Limba

GX 3

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Semne generale de obligativitate
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi căşti antifonice
Image alternative Folosiţi cască de protecţie
Image alternative Depuneţi deşeurile la centrele de revalorificare

Identificatoare de text

Evidenţiere a locurilor din text

Denumirile şi inscripţiile sunt marcate în felul următor:
‚ ‛
Denumirea elementelor de operare inscripţionate de pe aparatul de implantare.
« »
Inscripţii pe aparatul de implantare

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat de implantare, acţionat cu gaz
  GX 3
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Lucrul în siguranţă cu aparatul de implantare
 • La presarea efectivă a aparatului de implantare pe o parte a corpului, sunt posibile accidentări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări. Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
 • La introducerea unor sisteme de fixare specifice aplicaţiei de lucru pe ghidajul de bolţuri (de exemplu rondele, brăţări, cleme etc.) sunt posibile accidentări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări. La introducerea sistemelor de fixare specifice aplicaţiei de lucru, nu apăsaţi niciodată cu mâna sau cu altă parte a corpului pe ghidajul de bolţuri.
 • Nu îndreptaţi aparatul de implantare spre propria persoană sau spre alte persoane.
 • La acţionarea aparatului de implantare, ţineţi braţele îndoite (nu întinse).
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi aparatul de implantare. Nu utilizaţi aparatul de implantare dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea aparatului de implantare poate duce la accidentări serioase.
 • La retractarea cursorului pentru cuie, aveţi în vedere întotdeauna ca acesta să se fixeze în poziţie.
 • Nu lăsaţi cursorul pentru cuie să se ducă rapid spre partea frontală la desfacerea siguranţei de fixare în poziţie, ci conduceţi-l spre partea frontală. Vă puteţi prinde degetele.
 • Nu implantaţi elementele de fixare într-un material de bază dur , ca de exemplu oţel sudat sau oţel turnat. Implantarea în aceste materiale poate duce la implantări eşuate şi la ruperea elementelor de fixare.
 • Nu implantaţi elemente de fixare într-un material de bază moale , ca de exemplu lemn sau gips-carton. Implantarea în aceste materiale poate duce la implantări eşuate şi la perforarea materialului de bază.
 • Nu implantaţi elemente de fixare într-un material de bază casant , ca de exemplu sticlă sau gresie şi faianţă. Implantarea în aceste materiale poate duce la implantări eşuate şi la sfărâmarea materialului de bază.
 • Înainte de implantare asiguraţi-vă că pe partea posterioară a materialului de bază nu pot fi vătămate persoane sau deteriorate obiecte.
 • Acţionaţi declanşatorul numai dacă aparatul de implantare este presat pe materialul de bază astfel încât ghidajul de bolţuri este îndesat până la opritor în aparatul de implantare.
 • Purtaţi neapărat mănuşi de protecţie când trebuie să executaţi lucrări de întreţinere la aparatul de implantare în stare fierbinte.
 • În cazul frecvenţelor ridicate de implantare pe un interval lung de timp, suprafeţele din afara părţilor de prindere pot deveni fierbinţi. Purtaţi mănuşi de protecţie pentru a vă proteja de arsuri.
 • Dacă aparatul de implantare este supraîncălzit, extrageţi doza de gaz şi lăsaţi aparatul de implantare să se răcească. Nu depăşiţi frecvenţa de implantare maximă.
 • Pe parcursul procesului de implantare, este posibilă desprinderea aşchiilor de material sau aruncarea prin centrifugare a benzilor de material din magazia de alimentare. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor. Utilizaţi o apărătoare adecvată pentru ochi, căşti antifonice şi cască de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau apărătoarea adecvată pentru ochi şi căştile antifonice, în funcţie de tipul aparatului şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare. Celelalte persoane din preajmă trebuie să poarte, de asemenea, apărătoare pentru ochi şi cască de protecţie.
 • Purtaţi căşti antifonice adecvat (vezi datele privind zgomotul din Date tehnice). Implantarea elementelor de fixare este declanşată prin aprinderea amestecului aer/gaz. Solicitarea sonoră apărută aici poate vătăma auzul. Persoanele din preajmă trebuie să poarte, de asemenea, căşti antifonice adecvate.
 • Ţineţi aparatul de implantare întotdeauna ferm şi perpendicular faţă de suportul de bază, atunci când executaţi o implantare. Acest lucru ajută la împiedicarea devierii elementului de fixare de pe materialul de bază.
 • Nu implantaţi niciodată un al doilea element de fixare în acelaşi loc. Acest lucru poate duce la rupturi şi la înţepenirea elementelor de fixare.
 • Nu implantaţi niciodată un bolţ sau un cui a doua oară. În cazul utilizării repetate, elementele de fixare se pot rupe şi pot cauza accidentări.
 • Extrageţi întotdeauna doza de gaz () şi goliţi magazia de alimentare (), înainte de a schimba magazia de alimentare, a executa lucrări de curăţare, de servisare şi de întreţinere, precum şi înainte de depozitare şi transport sau dacă lăsaţi nesupravegheat aparatul de implantare.
 • Depuneţi aparatul orizontal pe sol după folosire. Un aparat montat pe aparatul tip bară şi fixat în perete poate produce accidentări în caz de răsturnare.
 • La rabatarea în jos a aparatului de implantare nu ţineţi aparatul tip bară de capătul din spate. Din cauza valorii mari a forţei de acţiune prin pârghie, puteţi pierde controlul asupra mişcării oscilante a aparatului de implantare. Acest lucru poate cauza accidentări şi prejudicii materiale.
 • Verificaţi dacă aparatul de implantare şi accesoriile prezintă eventuale deteriorări, pentru a asigura funcţionarea impecabilă şi conformă cu destinaţia. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează impecabil şi nu se înţepenesc, sau dacă există piese deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a aparatului. Dispozitivele de protecţie şi piesele deteriorate trebuie să fie reparate corespunzător sau schimbate de centrul de service Hilti , dacă în manualul de utilizare nu există altă precizare.
 • Încredinţaţi repararea aparatului de implantare numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului de implantare.
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului de implantare.
 • Nu utilizaţi aparatul de implantare în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu expuneţi aparatul de implantare la precipitaţii şi nu îl utilizaţi în medii cu umiditate sau în condiţii de umezeală.
 • Utilizaţi aparatul de implantare numai în zone de lucru bine aerisite.
 • Alegeţi combinaţia corectă între ghidajul de bolţuri şi elementul de fixare. O combinaţie greşită poate deteriora aparatul de implantare sau poate diminua calitatea fixării.
 • Respectaţi întotdeauna directivele privind utilizarea.
Pericol provocat de curentul electric
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale.
 • Ţineţi aparatul de implantare numai de mânerul izolat când executaţi lucrări în care puteţi întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale maşinii şi poate duce la electrocutări.
Indicaţii privind lucrul cu gazul utilizat
 • Aveţi în vedere indicaţiile de pe doza de gaz şi din informaţiile însoţitoare.
 • Gazul scăpat este toxic pentru plămâni, piele şi ochi. Ţineţi faţa şi ochii departe de compartimentul pentru doza de gaz până la aproximativ 10 secunde după extragerea dozei de gaz.
 • Nu acţionaţi manual supapa dozei de gaz.
 • Dacă o persoană a inhalat gaz, transportaţi persoana în aer liber sau într-un spaţiu bine ventilat şi aşezaţi-o într-o poziţie comodă. Dacă este necesar, apelaţi la asistenţa unui medic.
 • Dacă o persoană îşi pierde cunoştinţa, apelaţi la asistenţa unui medic. Aduceţi această persoană într-un spaţiu vine ventilat şi într-o poziţie laterală stabilă. Dacă persoana nu respiră, faceţi-i respiraţie artificială şi utilizaţi oxigen, dacă este necesar.
 • După contactul ochilor cu gazul, spălaţi ochii deschişi cu apă curgătoare timp de mai multe minute.
 • În cazul contactului gazului cu pielea, spălaţi cu grijă suprafaţa de contact, folosind săpun şi apă caldă. Aplicaţi ulterior o cremă de piele.
Indicaţii generale privind securitatea personală
 • Acordaţi atenţie unei ţinute ergonomic a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine aparatul de implantare în situaţii neaşteptate.
 • În cursul lucrărilor, alte persoane, în special copiii, trebuie să păstreze distanţa faţă de raza de acţiune.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Ghidajul bolţurilor
 2. Cursorul pentru reglajul adâncimii de implantare şi deblocarea ghidajului de bolţuri
 3. Tasta RESET
 4. Supapa de admisie/evacuare
 5. Fante de aerisire
 6. Agăţătoare de centură
 7. Declanşator
 8. Mâner
 9. Cursor pentru cuie
 10. Închizătorul magaziei
 11. Piciorul de reazem
 12. Magazie de alimentare
 13. Plăcuţa de identificare
 14. Indicatorul dozei de gaz
 15. Tasta GAS
 16. Compartimentul pentru doza de gaz
 17. Capacul compartimentului pentru doza de gaz

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un aparat de implantare acţionat cu gaz ("aparat de implantare"). El este destinat implantării de elemente de fixare adecvate în beton, oţel, gresie calcaroasă, zidărie de beton, zidărie tencuită şi alte materiale de bază adecvate pentru montaj direct.

Utilizarea aparatului de implantare este permisă numai cu dirijare manuală sau cu aparatul tip bară (accesoriu).

Setul de livrare

Aparat de implantare acţionat cu gaz, cu ghidaj de bolţuri, casetă, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau online la: www.hilti.group

Ghidajul de bolţuri

Ghidajul de bolţuri susţine bolţul, respectiv ghidează cuiul şi deviază elementul de fixare în procesul de implantare spre locul dorit în materialul de bază. Pentru aparatele de implantare GX 3 şi GX 3-ME (pentru denumirea exactă, a se vedea plăcuţa de fabricaţie) sunt disponibile ghidajele respective de bolţuri specifice aplicaţiei de lucru (IF sau ME).

Elementele de fixare

Două tipuri de elemente de fixare pot fi prelucrate cu aparatul de implantare: cuie şi bolţuri. Sisteme de fixare suplimentare pentru introducerea pe ghidajul de bolţuri sunt disponibile pentru diferite aplicaţii de lucru.

Cursorul pentru reglajul adâncimii de implantare şi deblocarea ghidajului de bolţuri

Cursorul permite reducerea adâncimii de implantare. În poziţia EJECT el deblochează ghidajul de bolţuri pentru extragere.
Starea
Semnificaţie
+
Adâncimea de implantare standard

Adâncimea de implantare redusă
EJECT
Deblocarea ghidajului de bolţuri

Tasta RESET

După un proces de implantare este posibil ca ghidajul de bolţuri să nu revină în poziţia sa iniţială. Acest lucru este cauzat de o poziţie eronată a pistonului. Cu tasta RESET se poate remedia poziţia eronată a pistonului.
Starea
Semnificaţie
Tasta RESET iese afară din carcasă. Marginea sa albă este vizibilă.
Poziţie eronată a pistonului
Tasta RESET este coplanară cu carcasa.
Nicio poziţie eronată a pistonului

Piciorul de reazem

Pe un material de bază plan, piciorul de reazem uşurează aşezarea perpendiculară a aparatului de implantare, deoarece trebuie să se acorde atenţie numai pe direcţie laterală poziţionării perpendiculare. Pe un material de bază denivelat sau ondulat poate fi necesară detaşarea piciorului de reazem, pentru a alinia ghidajul de bolţuri perpendicular pe materialul de bază.

Agăţătoare de centură

Agăţătoarea de centură se poate extrage în două trepte.
Starea
Semnificaţie
Treapta 1
Poziţia de acroşare la centură
Treapta 2
Poziţia de acroşare la scări, schele, platforme etc.

Doza de gaz

Aveţi în vedere instrucţiunile de protecţie a muncii, ataşate dozei de gaz!
Doza de gaz trebuie să fie introdusă pentru exploatare în compartimentul pentru doza de gaz al aparatului de implantare.
Starea dozei de gaz se poate citi după apăsarea tastei GAS pe display-ul cu LED-uri.
În cazul întreruperilor lucrului, înaintea lucrărilor de întreţinere, precum şi înainte de transportul şi depozitarea aparatului de implantare, doza de gaz trebuie să fie extrasă.

Indicaţia stării dozei de gaz

După apăsarea tastei GAS , display-ul LED-uri indică starea dozei de gaz.
Indicatorul gradului de încărcare nu funcţionează când ghidajul de bolţuri este îndesat până la opritor în aparat.
Starea
Semnificaţie
Toate cele patru LED-uri se aprind în verde.
Gradul de încărcare aproximativ 100 %.
Trei LED-uri se aprind în verde.
Gradul de încărcare este de aproximativ 75 %.
Două LED-uri se aprind în verde.
Gradul de încărcare este de aproximativ 50 %.
Un LED se aprinde în verde.
Gradul de încărcare este de aproximativ 25 %.
Un LED se aprinde intermitent în verde.
Gradul de încărcare este sub 10 %. Se recomandă înlocuirea dozei de gaz.
Un LED se aprinde în roşu.
Fie nu există nicio doză de gaz în aparatul de implantare, fie doza de gaz este greşită, fie este goală.
Chiar dacă gradul de încărcare indicat este "gol", doza de gaz mai conţine, din motive tehnice, încă o cantitate de gaz.

Date tehnice

Aparat de implantare

Greutate (gol)
8,6 lb
(3,9 kg)
Temperatura de utilizare, temperatura ambiantă
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Lungimea maximă a elementelor de fixare
1,5 in
(39 mm)
Diametrul elementelor de fixare
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Cursa de acţiune prin presare
1,6 in
(40 mm)
Capacitatea magaziei
40 + 2 cuie
Frecvenţa maximă de implantare (Elemente de fixare/h)
1.200
Intensitatea maximă a câmpului magnetic
−16,5 dBµA/m
Frecvenţa
13.553 MHz … 13.567 MHz

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor de împingere a bolţurilor. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei de împingere a bolţurilor. Fireşte că, dacă scula de împingere a bolţurilor este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu echipamente neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei de împingere a bolţurilor şi a echipamentelor, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot determinate corespunzător EN 15895
Nivelul presiunii acustice emise în locul de muncă (LpA, 1s)
99 dB(A)
Nivelul de vârf al presiunii acustice în locul de muncă (LpC, peak)
133 dB (C)
Nivelul puterii acustice (LWA)
105 dB(A)
Insecuritatea nivelului de zgomot
2 dB(A) / 2 dB(C)
Recul
Acceleraţia cu echivalentul energetic, (ahw, RMS(3))
Rezultatele pentru tablă de 1 mm pe beton B35: 3,64 m/s2
Incertitudinea la măsurare
0,13 m/s²

Încărcarea aparatului de implantare

Încărcarea pentru implantarea cuielor

Starea de echipare pentru implantarea de cuie

Cuiele sunt alimentate prin magazia de alimentare sub formă de benzi confecţionate de cuie.
Pentru implantarea de cuie, nu este permis să fie introdus niciun adaptor pentru implantare bolţ cu bolţ.

Echiparea magaziei de alimentare

 1. Trageţi cursorul pentru cuie până la fixarea în poziţie spre partea posterioară.
 2. Introduceţi prin glisare benzile de cuie până la opritor în magazia de alimentare.
  Benzile de cuie scurte pot fi introduse accidental în poziţii greşite. În cazul cuielor scurte aveţi în vedere ca vârfurile cuielor să fie orientate spre partea frontală.
ATENŢIONARE
Pericol de strivire! La eliberarea cursorului pentru cuie, degetele pot fi strivite.
 • Nu lăsaţi cursorul pentru cuie să se ducă rapid spre partea frontală, ci conduceţi-l până la opritor spre partea frontală.
 1. Deblocaţi cursorul pentru cuie şi deplasaţi-l până la opritor spre partea frontală.

Introducere doză de gaz

 1. Deschideţi capacul compartimentului pentru doza de gaz.
 2. Desprindeţi capacul de la doza de gaz.
  Păstraţi capacul, astfel încât să puteţi astupa în siguranţă doza de gaz după extragere, de ex. la descărcare şi pentru transport.
 3. Introduceţi prin glisare doza de gaz cu supapa înainte în compartimentul pentru doza de gaz, astfel încât clipsul dozei de gaz să pătrundă şi să se fixeze în poziţie în deschiderea pentru clipsul dozei de gaz.
 4. Închideţi capacul compartimentului pentru doza de gaz.
 5. Presaţi aparatul de implantare cu ghidajul de bolţuri, fără a apăsa declanşatorul, de trei ori pe materialul de bază, pentru a dezaera conductele de gaz.

Încărcarea pentru implantarea bolţurilor

Starea de echipare pentru implantarea de bolţuri

Bolţurile trebuie să fie introduse pe rând din faţă în ghidajul de bolţuri. Este necesar un adaptor pentru implantarea bolţ cu bolţ. Unităţile de ambalare pentru bolţuri conţin fiecare câte un adaptor pentru implantare bolţ cu bolţ cu indicaţia de montaj corespunzătoare.
Pentru implantarea de bolţuri, magazia de alimentare trebuie să fie golită şi trebuie introdus un adaptor pentru implantare bolţ cu bolţ.

Introducerea adaptorului pentru implantare bolţ cu bolţ

 • Introduceţi adaptorul pentru implantare bolţ cu bolţ ().

Introducere doză de gaz

 • Introduceţi doza de gaz ().

Implantarea elementelor de fixare

Implantarea cuielor

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Presarea aparatului de implantare pe o parte de corp poate provoca vătămări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări.
 • Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
 1. Verificaţi reglajul adâncimii de implantare.
 2. Aşezaţi aparatul de implantare cu piciorul de reazem şi ghidajul de bolţuri pe materialul de bază.
 3. Presaţi aparatul de implantare cu ghidajul de bolţuri până la opritor pe materialul de bază.
 4. Aveţi în vedere ca ghidajul de bolţuri să stea perpendicular pe materialul de bază.
 5. Apăsaţi declanşatorul pentru implantare.
  Implantarea nu este posibilă dacă ghidajul de bolţuri nu este presat până la opritor pe materialul de bază.
 6. După implantare, desprindeţi complet aparatul de implantare de pe suportul de bază.
 7. La finalul lucrului sau dacă lăsaţi aparatul de implantare nesupravegheat, extrageţi doza de gaz ) şi goliţi magazia de alimentare ().

Implantarea bolţurilor

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Presarea aparatului de implantare pe o parte de corp poate provoca vătămări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări.
 • La introducerea elementelor de fixare nu apăsaţi niciodată ghidajul de bolţuri pe mână sau pe o parte a corpului.
 • Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de obiectele în cădere! Repetarea implantării pe un cui sau bolţ care nu este implantat optim poate slăbi fixarea. Ca urmare, materialul fixat poate provoca în cădere deteriorări sau accidentări.
 • Nu executaţi niciodată o implantare pentru a îmbunătăţi stabilitatea unui cui sau bolţ deja implantat.
 1. Verificaţi reglajul adâncimii de implantare.
 2. Introduceţi un bolţ în ghidajul de bolţuri.
 3. Aşezaţi aparatul de implantare cu piciorul de reazem şi ghidajul de bolţuri pe materialul de bază.
 4. Presaţi aparatul de implantare cu ghidajul de bolţuri până la opritor pe materialul de bază.
 5. Aveţi în vedere ca ghidajul de bolţuri să stea perpendicular pe materialul de bază.
 6. Apăsaţi declanşatorul pentru implantare.
  Implantarea nu este posibilă dacă ghidajul de bolţuri nu este presat până la opritor pe materialul de bază.
 7. La finalul lucrului sau dacă lăsaţi aparatul de implantare nesupravegheat, extrageţi doza de gaz ).

Descărcarea aparatului de implantare

Extragerea dozei de gaz

 1. Deschideţi capacul compartimentului pentru doza de gaz.
 2. Pentru desfacerea dozei de gaz apăsaţi clipsul dozei de gaz.
 3. Extrageţi doza de gaz din compartimentul pentru doza de gaz.
 4. Aşezaţi capacul pe doza de gaz.
 5. Închideţi capacul compartimentului pentru doza de gaz.

Golirea magaziei de alimentare

 1. Trageţi cursorul pentru cuie până la fixarea în poziţie spre partea posterioară.
 2. Înlăturaţi toate benzile de cuie din magazia de alimentare.
ATENŢIONARE
Pericol de strivire! La eliberarea cursorului pentru cuie, degetele pot fi strivite.
 • Nu lăsaţi cursorul pentru cuie să se ducă rapid spre partea frontală, ci conduceţi-l până la opritor spre partea frontală.
 1. Deblocaţi cursorul pentru cuie şi deplasaţi-l până la opritor spre partea frontală.

Extragerea adaptorului pentru implantare bolţ cu bolţ

 • După implantarea bolţurilor, extrageţi adaptorul pentru implantare bolţ cu bolţ ().

Paşi opţionali de operare

Verificarea stării dozei de gaz

 1. Fără a presa efectiv aparatul de implantare, apăsaţi tasta GAS .
 2. Consultaţi starea dozei de gaz.

Scoaterea magazinului de alimentare

 1. Trageţi cursorul pentru cuie până la fixarea în poziţie spre partea posterioară.
 2. Luaţi benzile de cuie desprinse din magazia de alimentare.
ATENŢIONARE
Pericol de strivire! La eliberarea cursorului pentru cuie, degetele pot fi strivite.
 • Nu lăsaţi cursorul pentru cuie să se ducă rapid spre partea frontală, ci conduceţi-l până la opritor spre partea frontală.
 1. Deblocaţi cursorul pentru cuie şi deplasaţi-l până la opritor spre partea frontală.
 2. Deschideţi închizătorul magaziei.
 3. Rabataţi magazia de alimentare în jurul punctului de rotaţie spre partea frontală.
 4. Decroşaţi magazia de alimentare.

Introducerea magazinului de alimentare

 1. Deschideţi închizătorul magaziei.
 2. Acroşaţi capătul din faţă al magaziei.
 3. Rabataţi magazia de alimentare până la opritor spre aparatul de implantare.
 4. Închideţi închizătorul magaziei.

Detaşare ghidajului de bolţuri

 1. Scoateţi doza de gaz.
 2. Aduceţi cursorul pentru deblocarea ghidajului de bolţuri în poziţia EJECT .
 3. Extrageţi ghidajul de bolţuri.

Introducerea ghidajului de bolţuri

 1. Scoateţi doza de gaz.
 2. Introduceţi ghidajul de bolţuri în fanta din ciocul aparatului de implantare.
 3. Imobilizaţi ghidajul de bolţuri astfel încât el să nu cadă în afară şi apăsaţi aparatul de implantare cu ghidajul de bolţuri pe un material de bază rigid, până când ghidajul de bolţuri se fixează în poziţie.
 4. Verificaţi dacă ghidajul de bolţuri este fixat în poziţie.
  • Imediat ce ghidajul de bolţuri este fixat în poziţie, cursorul pentru deblocarea ghidajului de bolţuri se află din nou în poziţia + .

Detaşarea piciorului de reazem

 1. Desfaceţi mecanismul de fixare în poziţie a piciorului de reazem prin apăsare uşoară.
 2. Rotiţi piciorul de reazem cu 90°.
 3. Desprindeţi piciorul de reazem.

Montarea piciorului de reazem

 1. Aşezaţi piciorul de reazem în unghi drept faţă de magazia de alimentare şi în contact cu aceasta, şi introduceţi-l în fantă.
 2. Rotiţi piciorul de reazem cu 90° faţă de magazia de alimentare şi lăsaţi-l să se fixeze în poziţie sub o presiune uşoară.

Introducerea adaptorului pentru implantare bolţ cu bolţ

 1. Scoateţi doza de gaz.
 2. Detaşaţi magazia de alimentare.
 3. Introduceţi adaptorul pentru implantare bolţ cu bolţ.
 4. Introduceţi magazia de alimentare.

Extragerea adaptorului pentru implantare bolţ cu bolţ

 1. Scoateţi doza de gaz.
 2. Detaşaţi magazia de alimentare.
 3. Extrageţi adaptorul pentru implantare bolţ cu bolţ.
 4. Introduceţi magazia de alimentare.

Remedierea defecţiunilor

Remedierea poziţiei eronate a pistonului

 • Verificaţi poziţia tastei RESET .
  Rezultat 
  • Tasta RESET iese afară din carcasă. Marginea sa albă este vizibilă.
  • Pentru remedierea poziţiei eronate a pistonului, apăsaţi tasta RESET .

Îndepărtarea corpurilor străine şi a cuielor din zona ghidajului de bolţuri

AVERTISMENT
Pericol de vătămare cauzat de piesele aruncate! O implantare poate duce la accidentări cauzate de piesele aruncate, în cazul în care corpuri străine se află în zona ghidajului de bolţuri sau dacă elemente de fixare sunt înţepenite în ghidajul de bolţuri.
 • Nu încercaţi niciodată să remediaţi avarii la aparat prin declanşarea altor implantări!
 1. Scoateţi doza de gaz.
 2. Goliţi magazia de alimentare.
 3. Detaşaţi magazia de alimentare.
 4. Desprindeţi ghidajul de bolţuri.
 5. Înlăturaţi toate corpurile străine şi cuiele din zona ghidajului de bolţuri.
 6. Introduceţi ghidajul de bolţuri.
 7. Introduceţi magazia de alimentare.

Îngrijirea şi întreţinerea

Îngrijirea aparatului de implantare

 • Nu lăsaţi aparatul de implantare să funcţioneze cu fantele de aerisire astupate.
 • Menţineţi curate părţile de prindere, fără urme de ulei şi unsoare.
 • Curăţaţi aparatul de implantare regulat.
 • Nu utilizaţi pentru curăţare nici aparate de pulverizare, nici aparate cu jet de aburi, nici flux de apă.
 • Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 • Nu utilizaţi nici sprayuri, nici produsele asemănătoare de lubrifiere şi de îngrijire.

Curăţarea aparatului de implantare

 1. Scoateţi doza de gaz.
 2. Goliţi magazia de alimentare.
 3. Eliberaţi ghidajul de bolţuri de resturile de plastic.
 4. Curăţaţi fantele de aerisire cu o perie uscată, fără a lăsa murdăria sau corpurile străine să pătrundă în interiorul aparatului.
 5. Curăţaţi partea exterioară a aparatului cu o lavetă de curăţare umedă.

Transportul şi depozitarea

Întreţinerea

 • Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau la: www.hilti.group .
 • Verificaţi regulat dacă există deteriorări la toate piesele exterioare ale aparatului de implantare, precum şi funcţionarea impecabilă a tuturor elementelor de comandă.
 • Nu puneţi în funcţiune aparatul de implantare dacă există piese deteriorate sau dacă elementele de comandă nu funcţionează perfect.
 • Solicitaţi repararea unui aparat de implantare defect la centrul de service Hilti .

Controlul după lucrări de îngrijire şi întreţinere

 • Aduceţi cursorul pentru reglajul adâncimii de implantare în poziţia + .

Asistenţă în caz de avarii

În cazul unor avarii care nu apar în acest tabel pe care nu le puteţi remedia cu mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrului nostru Hilti Service .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Elementele de fixare sunt implantate frecvent insuficient de adânc.
Randamentul prea scăzut
  • Aduceţi cursorul pentru reglajul adâncimii de implantare în poziţia + .
Elementul de fixare prea lung
 • Utilizaţi un element de fixare mai scurt.
Materialul de bază este prea dur
 • Luaţi în considerare posibila utilizare a aparatelor DX.
Supapa de admisie/evacuare murdară sau acoperită.
 • Curăţaţi aparatul de implantare şi acordaţi atenţie menţinerii sale în mână.
Image alternative
Elementele de fixare sunt implantate frecvent prea adânc.
Randamentul este prea ridicat.
  • Aduceţi cursorul pentru reglajul adâncimii de implantare în poziţia .
Elementul de fixare este prea scurt.
 • Utilizaţi elemente de fixare mai lungi.
Image alternative
Elementele de fixare se rup.
Randamentul prea scăzut
  • Aduceţi cursorul pentru reglajul adâncimii de implantare în poziţia + .
Elementul de fixare prea lung
 • Utilizaţi un element de fixare mai scurt.
Materialul de bază este prea dur
 • Luaţi în considerare posibila utilizare a aparatelor DX.
Ghidajul de bolţuri nu este aşezat perpendicular pe materialul de bază.
 • Presaţi aparatul pentru implantare astfel încât ghidajul de bolţuri să stea perpendicular pe materialul de bază.
Image alternative
Elementele de fixare se îndoaie.
Randamentul prea scăzut
  • Aduceţi cursorul pentru reglajul adâncimii de implantare în poziţia + .
Elementul de fixare prea lung
 • Utilizaţi un element de fixare mai scurt.
Ghidajul de bolţuri nu este aşezat perpendicular pe materialul de bază.
 • Presaţi aparatul pentru implantare astfel încât ghidajul de bolţuri să stea perpendicular pe materialul de bază.
Image alternative
Elementele de fixare nu rezistă în substrat din oţel.
Materialul de bază este prea subţire.
 • Alegeţi o altă metodă de fixare.
Conţinutul dozei de gaz nu este suficient pentru unitatea de ambalare a elementelor de fixare.
Consum ridicat de gaz din cauza apăsării prea frecvente fără implantare.
 • Evitaţi presarea efectivă fără implantare.
Aparatul de implantare nu se deplasează în sensul distanţării.
Poziţie eronată a pistonului
Detectorul de cuie este blocat şi tasta RESET nu devine coplanară cu carcasa prin apăsare.
Elementul de fixare s-a înţepenit în magazia de bolţuri.
 • Desfaceţi elementul de fixare înţepenit.
Cui înţepenit sub pârghie înaintea vârfului pistonului.
 • Scoateţi doza de gaz, presaţi aparatul în jos şi apăsaţi ferm declanşatorul.
Procentajul rateurilor de implantare prea ridicat.
Magazia de bolţuri nu este aşezată perpendicular pe materialul de bază.
 • Presaţi aparatul pentru implantare astfel încât ghidajul de bolţuri să stea perpendicular pe materialul de bază.
Este utilizat un element de fixare greşit.
 • Utilizaţi un element de fixare potrivit.
Materialul de bază este prea dur
 • Luaţi în considerare posibila utilizare a aparatelor DX.
Aparatul de implantare nu implantează.
Cursorul pentru cuie nu este ghidat spre partea frontală.
 • Deblocaţi cursorul pentru cuie şi deplasaţi-l până la opritor spre partea frontală.
Număr insuficient de cuie în magazia de alimentare (2 cuie sau mai puţine).
Alimentarea cuielor perturbată
 • Utilizaţi o altă bandă de cuie.
 • Curăţaţi magazia de alimentare.
Doza de gaz goală
LED-ul 1 se aprinde în roşu
Aer în conductele de gaz
 • Presaţi aparatul de implantare de trei ori fără declanşare.
Corpuri străine în zona ghidajului de bolţuri
Aparatul de implantare este prea fierbinte
 • Lăsaţi aparatul de implantare să se răcească.
Defecţiune electronică
 • Scoateţi doza de gaz şi introduceţi-o din nou. Dacă problema persistă, introduceţi o nouă doză de gaz.
Aparatul de implantare este fierbinte şi nu implantează nici după o pauză.
Rata de implantări a fost semnificativ mai mare de 1200 operaţii de fixare pe oră.
 • Lăsaţi aparatul de implantare să se răcească.
Aparatul de implantare nu implantează sau implantează numai sporadic.
Condiţiile de mediu se situează în afara domeniului admisibil.
 • Aveţi în vedere ca domeniile admisibile să fie respectate conform datelor tehnice.
Temperatura dozei de gaz se situează în afara domeniului admisibil.
 • Aveţi în vedere ca domeniile admisibile să fie respectate conform datelor tehnice.
În sistemul de dozare a gazului s-au format incluziuni de gaz.
 • Extrageţi doza de gaz şi introduceţi-o din nou.
Aparatul de implantare nu a fost desprins complet prin ridicare după implantare.
 • După implantare, desprindeţi complet aparatul de implantare de pe suportul de bază.
Elementul de fixare nu permite înlăturarea din ghidajul de bolţuri.
Elementul de fixare s-a înţepenit în magazia de bolţuri.
 • Desfaceţi elementul de fixare înţepenit.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .
Image alternative