Limba

PM 40-MG

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Autocolant pe produs

Informaţii despre laser
Image alternative Clasa laser 2, pe baza normei IEC60825-1/EN60825-1:2007, corespunde CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nu priviţi în fascicul.

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat laser multiplu de nivelare cu linii
  PM 40-MG
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Pe lângă indicaţia de avertizare din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor respecta cu stricteţe, în orice moment, următoarele dispoziţii. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
 • Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
 • Verificaţi precizia aparatului înainte de măsurări/ aplicaţiile de lucru şi de mai multe ori pe parcursul aplicaţiei de lucru.
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi aparatul. Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul lucrului cu aparatul poate duce la accidentări grave.
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării aparatului.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Planul fasciculului laser trebuie să fie situat sensibil deasupra nivelului ochilor sau sub acesta.
 • După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia aparatului.
 • Pentru a atinge cel mai înalt grad de precizie, proiectaţi linia pe o suprafaţă verticală şi plană. Orientaţi aparatul la 90° faţă de plan.
 • Pentru a evita măsurările eronate, trebuie să păstraţi curăţenia la fereastra de ieşire pentru laser.
 • Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
 • Aparatele care nu sunt folosite trebuie să fie păstrate într-un loc uscat, situat la înălţime sau închis, în locuri inaccesibile copiilor.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.

Pregătirea corectă a locului de muncă

 • În cursul lucrărilor executate pe scări, evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Îngrădiţi locul de măsurare şi aveţi în vedere la instalarea aparatului ca fasciculul să nu fie îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană.
 • Măsurările efectuate prin geamuri de sticlă sau alte obiecte pot denatura rezultatul măsurătorii.
 • Aveţi în vedere ca aparatul să fie instalat pe o suprafaţă plană şi stabilă (fără vibraţii!).
 • Utilizaţi aparatul numai între limitele de utilizare definite.
 • Dacă se utilizează mai multe lasere în zona de lucru, asiguraţi-vă că nu puteţi confunda fasciculele aparatului dumneavoastră cu alte fascicule.
 • Magneţii puternici pot influenţa precizia, de aceea se interzice prezenţa magneţilor în apropierea aparatului de măsură. Se pot utiliza adaptoare Hilti cu magneţi.
 • Dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să îl lăsaţi să se aclimatizeze înainte de folosire.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi aparatul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti exclude posibilitatea ca aparatul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să fie perturbate.

Clasificarea laser pentru aparatele din clasa laser 2/ class II

Aparatul corespunde clasei laser 2 conform IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 şi Class II conform CFR 21 § 1040 (FDA). Utilizarea acestor aparate este permisă fără măsuri de protecţie suplimentare. Cu toate acestea, nu trebuie să priviţi direct în sursa de lumină (la fel ca în cazul soarelui). În cazul unui contact direct cu ochii, închideţi ochiul şi scoateţi capul afară din zona iradiată. Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.

Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor

 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti  Service .
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Picior reglabil
 2. Acumulator Li‑Ion
 3. Autocolant de avertizare
 4. Selector pentru modul de linii şi modul de recepţie
 5. Fereastra de ieşire pentru laser
 6. Comutator rotativ pentru Pornit/Oprit şi blocarea pendulului
 7. Reglaj fin pentru platforma rotativă
 8. Nivelă sferică

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul este un aparat laser multiplu de nivelare cu linii cu auto-aliniere, cu care o singură persoană are posibilitatea de a transmite un unghi de 90°, a realiza alinierea orizontală, precum și a efectua lucrări de aliniere și a stabili cu precizie linia perpendiculară.
Aparatul are trei linii laser verzi (una orizontală și două verticale), un punct de referință jos, precum și cinci puncte de încrucișare a fasciculului (față, spate, stânga, dreapta și sus) cu o rază de acțiune de aprox. 20 m. Raza de acțiune este dependentă de luminozitatea ambiantă.
Aparatul este destinat preferențial utilizării în spații interioare și nu se folosește ca înlocuitor al unui laser rotativ. Pentru aplicații în exterior va avea în vedere să fie utilizate condițiile cadru care corespund celor din spațiul interior sau ale receptorului laser Hilti .
Aplicațiile de lucru posibile sunt:
 • Marcarea poziției pereților despărțitori (în unghi drept și în plan vertical).
 • Verificarea și transmiterea de unghiuri drepte.
 • Orientarea părților din instalații / instalațiilor și a altor elemente de structură pe trei axe.
 • Transmiterea punctelor marcate pe pardoseală spre plafon.
Liniile laserului pot fi pornite atât separat (numai verticale sau numai orizontale), cât și împreună. Pentru utilizare cu unghi de înclinare, pendulul se blochează pentru alinierea automată.
 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 12.
 • Utilizați pentru acești acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C4/12.

Caracteristici

Aparatul este cu auto-aliniere în toate direcţiile, în intervalul de aprox. 3,0°. Dacă acest lucru nu este suficient, aparatul poate fi aliniat pe orizontală cu ajutorul picioarelor reglabile şi al nivelei sferice. Timpul de auto-aliniere este de numai aproximativ 3 secunde.
Dacă domeniul de auto-aliniere este depăşit, se aprind intermitent fasciculele laser ca semnal de avertizare.
La conectare aparatul este implicit pe modul de vizibilitate cu strălucire ridicată a liniilor. Printr-o apăsare lungă a selectorului pentru modul de linii şi modul de recepţie, aparatul trece pe modul de recepţie şi este compatibil acum cu receptorul laser PMA 31G. Printr-o nouă apăsare lungă a selectorului sau prin deconectarea aparatului, modul de recepţie va fi din nou dezactivat.

Setul de livrare

Aparat laser multiplu de nivelare cu linii, casetă, manual de utilizare, certificat de producător.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.com

Mesaje funcţionale

Starea
Semnificaţie
Fasciculul laser se aprinde intermitent de două ori la fiecare 10 secunde (pendulul neblocat), respectiv 2 secunde (pendulul blocat).
Bateriile sunt aproape descărcate.
Fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori şi rămâne apoi aprins permanent.
Activarea sau dezactivarea modului de recepţie.
Fasciculul laser se aprinde intermitent cu frecvenţă foarte ridicată.
Aparatul nu îşi poate executa auto-alinierea.
Fasciculul laser se aprinde intermitent la fiecare 5 secunde.
Regimul de funcţionare Linie înclinată; pendulul este blocat, ca urmare liniile nu sunt aliniate.

Date tehnice

Raza de acţiune a liniilor şi punctului de intersecţie fără receptor laser
20 m
(65 ft — 10 in)
Raza de acţiune a liniilor şi punctului de intersecţie cu receptor laser
2 m … 50 m
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Timpul de auto-aliniere (tipic)
3 s
Clasa laser
Clasa 2, vizibil, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Grosimea liniei (distanţa 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Domeniul de auto-aliniere
±3,0° (tipic)
Precizia
± 2 mm pe 10 m
(± 0,1 in pe 32 ft — 10 in)
Indicatorul pentru starea funcţională
Fasciculele laser, precum şi poziţiile comutatorului Oprit, Pornit blocat şi Pornit deblocat
Alimentarea electrică
Acumulator Li-Ion Hilti B 12
Durata de funcționare (toate liniile activate)
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 7 h (tipic)
Durata de funcționare (liniile orizontale sau verticale aprinse)
Hilti Temperatura +24 °C (+72 °F): 10 h (tipic)
Temperatura de lucru
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura de depozitare
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Protecţia la praf şi stropire cu apă (exceptând compartimentul pentru acumulatori)
IP 54 conf. IEC 60529
Filetul stativului
BSW 5/8"UNC1/4"
Divergenţă fascicul
0,05 mrad … 0,08 mrad
Putere de ieşire medie (max)
< 0,95 mW
Greutate inclusiv acumulator
1,24 kg
(2,73 lb)

Modul de utilizare

AVERTISMENT
Pericol de accidentare! Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.
 • Nu priviţi niciodată direct în sursa de lumină a laserului. În cazul unui contact direct cu ochii, închideţi ochiul şi scoateţi capul afară din zona iradiată.

Introducerea acumulatorului

Image alternative
 • Introduceţi acumulatorul prin glisare, până când se fixează sigur în poziţie.
  Punerea în exploatare a aparatului este permisă numai cu acumulatorii Li-Ion recomandaţi de Hilti .

Demontarea / reglarea plăcii de bază

Image alternative
 1. Desprindeţi placa de bază spre înainte de la aparat, pentru a o demonta.
 2. Manşoanele din cauciuc ale picioarelor pot fi trase în jos pentru protecţie, dacă aparatul este instalat pe suprafeţe sensibile.
 3. Pentru reglajul pe înălţime, picioarele plăcii de bază pot fi deşurubate.

Activarea fasciculelor laser

 1. Învârtiţi comutatorul rotativ în poziţia Image alternative (Pornit/deblocat).
  • Vor fi vizibile fasciculele laser verticale.
 2. Apăsaţi repetat selectorul până când este setat modul Linie dorit.
  Aparatul comută între regimurile de funcţionare conform ordinii următoare şi începe din nou de la capăt: linii laser verticale, linie laser orizontală, linii laser verticale şi orizontale.

Deconectarea fasciculelor laser

 • Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia OFF (Oprit/blocat).
  • Fasciculul laser nu mai este vizibil şi pendulul este blocat.
  Aparatul va fi deconectat dacă acumulatorul este gol.

Activarea sau dezactivarea modului de recepţie al laserului

Raza de acţiune a receptorului laser poate fi limitată din cauza asimetriei constructive a puterii laserului şi posibilelor surse de lumină perturbatoare externe.
Lucraţi pe o latură solidă a aparatului laser de nivelare cu linii şi evitaţi lucrul în lumină directă, pentru a atinge raza de acţiune optimă. Laturi solide sunt partea posterioară pe care este fixat acumulatorul şi partea frontală situată opus.
 1. Ţineţi apăsat selectorul pentru modul de linii şi modul de recepţie un timp mai lung de 4 secunde, până când fasciculul laser se aprinde intermitent de cinci ori pentru confirmare, pentru a activa modul de recepţie.
 2. Ţineţi din nou apăsat selectorul un timp mai lung de 4 secunde, pentru a dezactiva din nou modul de recepţie.
  La deconectarea aparatului, modul de recepţie va fi dezactivat.

Reglarea fasciculelor laser pentru funcţia "Linie înclinată"

 1. Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia Image alternative (Pornit/blocat).
  • Va fi vizibil numai fasciculul laser orizontal.
 2. Apăsaţi repetat selectorul pentru modul Linie, până când modul Linie dorit este setat.
  În funcţia "Linie înclinată" pendulul este blocat şi aparatul nu este aliniat.
  Fasciculele laser se aprind intermitent la fiecare 5 secunde.
  Aparatul comută între regimurile de funcţionare conform ordinii următoare şi începe din nou de la capăt: linie laser orizontală, linii laser verticale, linii laser verticale şi orizontale.

Exemple aplicative

Picioarele reglabile fac posibilă nivelarea prealabilă grosieră a aparatului când solul este foarte denivelat.

Transmiterea înălţimii

Image alternative

Pregătirea de funcţionare a profilurilor pentru zidărie uscată pentru subîmpărţirea spaţiului

Image alternative
Image alternative

Alinierea verticală a conductelor din ţeavă

Image alternative

Alinierea elementelor din sistemele de încălzire

Image alternative

Alinierea uşilor şi cadrelor de ferestre

Image alternative

Verificarea

Verificarea punctului de linie verticală

Image alternative
 1. Într-un spaţiu înalt, aplicaţi un marcaj pe podea (în cruce) (de exemplu într-o casă de scări cu înălţimea de 5-10 m).
 2. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi orizontală.
 3. Conectaţi aparatul şi deblocaţi pendulul.
 4. Aşezaţi aparatul cu fasciculul vertical inferior pe centrul crucii marcat pe pardoseală.
 5. Marcaţi punctul de intersecţie superior al liniilor laserului pe plafon. Pentru aceasta, fixaţi în prealabil o foaie de hârtie pe plafon.
 6. Rotiţi aparatul cu 90°.
  Fasciculul vertical roşu de jos trebuie să rămână pe centrul crucii.
 7. Marcaţi punctul de intersecţie superior al liniilor laserului pe plafon.
 8. Repetaţi procedeul cu o rotaţie de 180° şi 270°.
  Cu cele 4 puncte marcate formaţi o cruce pe plafon. Măsuraţi diametrul cercului D în milimetri sau ţoli şi înălţimea incintei RH în metri sau picioare.
Image alternative
 1. Calculaţi valoarea R.
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm (corespunde cu 3 mm la 10 m).
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 1/8".

Verificarea alinierii fasciculului laser

Image alternative
 1. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi orizontală, la distanţa de aproximativ 20 cm faţă de peretele (A) şi orientaţi punctul de intersecţie al liniilor laser spre peretele (A).
 2. Marcaţi punctul de intersecţie al liniilor laser cu o cruce (1) pe peretele (A) şi o cruce (2) pe peretele (B).
 3. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi orizontală, la distanţa de aproximativ 20 cm faţă de peretele (B) şi orientaţi punctul de intersecţie al liniilor laser pe crucea (1) pe peretele (A).
 4. Reglaţi înălţimea al punctului de intersecţie al liniilor laser cu picioarele reglabile, astfel încât punctul de intersecţie să coincidă cu marcajul (2) pe peretele (B). Totodată, aveţi în vedere ca nivela să fie în centru.
 5. Marcaţi din nou punctul de intersecţie a liniilor laserului cu o cruce (3) pe peretele (A).
 6. Măsuraţi decalajul D dintre crucile (1) şi (3) pe peretele (A) (RL = lungimea incintei).
Image alternative
 1. Calculaţi valoarea R.
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 2 mm.
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 1/8".

Verificarea perpendicularităţii (orizontal)

Image alternative
 1. Amplasaţi aparatul cu fasciculul vertical inferior pe centrul unei cruci de referinţă în mijlocul unui spaţiu la o distanţă de aprox. 5 m faţă de pereţi.
 2. Marcaţi toate cele 4 puncte de intersecţie pe cei patru pereţi.
Image alternative
 1. Rotiţi aparatul cu 90° şi asiguraţi-vă că punctul central al punctului de intersecţie întâlneşte primul punct de referinţă (A).
 2. Marcaţi fiecare nou punct de intersecţie şi măsuraţi decalajul respectiv (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Calculaţi decalajul R (RL = lungimea incintei).
  • Valoarea R trebuie să fie mai mică de 3 mm sau 1/8".

Verificarea preciziei liniei verticale

Image alternative
 1. Poziţionaţi aparatul la o înălţime de 2 m (poz. 1).
 2. Conectaţi aparatul.
 3. Poziţionaţi primul panou de vizare T1 (vertical) la o distanţă de 2,5 m de aparat şi la aceeaşi înălţime (2 m), astfel încât fasciculul laser vertical să întâlnească panoul şi marcaţi această poziţie.
 4. Poziţionaţi acum al doilea panou de vizare T2 la 2 m sub primul panou de vizare, astfel încât fasciculul laser vertical să întâlnească panoul şi marcaţi această poziţie.
 5. Marcaţi pentru poz. 2 pe partea opusă a structurii de test (simetric) pe linia laser pe pardoseală la o distanţă de 5 m faţă de aparat.
 6. Aşezaţi acum aparatul în poziţia tocmai marcată (poz. 2) pe pardoseală.
 7. Orientaţi fasciculul laser astfel încât acesta să întâlnească panoul de vizare T1 şi poziţia marcată pe acesta.
 8. Marcaţi noua poziţie pe panoul de vizare T2.
 9. Citiţi distanţa D dintre cele două marcaje pe panoul de vizare T2.
  Dacă diferenţa D este mai mare de 2 mm, aparatul trebuie să fie reglat într-un centru de reparaţii Hilti .

Îngrijirea și întreținerea

Curăţarea şi uscarea

 • Suflaţi praful de pe sticlă.
 • Nu atingeţi sticla cu degetele.
 • Curăţaţi aparatul numai cu o cârpă curată şi moale. Dacă este necesar, umeziţi cârpa cu alcool sau apă.
 • Respectaţi valorile limită de temperatură la depozitarea echipamentului dumneavoastră, în special vara sau iarna, când păstraţi echipamentul în habitaclul autovehiculului (-25 °C până la 63 °C) (-13 °F până la 145 °F).

Centrul service de calibrare Hilti

Vă recomandăm să folosiţi verificarea regulată a aparatelor de către centrul service de calibrare Hilti , pentru a putea garanta fiabilitatea conform normelor şi cerinţelor legale.
Centrul service de calibrare Hilti vă stă la dispoziţie în orice moment; se recomandă o executare cel puţin anual.
În cadrul servisării de calibrare Hilti se confirmă că specificaţiile aparatului verificat corespund datelor tehnice din manualul de utilizare în ziua verificării.
În cazul constatării unor diferenţe faţă de datele producătorului, aparatele de măsură folosite vor fi reglate din nou.
După ajustare şi verificare, pe aparat va fi montată o plachetă de calibrare şi se va atesta scriptic prin intermediul unui certificat de calibrare faptul că aparatul lucrează între limitele datelor producătorului.
Certificatele de calibrare sunt necesare întotdeauna întreprinderilor care sunt certificate conform ISO 900X.
Cel mai apropiat centru Hilti vă poate oferi informaţii suplimentare.

Transportul și depozitarea

Transportarea

 • Utilizaţi pentru transportul sau expedierea echipamentului dumneavoastră fie caseta de expediere Hilti , fie un ambalaj de calitate echivalentă.

Depozitarea

 • Dezambalaţi aparatele care s-au umezit.
 • Uscaţi (la cel mult 63 °C / 145 °F) şi curăţaţi aparatele, recipientul de transport şi accesoriile.
 • Ambalaţi din nou echipamentul numai când este complet uscat, apoi depozitaţi-l într-un spaţiu uscat.
 • După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operaţiuni mai lungi de transport, efectuaţi o măsurare de control înainte de folosire.

Transportul şi depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulator şi a acumulatorilor

Transportul
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageţi acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unui transport lung şi după acesta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii răcoroase şi uscate. Aveţi în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitaţi produsul şi acumulatorii în spaţii inaccesibile pentru copii şi pentru persoanele neautorizate.
 • Controlaţi înainte de fiecare utilizare, precum şi înaintea unei depozitări lungi şi după aceasta, dacă produsul şi acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Aparatul nu permite conectarea.
Acumulatorul este gol.
 • Încărcaţi acumulatorul.
Acumulatorul nu este introdus corespunzător.
 • Introduceţi acumulatorul şi controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în aparat.
Aparatul sau comutatorul rotativ defect.
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Fasciculele laser individuale nu funcţionează.
Sursa laser sau sistemul de comandă pentru laser defecte.
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Aparatul permite conectarea, dar nu este vizibil niciun fascicul laser.
Sursa laser sau sistemul de comandă pentru laser defecte.
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Temperatura prea înaltă sau prea scăzută.
 • Lăsaţi aparatul să se răcească sau să se încălzească.
Alinierea automată nu funcţionează.
Aparatul instalat pe o suprafaţă-suport înclinată.
 • Fixaţi comutatorul rotativ în poziţia Image alternative.
Senzorul de înclinaţie defect.
 • Dispuneţi repararea aparatului la centrul de service Hilti .
Aparatul se deconectează după 1 oră.
Funcţia de deconectare automată este activată.
 • Apăsaţi selectorul un timp mai lung de 4 secunde.
Raza de recepţie este prea scăzută
Lucru în zona slabă a laserului.
Condiţii prea luminoase de pe şantier
 • Poziţionaţi laserul şi/ sau receptorul laser într-o zonă mai puţin luminoasă.
Lumina cade direct pe câmpul de detecţie.
 • Evitaţi incidenţa directă a luminii în câmpul de detecţie, de ex. printr-un dispozitiv de umbrire.
Receptorul laser nu receptează niciun fascicul laser
Laserul nu este pe modul de recepţie
 • Activaţi modul de recepţie de pe aparatul laser de nivelare cu linii.
Receptorul laser este la o distanţă prea mare faţă de laser.
 • Poziţionaţi receptorul laser mai aproape de laser.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternativeAparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia aparatele dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, aparatele electrice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Image alternative
 • Nu aruncaţi aparatele de măsură în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Indicaţie FCC (valabilă în SUA) / Indicaţie IC (valabilă în Canada)

Acest aparat corespunde paragrafului 15 din dispoziţiile FCC şi CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Punerea în funcţiune se subordonează următoarelor două condiţii:
 1. Aparatul nu trebuie să genereze radiaţie dăunătoare.
 2. Aparatul trebuie să capteze orice radiaţie, inclusiv radiaţiile care produc operaţii nedorite.
Schimbările sau modificările care nu sunt permise explicit de Hilti pot restricţiona dreptul utilizatorului de a pune aparatul în funcţiune.