatul POL 10 ⁄ 15.
  Nivela sferică este reglată corect.

Verificarea liniei de vizare

Asiguraţi-vă mai întâi că nivela sferică este reglată corect.
Image alternative
 1. Instalaţi stativul.
 2. Executaţi alinierea aparatului POL 10 ⁄ 15.
 3. Alegeţi două punctele de măsură (A) şi (B) şi instalaţi aparatul POL 10 ⁄ 15 perfect central între cele două puncte. Distanţa dintre două puncte de măsură trebuie să fie de aprox. 30 m (98 ft).
 4. Poziţionaţi mirele de nivelment pe punctele de măsurare.
 5. Citiţi înălţimea la cele două puncte de măsură şi calculaţi diferenţa de înălţime.
 6. Instalaţi aparatul POL 10 ⁄ 15 la o distanţă de 1 m (3.3 ft) faţă de punctul de măsură (A) .
 7. Citiţi înălţimea la cele două puncte de măsură şi calculaţi diferenţa de înălţime.
 8. Calculaţi diferenţa dintre cele două diferenţe de înălţime.
  • Diferenţa este mai mică de 3 mm (0.12 in).

Reglarea liniei de vizare

Image alternative
 1. Scoateţi capacul ocularului.
 2. Vizaţi cu aparatul POL 10 ⁄ 15 pe mira de nivelment (B) şi reglaţi crucile reticulare cu rotiţa, până când diferenţa dintre diferenţele de înălţime sunt mai mici de 3 mm (0.12 in).

Transportul şi depozitarea

 • Nu depozitaţi aparatul în stare umedă. Lăsaţi-l să se usuce înainte de a-l stivui şi depozita.
 • Pentru depozitarea echipamentului dumneavoastră, aveţi în vedere valorile limită de temperatură indicate în Date tehnice.
 • După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operaţiuni mai lungi de transport, efectuaţi o măsurare de control înainte de folosire.
 • Utilizaţi pentru transportul sau expedierea echipamentului dumneavoastră fie caseta Hilti , fie un ambalaj de calitate echivalentă.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .