Limba

PD-E

Română

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcție de produs

Simboluri de ordin general

Simboluri utilizate în combinație cu produsul.
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Tasta Pornit/ Oprit
Image alternative Tastă de măsurare
Image alternative Tastă de meniu
Image alternative Tasta de ștergere (Clear)
Image alternative Tastă dreapta
Image alternative Tastă stânga

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat de măsurare a distanţelor cu laser
  PD-E
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Informaţii despre laser pe produs

Informaţii despre laser
Informaţii despre laser
Image alternative Clasa laser 2, pe baza normei IEC60825-1/EN60825-1:2007, corespunde CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative Clasa laser 2. Nu priviţi în fascicul. Nu îndreptaţi fasciculul spre alte persoane sau în zone în care pot fi prezente alte persoane, care nu au legătură cu lucrările cu laserul.
Image alternative Depuneţi deşeurile la centrele de revalorificare.

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucțiuni de protecție a muncii

Note de principiu referitoare la siguranţă

Pe lângă indicaţiile de securitate tehnică din fiecare capitol al acestui manual de utilizare, se vor respecta cu stricteţe următoarele dispoziţii. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
 • Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi produsul. Nu utilizaţi produsul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea produsului poate duce la accidentări serioase.
 • Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
 • Dacă înşurubarea produsului se efectuează impropriu, sunt posibile scăpări de radiaţie laser care depăşesc clasa 2. Dispuneţi repararea produsului numai de către centrul de service Hilti .
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra produsului.
 • Înainte de fiecare punere în funcţiune, controlaţi funcţionarea corectă a produsului.
 • Măsurările efectuate prin geamuri de sticlă sau alte obiecte pot denatura rezultatul măsurătorii.
 • Rezultatul măsurării poate fi denaturat când condiţiile de măsurare se modifică rapid, de ex. de către persoane care trec prin fasciculul de măsură.
 • Nu îndreptaţi niciodată produsul spre soare sau spre alte surse de lumină puternică.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.

Măsuri de protecţie a muncii cu caracter general

 • Verificaţi înainte de folosire dacă produsul prezintă deteriorări. Dispuneţi repararea deteriorărilor de către centrul de service Hilti .
 • După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia produsului.
 • Deşi produsul este conceput pentru folosire în condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi cu precauţie, similar cu alte aparate de măsură.
 • Produsele care nu sunt folosite trebuie să fie păstrate într-un loc uscat, la înălţime sau închis, inaccesibil copiilor.
 • Produsul nu este destinat copiilor.
 • Respectaţi prescripţiile naţionale privind protecţia muncii.

Pregătirea corectă a locului de muncă

 • În cursul lucrărilor executate pe scări, evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
 • Asiguraţi locul de măsurare şi aveţi în vedere la utilizaţi produsului ca fasciculul laser să nu fie îndreptat spre alte persoane sau spre propria persoană.
 • Dacă produsul este adus dintr-un spaţiu foarte rece într-un mediu mai cald sau invers, lăsaţi-l să se aclimatizeze înainte de folosire.
 • Utilizaţi produsul numai între limitele de utilizare definite.
 • Păstraţi fereastra de ieşire pentru laser în stare curată, pentru a evita măsurările eronate.
 • Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile pe plan naţional.

Lucrul în siguranţă cu aparate cu laser

 • Punerea în exploatarea a aparatelor cu clasa laser 2/Class II este permisă numai persoanelor cu şcolarizare specială.
 • Fasciculele laser nu trebuie să treacă pe la nivelul ochilor.
 • Se vor întreprinde măsurile de precauţie necesare, pentru a asigura condiţiile ca fasciculul laser să nu prezinte incidenţe involuntare pe suprafeţe care pot reflecta precum o oglindă.
 • Se vor întreprinde măsuri preventive necesare pentru ca persoanele să nu poată privi direct în fascicul.
 • Traseul fasciculului laser nu are voie să iasă din zonele nesupravegheate.
 • Deconectaţi laserul atunci când nu este utilizat.
 • Depozitaţi aparatele laser nefolosite în locuri inaccesibile pentru persoanele neautorizate.

Compatibilitatea electromagnetică

Deşi aparatul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca aparatul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să fie perturbate. Aparatul corespunde clasei A; perturbaţiile în zonele de locuinţe nu pot fi excluse.
Numai pentru Coreea: Acest aparat de măsurare a distanţelor cu laser este adecvat pentru unde electromagnetice care apar în zone de industrie mică (clasa A). Utilizatorul trebuie să aibă în vedere acest lucru şi să nu folosească acest aparat de măsurare a distanţelor cu laser în zone rezidenţiale.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Suprafeţe de contact posterioare
 2. LED indicator de referinţă pentru opritorul posterior
 3. Tastă stânga
 4. Tastă de meniu
 5. Tastă de măsurare
 6. Afişaj grafic
 7. LED indicator de referinţă pentru opritorul frontal
 8. Tastă laterală de măsurare
 9. Tasta Pornit/ Oprit
 10. Tastă dreapta
 11. Locaş pentru cordonul de mână
 12. Tasta de ştergere (Clear)
 13. Filet de ¹/₄ ţoli
 14. Vârf de măsurare
 15. Ieşirea fasciculului laser şi lentila de recepţie
 16. Viziera optică
 17. Filet de ¹/₄ ţoli

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un aparat de măsurare a distanţelor cu laser. El este destinat măsurărilor individuale, precum şi măsurării continue de distanţe.

Distanţele pot fi măsurate pe toate obiectivele-ţintă imobile, adică beton, piatră, lemn, plastic, hârtie etc. Utilizarea prismelor sau a altor obiecte de vizare puternic reflectorizante nu este admisă şi poate denatura rezultatul.
Produsul este avizat pentru baterii de tipul AAA.

Explicitarea afişajelor de pe display

Meniul principal
Image alternative Selectarea unităţii de unghi
Image alternative Determinarea suprafeţei de zugrăvit
Image alternative Funcţie pitagoreică simplă
Image alternative Măsurare suprafeţe şi volume
Image alternative Selectarea funcţiilor speciale
Image alternative Selectarea funcţiei Trapez
Image alternative Selectarea funcţiei pitagoreice
Pentru distanţe pe orizontală şi diagonală, este necesar cel puţin un unghi drept.
Image alternative Selectarea reglajelor
Image alternative Executarea de măsurări indirecte
Pentru măsurări pe obiecte imobile, cum sunt pereţii, nu este necesar un anumit unghi.
Simboluri cu valabilitate generală
Image alternative Starea de încărcare a bateriilor
Image alternative Rigla nu este rabatată în exterior
Image alternative Rigla rabatată în exterior
Image alternative Măsurare
Image alternative Adunarea distanţelor
Image alternative Scăderea distanţelor
Image alternative Selectare
Image alternative Fără selectare
Image alternative Selectare timp măsurare
Image alternative Selectare calculator de buzunar
Submeniu pentru unitatea de unghi
Image alternative Panta în procente
Image alternative Unităţi metrice
Image alternative Unităţi imperiale
Image alternative Panta în grade de unghi
Submeniu pentru măsurare suprafeţe şi volume
Image alternative Măsurarea suprafeţelor dreptunghiulare
Image alternative Măsurarea suprafeţelor triunghiulare
Image alternative Măsurarea volumelor
Image alternative Măsurare volume cilindrice
Submeniu pentru funcţii speciale
Image alternative Selectare mod de măsurare în exterior
Image alternative Selectare senzor automat de luminozitate
Image alternative Determinarea suprafeţei de zugrăvit
Image alternative Selectare funcţie de trasare
Image alternative Selectare Min/Max funcţie Delta
Image alternative Selectare timer
Image alternative Selectare funcţie Ofset
Image alternative Selectare memorie de date
Submeniu pentru funcţia Trapez
Image alternative Măsurare 3 distanţe
Image alternative Măsurare 2 distanţe, 1 unghiu
Submeniu pentru funcţie pitagoreică
Image alternative Funcţie pitagoreică simplă
Image alternative Funcţie pitagoreică dublă
Image alternative Funcţie compusă pitagoreică
Submeniu pentru reglaje
Image alternative Unitate de măsură. Selectare unitate de măsură: Image alternativemetri Image alternativecentimetri Image alternativemilimetri
Image alternative Referinţele de măsură. Selectare referinţă de măsură: Image alternativeMarginea frontală Image alternativeFilet partea posterioară Image alternativeFilet partea inferioară
Image alternative Unitate de unghi. Selectarea unităţii de unghi: Image alternativePanta în procente Image alternativeUnităţi metrice Image alternativeUnităţi imperiale Image alternativePanta în grade de unghi
Image alternative Selectare mod Expert
Image alternative Modificarea listei de favorite
Image alternative Activarea scării
Image alternative Activarea/ dezactivarea sunetului
Image alternative Selectare laser permanent
Image alternative Alegere senzor automat de luminozitate
Image alternative Calibrarea senzorului de înclinare
Image alternative Afişare informaţie aparat
Image alternative Resetare la reglajele din fabricaţie
Submeniu pentru măsurări indirecte
Image alternative Măsurare distanţă indirectă pe orizontală
Image alternative Măsurare distanţă indirectă pe verticală
Image alternative Executare măsurări la plafon
Image alternative Măsurare distanţă indirectă pe verticală II

Setul de livrare

Aparat de măsurare a distanțelor cu laser, 2 baterii, manual de utilizare, certificat de producător.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Tensiune nominală
3 V
Curentul nominal
400 mA
Altitudine maximă de utilizare deasupra nivelului de referință
2.000 m
(6.561 ft — 10 in)
Umiditatea relativă maximă a aerului
80 %
Temperatura de lucru
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Precizia la măsurarea distanţei (2σ, abatere standard)
±1,0 mm
Precizia la măsurările de înclinare (2σ, abatere standard)
±0,2°
Putere de ieșire laser
< 1 mW
Lungime de undă a laserului
639 nm
(0,0000252 in)
Durata impulsului
< 3,6 ns
Perioadă impuls
8,3 ns … 243 ns
Greutate (inclusiv bateriile)
165 g
(5,8 oz)
Temperatura de depozitare
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Clasa laser conform EN 60825-1:2007
clasa laser 2
Clasa de protecţie conform IEC 60529
IP 65

Modul de utilizare

Funcţii de bază

Navigaţi cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta până la funcţia respectivă dorită.
 • Pentru selectarea unei funcţii, acţionaţi întotdeauna tasta de măsurare.

Introducerea bateriilor

Acordaţi atenţie polarităţii corecte a bateriilor. Schimbaţi bateriile numai împreună cu toată perechea. Nu utilizaţi baterii deteriorate.
Image alternative
 • Deschideţi prin rabatare locaşul bateriilor şi introduceţi bateriile.

Conectarea şi deconectarea aparatului de măsurare a distanţelor cu laser

 1. În starea deconectată apăsaţi tasta Pornit/Oprit sau tasta de măsurare, pentru a conecta aparatul.
 2. În starea conectată apăsaţi tasta Pornit/Oprit sau tasta de măsurare, pentru a deconecta aparatul.

Măsurare cu vârf de măsurare

Image alternative
 1. Deschideţi prin rabatare vârful de măsurare cu 90°. Vârful de măsurare poate fi acum utilizat ca opritor.
  Vârful de măsurare ajută la alinierea aparatului în timp ce este vizată o poziţie fixă. Acesta este cazul, în principal, al măsurărilor indirecte, cu funcţia Trapez şi pitagoreică, deoarece aceste rezultate se bazează pe valori estimate.
  Pentru locurile inaccesibile folosiţi prelungitorul de măsurare PDA 72. Aparatul detectează automat prelungitorul de măsurare. Pe display poate apărea o fereastră de confirmare.
 1. Deschideţi prin rabatare vârful de măsurare cu 180°. Referinţa de măsură este comutată automat.

Măsurare cu panoul de vizare

Image alternative
 1. Folosiţi panoul de vizare pentru a măsura distanţe în următoarele condiţii defavorabile:
  • Peretele nu reflectă din cauza suprafeţei sale.
  • Punctul de măsură nu se află pe o suprafaţă.
  • Distanţa de măsurat este foarte mare.
  • Condiţiile de lumină sunt defavorabile (strălucire puternică a soarelui).
 2. La măsurările cu panoul de vizare adunaţi 1,2 mm la distanţele măsurate.

Modul Măsurare

Executarea de măsurări individuale

 1. Pentru activarea fasciculului laser, apăsaţi scurt tasta de măsurare.
 2. Ţineţi fasciculul laser pe punctul de vizare.
 3. Apăsaţi scurt tasta de măsurare pentru executarea operaţiei de măsurare.
  • Distanţa măsurată este afişată pe display în rândul de jos.
  • Valoarea de la operaţia de măsurare precedentă este afişată pe display în rândul de sus.
 4. Pentru încă o operaţie de măsurare, ţineţi laserul pe punctul de vizare şi porniţi operaţia de măsurare din nou cu tasta de măsurare.

Executarea de măsurări permanente

Pe parcursul regimului de măsurare permanentă, pe fiecare secundă sunt măsurate şi afişate 6-10 valori de măsurare. Aparatul de măsurare a distanţelor cu laser poate fi mişcat în faţa obiectivului-ţintă până când se atinge distanţa dorită.
 1. Apăsaţi tasta de măsurare timp de 2 secunde.
  • Dacă semnalul sonor este activat, este emis un semnal acustic.
 2. Mişcaţi aparatul de măsurare a distanţelor cu laser spre obiectivul-ţintă sau în sensul distanţării de obiectivul-ţintă, până când este atinsă distanţa dorită.
 3. Apăsaţi scurt tasta de măsurare.
  • Distanţa măsurată este afişată pe display în rândul de jos.
  • Valoarea de la operaţia de măsurare precedentă este afişată pe display în rândul de sus.

Alegere unitate de unghi

 1. Selectaţi în meniu simbolul pentru unitatea de unghi.
 2. Navigaţi cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta până la unitatea de unghi dorită.
 3. Selectaţi unitatea de unghi dorită cu tasta de măsurare.

Măsurare suprafețe și volume

Măsurarea suprafeţelor dreptunghiulare

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare pentru lăţimea incintei şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare pentru lungimea incintei şi apăsaţi tasta de măsurare.

Măsurarea suprafeţelor triunghiulare

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 3. Îndreptaţi aparatul spre al treilea punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.

Măsurarea volumelor

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 3. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.

Măsurare volume cilindrice

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare, pentru a măsura înălţimea cilindrului şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare, pentru a măsura diametrul cilindrului şi apăsaţi tasta de măsurare.

Funcții speciale

Senzor automat de luminozitate

 • În meniu Funcţii speciale selectaţi simbolul pentru senzorul automat de luminozitate.
  Senzorul automat de luminozitate graduează automat iluminatul display-ului când mediul devine mai întunecat. Este economisită astfel puterea bateriei.

Suprafaţa de zugrăvit

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare pentru prima lungime a incintei şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Rezultatul va fi salvat ca rezultat intermediar.
 2. Aliniaţi aparatul pentru următoarea lungime a incintei şi executaţi operaţia de măsurare cu tasta de măsurare.
  • Al doilea rezultat va fi afişat în tabelul pentru rezultate intermediare. Rezultatul intermediar scris îngroşat este suma dintre lungimile de incintă măsurate.
 3. Repetaţi acest procedeu până când toate lungimile de incintă sunt măsurate.
 4. Apăsaţi tasta din dreapta, pentru a trece pe înălţimea incintei şi confirmaţi cu tasta de măsurare.
 5. Aliniaţi aparatul pentru înălţimea incintei şi executaţi operaţia de măsurare.
  • Înălţimea incintei va fi măsurată şi afişată pe rândul de rezultate intermediare. Suprafaţa de zugrăvit va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.

Funcţie de trasare

 1. Introduceţi distanţa manual. În acest scop, selectaţi cu tasta stânga, respectiv dreapta simbolul de pe tastatură şi confirmaţi cu tasta de măsurare.
 2. Selectaţi numerele corespunzătoare şi confirmaţi cu tasta de măsurare.
 3. Pentru a confirma valoarea, alegeţi simbolul de bifare din colţul dreapta jos.
 4. Selectaţi simbolul steguleţului.
  • Distanţa aleasă de dumneavoastră este acum afişată în interiorul a două steguleţe.
 5. Apăsaţi tasta de măsurare pentru a începe operaţia de măsurare.
  • Săgeţile din ecran arată în ce direcţie trebuie să mişcaţi aparatul. Când distanţa de destinaţie este atinsă, deasupra şi dedesubtul distanţei apar săgeţi negre.
 6. Pentru a multiplica distanţa, mişcaţi-vă cu aparatul mai departe. Pe partea din dreapta se va afişa cât de des aţi transferat deja distanţa.
 7. Apăsaţi tasta de măsurare, pentru a încheia operaţia de măsurare.
  La atingerea distanţei de trasare este afişată referinţa actuală în afişaj.
  În locul introducerii manuale, distanţa necesară se poate şi măsura. În acest scop, alegeţi simbolul pentru măsurare individuală şi confirmaţi cu tasta de măsurare.

Min/Max funcţie Delta

 1. În meniu Funcţii speciale selectaţi simbolul pentru Min/Max funcţie Delta.
 2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 3. Apăsaţi tasta de măsurare, pentru a încheia operaţia de măsurare.
  • Ultimele distanţe măsurate vor fi afişate în rândul pentru rezultate.

Memoria de date

 1. În meniu Funcţii speciale selectaţi simbolul pentru memoria de date.
  Aparatul salvează până la 30 afişaje, inclusiv ale simbolurilor grafice. Când memoria de date este deja plină cu 30 afişaje, la salvarea unui nou afişaj va fi şters automat cel mai vechi afişaj.
 2. Pentru a şterge memoria de date, ţineţi apăsată tasta C timp de 2 secunde la indicatorul memoriei de date.

Funcția Trapez

Funcţia Trapez (3 distanţe)

 1. În meniul Funcţii Trapez selectaţi simbolul pentru funcţia Trapez pentru 3 distanţe.
 2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • După măsurarea primei distanţe, afişajul grafic solicită automat următoarea operaţie de măsurare.
 3. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 4. Îndreptaţi aparatul spre al treilea punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.

Funcţia Trapez cu înclinaţie (2 distanţe, 1 unghi)

 1. În meniul Funcţii Trapez selectaţi simbolul pentru funcţia Trapez cu înclinaţie.
 2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 3. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.

Funcție pitagoreică

Funcţie pitagoreică simplă

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  Pentru a obţine rezultate precise ale măsurării, a doua distanţă trebuie să fie perpendiculară pe distanţa de destinaţie.

Funcţie pitagoreică dublă

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  Pentru a obţine rezultate precise ale măsurării, a doua distanţă trebuie să fie perpendiculară pe distanţa de destinaţie.
 3. Îndreptaţi aparatul spre al treilea punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.

Funcţie compusă pitagoreică

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
 3. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.

Reglajele

Modificarea listei de favorite

 1. Navigaţi până la funcţia pe care doriţi să o modificaţi şi confirmaţi cu tasta de măsurare.
 2. Navigaţi până la funcţia dorită şi confirmaţi cu tasta de măsurare.

Activarea scării

 1. Reglaţi numărul respectiv şi confirmaţi valoarea cu tasta de măsurare.
 2. Alegeţi simbolul de bifare pentru a confirma valoarea.

Calibrarea senzorului de înclinare

 1. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală şi apăsaţi tasta de măsurare.
 2. Rotiţi aparatul cu 180° şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Senzorul de înclinare este acum calibrat.

Măsurările indirecte

Distanţă indirectă pe orizontală

 • Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Distanţa şi unghiul de înclinare sunt măsurate şi afişate în rândul de rezultate intermediare.
  • Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.

Distanţă verticală indirectă (2 unghiuri, 2 distanţe)

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Prima distanţă şi unghiul sunt măsurate şi afişate în rândul de rezultate intermediare.
  • Afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.

Măsurări la plafon

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Prima distanţă şi unghiul sunt măsurate şi afişate în rândul de rezultate intermediare.
  • Afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.

Distanţă verticală indirectă II (2 unghiuri, 1 distanţă)

 1. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Prima distanţă şi unghiul sunt măsurate şi afişate în rândul de rezultate intermediare.
  • Afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
 2. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare şi apăsaţi tasta de măsurare.
  • Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.

Îngrijirea, transportul și depozitarea

Curăţarea

 • Nu atingeţi lentila cu degetele.
 • Curăţaţi lentila prin suflare sau cu o cârpă curată şi moale.
 • Nu utilizaţi alte lichide decât alcool sau apă.

Transportul

Pentru expedierea produsului trebuie să izolaţi acumulatorii şi bateriile sau să le îndepărtaţi din produs.
 • Pentru transportul sau expedierea echipamentului dumneavoastră, utilizaţi fie ambalajul Hilti , fie un ambalaj echivalent.

Depozitarea şi uscarea

 • Nu depozitaţi produsul în stare umedă. Lăsaţi-l să se usuce înainte de a-l stivui şi depozita.
 • Pentru depozitarea sau pentru transportul echipamentului dumneavoastră, aveţi în vedere valorile limită de temperatură indicate la Date tehnice.
 • După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operaţiuni mai lungi de transport, efectuaţi o măsurare de control înainte de folosire.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare. Pericol de evacuare improprie ca deşeu.
 • În cazul evacuării necorespunzătoare ca deşeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente: la arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane. Bateriile pot exploda, provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite puternic. În cazul evacuării neglijente a deşeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza echipamentul în mod abuziv. În această situaţie, puteţi provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră şi altor persoane, precum şi poluări ale mediului.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia înapoi aparatul dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitaţi informaţii de la centrul pentru clienţi Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, sculele electrice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .