Limba

TE DRS‑Y

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcție de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Folosiți mască de protecție antipraf
Image alternative Folosiți mănuși de protecție
Image alternative Folosiți încălțăminte de protecție

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Modulul antipraf
  TE DRS‑Y
  Generația
  01
  Număr de serie

Securitate

Instrucțiuni de protecție a muncii

Image alternative ATENȚIONARE Consultați toate instrucțiunile de protecție a muncii, instrucțiunile de lucru, imaginile și datele tehnice cu care este prevăzut acest produs. Neglijențele în respectarea următoarelor instrucțiuni pot provoca electrocutări, incendii și/ sau accidentări grave.
Păstrați toate instrucțiunile de protecție a muncii și instrucțiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Termenul de „sculă electrică“ folosit în instrucțiunile de protecție a muncii se referă la sculele cu alimentare de la rețea (cu cablu de rețea) la sculele electrice cu alimentare de la acumulatori (fără cablu de rețea).
 • Înainte de punerea în funcțiune, citiți și aveți în vedere manualele de utilizare și informațiile de siguranță ale produselor din sistem.
 • Folosiți modulul numai în combinație cu sculele electrice menționate în Utilizarea conformă cu destinația; în caz contrar, apare pericol de vătămare.
 • Scoateți fișa din priza de alimentare sau îndepărtați acumulatorul dacă este detașabil, înainte de executarea unor reglaje la aparat, înlocuirea accesoriilor sau depozitarea mașinii. Această măsură de precauție reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
 • Folosiți produsul și accesoriile numai în stare tehnică impecabilă.
 • Nu efectuați niciodată intervenții neautorizate sau modificări asupra produsului sau accesoriilor.
 • Procedați cu atenție, concentrați-vă la ceea ce faceți și lucrați în mod rațional atunci când manevrați produsul. Nu folosiți produsul dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție poate duce la accidentări serioase.
 • Prin prelucrare, este posibilă formarea așchiilor de material. Materialul sub formă de așchii poate produce vătămări ale corpului și ochilor. Pe parcursul utilizării produsului, purtați apărătoare pentru ochi, cască de protecție și căști antifonice.
 • Utilizați scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucțiuni. țineți seama de condițiile de lucru și de activitatea care urmează a fi desfășurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicații de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.
 • Pericol de accidentare în caz de cădere a accesoriilor de lucru și/ sau sculelor. Controlați înainte de începerea lucrului dacă accesoriul montat este fixat în siguranță.
 • Absorbția de apă este interzisă.
 • Utilizarea modulului nu este permisă pentru absorbția de substanțe cu pericol de explozie, incandescente, aprinse sau inflamabile, pulberi agresive (de ex. praf de magneziu sau aluminiu) și lichide (de ex. benzină, solvenți, acizi, agenți de răcire și lubrifianți).
 • Praful format în lucrările de șlefuire, șmirgheluire, tăiere și găurire poate conține substanțe chimice periculoase. Câteva exemple sunt: Plumb sau vopsele pe bază de plumb; Cărămidă, beton și alte produse de zidărie, piatră naturală și alte produse care conțin siliciu; Anumite tipuri de lemn, cum sunt stejarul, fagul și lemnul tratat chimic; Azbest sau materiale care conțin azbest. Determinați expunerea operatorului și persoanelor din preajmă prin clasa de periculozitate a materialelor la care se lucrează. Întreprindeți măsurile necesare pentru a menține valorile de expunerea la un nivel sigur, ca de ex. utilizarea unui sistem de colectare a prafului sau purtarea unei măști de protecție respiratorie adecvate. Din măsurile generale pentru diminuarea expunerii fac parte:
 • Lucrul într-un spațiu bine aerisit,
 • Evitarea contactului îndelungat cu praful,
 • Devierea prafului din zona feței și corpului,
 • Purtarea îmbrăcăminții de protecție și spălarea zonelor expuse cu apă și săpun.
 • Folosiți pentru aplicația respectivă pe cât posibil un desprăfuitor adecvat, recomandat de Hilti .
 • Înainte de începerea lucrului stabiliți clasa de periculozitate a materialului pulverulent care se formează în timpul lucrărilor. Utilizați un desprăfuitor cu clasificare a clasei de protecție avizată oficial, care corespunde dispozițiilor locale cu privire la protecția împotriva prafului din zona dumneavoastră.
 • Pentru evitarea efectelor electrostatice, utilizați un furtun de aspirare antistatic.
 • Aveți în vedere ca adaptorul și suprafețele exterioare ale mandrinei să nu prezinte urme de ulei și unsoare. Dacă modulul antipraf este montat cu piese uleioase și/sau unsuroase, modulul antipraf poate cădea. Îndepărtați cu o cârpă uleiurile și unsorile de pe adaptor și de pe suprafețele exterioare ale mandrinei.
 • Aveți în vedere ca modulul să nu devină prea fierbinte. La temperaturi de peste 80°C materialul se topește.
 • Nu utilizați modulul pentru transportarea sau ghidarea sistemului. Utilizați mânerele prevăzute special ale sculei electrice.
 • Nu țineți scula electrică de capul de aspirare sau tubul de aspirare pe parcursul funcționării.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Adaptor
 2. Baza de aspirare cu mâner suplimentar
 3. Piesă de racord
 4. Burduf 12-52
 5. Limitator de adâncime
 6. Șurub cu mâner în stea
 7. Piuliță
 8. Cap de aspirare lung
 9. Cap de aspirare central
 10. Cap de aspirare scurt
 11. Burduf 68-90/ 290 mm
 12. Tub de aspirare
 13. Burduf 68-90/550mm
 14. Burduf 100-150/550mm

Utilizarea conformă cu destinația

Image alternative
Produsul descris este un modul antipraf, care se utilizează ca accesoriu în combinație cu Hilti mașinile de perforat rotopercutantă SDS‑Max și desprăfuitoarele.

Setul de livrare

Bază de aspirare, burduf 68‑90/290mm, cap de aspirare scurt, cap de aspirare mediu, cap de aspirare lung, adaptor, piesă de racord, burduf 12-52, limitator de adâncime, șurub cu mâner în stea, piuliță, manual de utilizare
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Burduf


Burduf 68‑90/290
Burduf 68‑90/550
Burduf 100‑150/550
Burduf 12‑52
Greutate
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1.000 g
(35,3 oz)
Tip de accesoriu
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y burghiu percutor
Diametrul accesoriului
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Lungime accesoriu
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Aplicabilitatea
Găurire cu coroană de rotopercutor
Găurire cu coroană de rotopercutor
Găurire cu coroană de rotopercutor
Găurire cu percuție

Cap de aspirare


Cap de aspirare scurt
Cap de aspirare central
Cap de aspirare lung
Greutate
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Tip de accesoriu
Daltă cu vârf, daltă plată, accesoriu de împingere
Daltă cu vârf, daltă plată, accesoriu de împingere
Daltă cu vârf, daltă plată, accesoriu de împingere
Lungime accesoriu
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Aplicabilitatea
Dăltuire
Dăltuire
Dăltuire

Temperaturi

Temperatura ambiantă în timpul funcţionării
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura de depozitare
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Modul de utilizare

Montarea modulului antipraf

Aveți în vedere ca selectorul de funcții să stea în poziția potrivită pentru lucrări.
Nu este permis ca lungimea liberă a accesoriului, proeminentă peste capul de aspirare, să depășească limita superioară de 145 mm și să scadă sub limita inferioară de 30 mm. Ca urmare, asigurați o aspirare optimă a prafului.
Este permisă utilizarea numai a dălților cu vârf, dălților plate, accesoriilor de împingere, coroanelor de rotopercutor și burghielor percutoare reprezentate în vederea generală de la utilizarea conformă cu destinația.
Aveți în vedere ca niciun dispozitiv de lucru să nu fie introdus la montaj în scula electrică.
Image alternative
 1. Deschideți mânerul suplimentar montat de la scula electrică.
 2. Îndepărtați mânerul suplimentar.
 3. Alegeți configurația potrivită a sistemului de aspirare corespunzător imaginii de la utilizarea conformă cu destinația și montați piesele și mânerul suplimentar pe baza de aspirare.
 4. Introduceți prin glisare sistemul montat cu mânerul suplimentar peste mandrină până în poziția pentru mânerul suplimentar de pe gâtul transmisiei.
 5. Rotiți baza de aspirare și mânerul suplimentar în poziția dorită.
 6. Fixați mânerul suplimentar în poziție asigurată contra răsucirii prin strângerea fermă a mânerului.
 7. Introduceți accesoriul de lucru în mandrină.
  Aveți în vedere în acest sens manualul de utilizare al sculei electrice.
 8. Conectați un desprăfuitor cu modulul antipraf.
  Pentru găurire cu percuție , executați suplimentar următoarele etape de lucru.
 1. Reglați lungimea burdufului astfel încât vârful burghiului să iasă în afară aprox. 15 mm.
 2. Introduceți limitatorul de adâncime.
 3. Reglați limitatorul de adâncime la adâncimea de găurire dorită.
 4. Asigurați limitatorul de adâncime cu șurubul cu mâner în stea împotriva alunecării.

Demontarea modulului antipraf

AVERTISMENT
Pericol de accidentare cu dispozitivul de lucru! Dispozitivul de lucru poate fi fierbinte sau ascuţit.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie la schimbarea dispozitivului de lucru.
Image alternative
 1. Decuplați desprăfuitorul de la modulul antipraf.
 2. Îndepărtați dispozitivul de lucru din mandrină.
 3. Deschideți suportul mânerului suplimentar prin rotire de la mâner.
 4. Desprindeți modulul antipraf spre partea frontală de pe scula electrică.
 5. Demontați mânerul suplimentar de la modulul antipraf.
 6. Montați mânerul suplimentar la scula electrică.
 7. Fixați mânerul suplimentar prin rotire de la mâner.

Punerea în exploatare

Aveți în vedere ca selectorul de funcții să stea în poziția potrivită pentru lucrare.
Respectați manualul de utilizare al desprăfuitorului. Goliți regulat desprăfuitorul.
 1. Racordați desprăfuitorul și porniți-l.
 2. Conectați scula electrică.

Îngrijirea și întreținerea

Îngrijirea modulului

ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Îngrijirea şi întreţinerea cu fişa de reţea introdusă pot produce accidentări grave şi arsuri.
 • Înaintea tuturor activităţilor de îngrijire şi lucrărilor de întreţinere, scoateţi întotdeauna fişa de reţea!
Nu utilizați uleiuri sau unsori sau detergenți.
Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 1. Îndepărtați murdăria aderentă și verificați ca deschizătura de aspirare din baza de aspirare să nu prezinte niciun fel de resturi de praf.
 2. Curățați modulul la intervale regulate cu apă rece.
  Modulul trebuie să fie complet uscat înainte de următoarea de folosire, pentru a evita aderența prafului.
 3. Curățați regulat părțile interioare ale adaptorului de unsoare și resturi de praf.

Întreținerea

 • Verificați regulat dacă există deteriorări la piesele exterioare ale produsului și ale accesoriilor, precum și funcționarea impecabilă a tuturor elementelor de comandă. Nu puneți în funcțiune produsul dacă există piese deteriorate sau dacă elementele de comandă nu funcționează perfect.

Asistență în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Degajare excesivă de praf.
Desprăfuitorul plin.
 • Goliți desprăfuitorul.
Capul de aspirare și/ sau burduful uzate sau defecte.
 • Înlocuiți capul de aspirare și/ sau burduful.
Canalul de aspirare înfundat.
 • Curățați canalul de aspirare.
Lungimi libere ale accesoriilor peste 145 mm.
 • Utilizați un dispozitiv de lucru mai scurt sau capul de aspirare mai lung.
Furtunul de aspirare de la desprăfuitor nu este montat corect.
 • Introduceți furtunul de aspirare de la desprăfuitor complet în partea de bază.
Resturile de la carota forată înfundă aspirarea.
 • Înlăturați carota forată cu așchiile de găurire.
Distanța dintre coroana de rotopercutor și tubul de aspirare prea mare.
 • Utilizați exclusiv coroane de rotopercutor Hilti .
Modulul antipraf cade
Modulul antipraf montat incorect.
 • Montați modulul antipraf corespunzător manualului de utilizare. Partea de bază trebuie să fie montată în poziția prevăzută.
Partea de bază și/ sau gâtul aparatului sunt uleioase sau unsuroase.
 • Îndepărtați uleiul și unsoarea cu o cârpă de pe partea de bază și suprafețele exterioare ale gâtului aparatului.
Mânerul suplimentar nu este strâns ferm.
 • Strângeți ferm mânerul suplimentar.
Mâner suplimentar rupt.
 • Schimbați mânerul suplimentar.
Adaptorul nu este montat.
 • Montați adaptorul.
Modulul antipraf nu se poate demonta.
Banda de tensionare de la mânerul suplimentar nu este deschisă suficient
 • Desfaceți mai mult mânerul suplimentar, pentru a deschide mai larg banda de tensionare.
Semnal acustic permanent la desprăfuitor.
Nopeurile de pe burduf uzate.
 • Înlocuiți burduful.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informații

Image alternative
Informații adiționale referitoare la modul de utilizare, echipament, mediu și reciclare găsiți sub link-ul următor: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Găsiți acest link și la finalul manualului de utilizare sub formă de cod QR.