Limba

SI-AT-22

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcție de produs

Simboluri pe produs

Pe produs pot fi utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Produsul este compatibil cu tehnologia NFC, care este compatibilă la rândul ei cu platformele iOS și Android.
Image alternative Curent continuu

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Modul adaptiv pentru cuplu
  SI‑AT‑22
  Generația
  02
  Număr de serie

Securitate

Instrucțiuni de protecție a muncii

 • Aveți în vedere instrucțiunile de protecție a muncii din manualul de utilizare al mașinii de înșurubat prin impulsuri.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Display-ul
 2. Lămpi de control
 3. Tasta de blocare
 4. Tasta săgeată din stânga
 5. Tasta săgeată din dreapta
 6. Tasta OK
 7. Tasta de scanare
 8. Scanerul
 9. Apărătoare pentru interfața USB (în fig. deplasată în sus)
 10. Interfață USB tip C
 11. Tastă pentru deblocare

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul descris este un modul electronic pentru strângerea controlată a mijloacelor de fixare și, astfel, pentru asigurarea calității îmbinării. El poate fi utilizat exclusiv cu Hilti mașini de înșurubat prin impulsuri având accesoriul AT‑22 din notația de model. Lucrările vor fi protocolate în modul și pot fi exportate în scopuri de documentare cu softul de PC AT Documentation Software .
La acest modul nu se poate regla manual niciun cuplu de rotație anume!
Pentru strângerea îmbinărilor de fixare Hilti , utilizați numai capete ale mașinii de înșurubat prin impulsuri care sunt descrise în manualul de utilizare al produsului respectiv.
Utilizați pentru acest produs numai acumulatorii Li-Ion Hilti Nuron din seria de tip B 22, care sunt recomandați în manualul de utilizare al mașinii de înșurubat prin impulsuri.

Posibilă folosire greșită

Nu lucrați cu acest produs la conductori parcurși de curent.
Acest produs nu este adecvat pentru Hilti îmbinări de fixare în centrale nucleare! Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați centrului de service Hilti .

Informații despre laser

Image alternative Clasa laser 1, bazată pe norma IEC⁄EN 60825-1:2014 și corespunde CFR 21 § 1040 (laser Notice 56).

Lămpi de control

Modulul de strângere poate afișa diferite mesaje sau stări prin lămpile de control.
Starea
Semnificaţie
Lămpile de control se aprind în verde.
 • La scanare: Codul de bare, QR sau Datamatrix a fost detectat.
 • La înșurubare, după deconectarea automată a mașinii de înșurubat prin impulsuri: Procesul de strângere a fost încheiat în mod reușit.
Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
 • La scanare: Codul de bare, QR sau Datamatrix nu a fost detectat.
 • La înșurubare după deconectarea mașinii de înșurubat prin impulsuri: îmbinarea filetată nu a putut fi strânsă corespunzător reglajele alese. Cauza în acest scop poate fi, spre exemplu, deconectarea manuală prematură a mașinii de înșurubat prin impulsuri.
Lămpile de control se aprind intermitent în galben.
Modulul a detectat următoarele, în funcție de elementul de fixare:
 • A) Îmbinarea filetată a ancorajului tip bolț sau a tijei filetate cu dibluri chimice a fost deja strânsă și desfăcută din nou. În consecință, la îmbinarea filetată a fost corectată strângerea conform parametrilor definiți pentru corectarea strângerii și procesul de strângere a fost încheiat în mod reușit.
 • B) Îmbinarea filetată pentru sistemele de instalare și șinele de ancorare a fost deja strânsă, dar modulul nu poate detecta că a fost aplicat cuplul de strângere corect. Dacă îmbinarea filetată nu a fost strânsă cu o cheie dinamometrică de calibrul corect sau lămpile de control ale modulului nu se aprind în verde, îmbinarea filetată trebuie să fie verificată cu o cheie dinamometrică de calibrul corect și - dacă este necesar - strânsă la cuplul de instalare corect.

Buzzer

Modulul de strângere poate reda prin buzzer următoarele sunete de control ca mesaj de răspuns acustic:
Starea
Semnificaţie
Sunet lung
Sunet de confirmare
 • OK
 • Proces încheiat în mod reușit
 • Lămpile de control se aprind în verde.
2 sunete scurte
Sunet de avertizare 1
 • OK, respectiv NOK, în funcție de elementul de fixare și aplicația de lucru (De ex. implantare repetată, cuplu de strângere nedetectat. Vezi capitolul Strângerea produsului în regimul inteligent )
 • Lămpile de control se aprind intermitent în galben.
4 sunete scurte
Sunet de avertizare 2
 • NOK
 • Proces abandonat
 • Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.

Interfață USB

Prin interfața USB (tip C, USB 2.0), modulul de strângere poate fi conectat cu un PC. Cu softul AT Documentation Software vor fi posibile apoi, printre altele, următoarele funcții:
 • Adăugare de seturi de date pentru noi mijloace de fixare
 • Modificare/ actualizare seturi de date deja existente
 • Dezactivare/ activare funcție de documentare
 • Încărcare a protocolului funcției de documentare
 • Setare oră în modulul de strângere
Informații detaliate sunt prezentate în documentația softului AT Documentation Software .
Sub următorul link puteți descărca softul:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Setul de livrare

Modul inteligent de strângere, manual de utilizare, ghid sumar, cablu USB
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiți la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Greutate, conform EPTA-Procedure 01
0,24 kg
Clasa laser
1
Tip scaner
Scaner cu cameră (imager)
Interfață USB
Tip C, USB 2.0

Pregătirea lucrului

Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din această documentație și de pe produs.

Introducerea modulului de strângere

ATENŢIONARE
Pericol de scurtcircuit !
 • Asiguraţi-vă că la contactele modulului de strângere şi la contactele maşinii de înşurubat prin impulsuri nu există corpuri străine, înainte de a introduce modulul de strângere.
Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea modulului de strângere !
 • Controlaţi aşezarea sigură a modulului de strângere de la maşina de înşurubat prin impulsuri.
 • Împingeți modulul de strângere din față pe mașina de înșurubat prin impulsuri, până când acesta se fixează în poziție la opritor cu zgomotul specific.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de scurtcircuit !
 • Asiguraţi-vă că nu există corpuri străine la contactele acumulatorului şi la contactele modulului de strângere, înainte de a introduce acumulatorul.
Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului !
 • Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în modulul de strângere.
 • Împingeți acumulatorul din față pe modulul de strângere, până când acesta se fixează în poziție la opritor cu zgomotul specific.

Îndepărtarea acumulatorului

 1. Apăsaţi tasta pentru deblocare a acumulatorului.
 2. Trageţi acumulatorul afară din produs.

Îndepărtarea modulului de strângere

Image alternative
 1. Înlăturați acumulatorul.
 2. Apăsați tasta pentru deblocare (2) a modulului de strângere și țineți-o apăsată.
 3. Trageți modulul de strângere spre partea frontală și desprindeți-l de la mașina de înșurubat prin impulsuri (3) .

Modul de utilizare

Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.

Conectarea/ deconectarea

Conectarea modulului de strângere

Condiţii : Modulul de strângere este deconectat, display-ul nu indică nimic.
 1. Reglați inversorul pentru rotație dreapta/ stânga al mașinii de înșurubat prin impulsuri pe rotație spre dreapta.
 2. Apăsați scurt pe comutatorul de comandă al mașinii de înșurubat prin impulsuri.
  • Iluminarea display-ului este conectată, display-ul afișează scurt ecranul de start Image alternative.
  • Pentru controlul funcționării se aprind scurt lămpile de control roșu, galben și apoi verde. Se emite un semnal sonor de control.
  • Display-ul indică ultimul regim funcțional ales printr-un chenar de selecție.
  • Dacă pe display este afișată o avarie:
   • Consultați indicatorul cu display în capitolul Asistență în caz de avarii .
 3. Alegeți regimul de funcționare și, după caz, alte reglaje.
 4. Apăsați tasta de blocare Image alternative.
  • Modulul de strângere este blocat, mașina de înșurubat prin impulsuri este pregătită de utilizare.

Deconectarea modulului de strângere

Modulul de strângere se deconectează:
 • Dacă mașina de înșurubat prin impulsuri se deconectează automat după o perioadă lungă de neutilizare
 • Dacă acumulatorul este extras
 • Când conexiunea USB a modulului de strângere cu PC-ul este întreruptă.

Mod de utilizare fundamental

În acest paragraf sunt prezentate explicit funcțiile de bază care sunt necesare frecvent, pentru a afișa sistematizat comenzile de operare. Găsiți modul de utilizare detaliat pentru anumite regimuri de funcționare în capitolul cu regimul de funcționare respectiv.
Mașina de înșurubat prin impulsuri racordată poate fi utilizată numai dacă modulul de strângere este blocat. Acest lucru protejează utilizatorul împotriva modificărilor involuntare ale reglajelor.
Deblocare modulPentru a efectua reglaje la modulul de strângere, acesta trebuie să fie deblocat.
 • Pentru a debloca modulul de strângere, apăsați și țineți apăsată tasta de blocare Image alternative pentru cel puțin 1 secundă.
 • Pe display apare un chenar de selecție în jurul ultimului tip afișat de element de fixare, respectiv ultimul regim funcțional afișat.
 • Modulul de strângere este deblocat și se află pe modul de reglare. Mașina de înșurubat prin impulsuri este dezactivată.
NavigareDacă pe display sunt afișate chenarul de selecție și mai multe elemente (opțiuni, parametri), chenarul de selecție poate fi mutat cu tastele săgeată Image alternative și Image alternative.
Alegere opțiune / modificare parametri
 • Poziționați chenarul de selecție pe elementul de modificat (opțiunea/ parametrul).
 • Apăsați tasta OK.
 • Elementul este reprezentat evidențiat cu negru.
 • Efectuați reglarea dorită cu tastele săgeată.
 • Apăsați tasta OK pentru a prelua reglajul.
 • Elementul va fi afișat acum din nou cu chenarul de selecție.
Blocare modulDupă ce toate reglajele au fost efectuate, modulul de strângere trebuie să fie blocat din nou.
 • Apăsați tasta de blocare Image alternative.
 • Chenarul de selecție dispare de pe display. Modulul de strângere va fi blocat, parametrii de prelucrare reglați nu pot fi modificați accidental.
 • Mașina de înșurubat prin impulsuri va fi din nou activată.

Reglaje de bază

Apelarea reglajelor de bază

 1. După caz, deblocați modulul de strângere.
 2. Apăsați și țineți apăsată tasta OK pentru cel puțin 1 secundă.
  • Va fi afișat meniul Reglaje de bază.

Alegerea funcției în meniul Reglaje de bază

 1. Mutați chenarul de selecție cu tastele săgeată pe simbolul funcției dorite.
  Funcții în meniul Reglaje de bază
  Simbol
  Funcție
  Image alternative Afișarea datei și orei la ceasul din modulul de strângere
  Fixarea orei pe ceas este posibilă numai prin softul AT Documentation Software .
  Image alternative Afișarea informației de întreținere a mașinii de înșurubat prin impulsuri
  Image alternative Afișarea ocupării memoriei în modulul de strângere
  Important: Dacă memoria este ocupată 100%, datele cele mai vechi vor fi suprascrise automat.
  Cu AT Documentation Software , datele înregistrate pot fi exportate și/ sau șterse din memoria modulului de strângere.
  Hilti recomandă ca datele să fie exportate și salvate regulat.
  Image alternative Afișarea versiunilor software de la modulul de strângere și mașina de înșurubat prin impulsuri racordată
  Image alternative Părăsirea meniului Reglaje de bază
 2. Apăsați tasta OK.

Indicatoarele cu display ale funcției Informație de întreținere a mașinii de înșurubat prin impulsuri

După activarea simbolului  Image alternative va fi reprezentată durata de utilizare rămasă a mașinii de înșurubat prin impulsuri până la următorul termen limită de întreținerea cu următoarele indicatoare pe display.
Indicatoare cu display pentru starea de întreținere a mașinii de înșurubat prin impulsuri
Afișaj
Semnificație
Image alternative Mașină de înșurubat prin impulsuri în stare conformă prevederilor, momentan este nu este necesară nicio întreținere.
Image alternative Termen limită cât mai urgent posibil pentru întreținerea mașinii de înșurubat prin impulsuri.
Segmentele din dreptunghiul din dreapta al display-ului indică partea din durata de utilizare rămasă.
Image alternative Întreținerea mașinii de înșurubat prin impulsuri este necesară imediat.
Important: Acest mesaj de avertizare apare automat după epuizarea duratei de utilizare rămase. Regimurile de funcționare "Regim inteligent", "Tracefast" și "Îmbinare filetată" nu mai pot fi alese.
Independent de indicatoarele de pe display, mașina de înșurubat prin impulsuri utilizată trebuie să fie întreținută cel puțin anual, pentru a asigura calitatea îmbinărilor filetate realizate cu aceasta.

Părăsirea meniului Reglaje de bază

 1. Mutați chenarul de selecție pe simbolul Image alternative.
 2. Apăsați tasta OK.
  • Pe display va fi afișat ultimul regimul funcțional ales.

Regimuri de funcționare

Descrierile următoare ale fiecăruia dintre regimurile de funcționare sunt valabile numai pentru rotația spre dreapta a mașinii de înșurubat prin impulsuri. În regimul de rotația spre stânga, funcționarea mașinii de înșurubat prin impulsuri este neregulată.

Regimul inteligent

În regimul de funcționare "Regim inteligent", modulul de strângere reglează și monitorizează strângerea tipului ales al elementului de fixare. Aici sunt utilizați parametrii de prelucrare ai ultimei actualizări software și/ sau de parametri executate. Pentru a vă asigura în permanență că sunt utilizați parametrii de prelucrare actuali, verificați regulat actualitatea versiunilor de software și ale parametrilor.
În acest regim de funcționare, în indicatorul cuplului de rotație al mașinii de înșurubat prin impulsuri se aprinde AT și comutatorul cuplului de rotație este fără funcție.
Aveți în vedere manualul de utilizare al mașinii de înșurubat prin impulsuri.
Indicator cu display al parametrilor de prelucrare
Image alternative
 1. Tipul elementului de fixare (denumire prescurtată a elementului de fixare)
 2. Material / calitate material / variantă de produs
 3. Diametrul (dacă există)

Tipul elementului de fixare

Pentru diferite tipuri de elemente de fixare sunt salvați din fabricație parametrii de prelucrare în modulul de strângere.
Elementul de fixare afișat trebuie să corespundă elementului de fixare utilizat.
Informații suplimentare găsiți în manualul de utilizare specific SI-AT, precum și în manualul de utilizare general al elementului de fixare respectiv.
Asigurați-vă că utilizați parametrii de prelucrare corecți pentru elementele de fixare corespunzătoare.

Regim de funcționare "Tracefast"

Regimul de funcționare "Tracefast" este o extindere a regimului de funcționare "Regim inteligent". În acest regim de funcționare, modulul de strângere reglează și monitorizează strângerea tipului ales al elementului de fixare și creează protocolul parametrilor elementului de fixare, inclusiv al numărului de serie. Vor fi utilizați parametrii de prelucrare ai ultimei actualizări software și/ sau de parametri executate. Pentru a vă asigura în permanență că sunt utilizați parametrii de prelucrare actuali, verificați regulat actualitatea versiunilor de software și ale parametrilor.
În acest regim de funcționare, în indicatorul cuplului de rotație al mașinii de înșurubat prin impulsuri se aprinde AT și comutatorul cuplului de rotație este fără funcție.
Aveți în vedere manualul de utilizare al mașinii de înșurubat prin impulsuri.
Indicator cu display al parametrilor de prelucrare
Image alternative
 1. Tipul elementului de fixare (denumire prescurtată a elementului de fixare)
 2. Material / calitate material / variantă de produs
 3. Diametrul (dacă există)
 4. Activare/dezactivare Tracefast

Tipul elementului de fixare

Pentru diferite tipuri de elemente de fixare sunt salvați din fabricație parametrii de prelucrare în modulul de strângere.
Elementul de fixare afișat trebuie să corespundă elementului de fixare utilizat.
Informații suplimentare găsiți în manualul de utilizare specific SI-AT, precum și în manualul de utilizare general al elementului de fixare respectiv.
Asigurați-vă că utilizați parametrii de prelucrare corecți pentru elementele de fixare corespunzătoare.

Regimul funcțional "Îmbinare filetată"

Indicatorul cu display pe regimul de funcționare "Îmbinare filetată":
Image alternative
Numărul indică treapta aleasă.
În acest regim de funcționare sunt disponibile în total 30 trepte. Treapta care se alege pentru un anumit tip al elementului de fixare este dependentă de diferiți factori.
  Exemple de factori:
 • Tipul și mărimea elementului de fixare
 • Cuplul de rotație specific al elementului de fixare
 • Materialul și conformația piesei de îmbinare filetată
Determinați pas cu pas treapta corectă, pe baza acestor date.

Determinarea treptei necesare pentru regimul funcțional "Îmbinare filetată"

AVERTISMENT
Pericol de deteriorare! Deteriorare a elementului de fixare, a dispozitivului de lucru și/ sau a piesei.
 • Înainte de începerea unei înșurubări, asigurați-vă că suprafețele de contact ale componentelor de îmbinat sunt așezate una pe alta pe toată suprafața și piulița a fost rotită în jos până la limită pe componentă.
 1. Strângeți elementul de fixare utilizând o treaptă scăzută.
  • Începeți cu treapta cea mai scăzută posibil, pentru a evita o deteriorare a elementului de fixare printr-o strângere prea puternică.
 2. Verificați cuplul de rotație atins al elementului de fixare cu ajutorul unei chei dinamometrice de calibrul corect.
  Pentru o strângere cu repetitivitate a mai multor elemente de fixare, asigurați-vă că toate condițiile îmbinărilor filetate rămân identice. Condițiile modificate de îmbinare filetată pot face necesară o altă treaptă.
  Rezultat 1 / 3Cuplul de rotație specificat al elementului de fixare nu a fost atins.
  • Desfaceți elementul de fixare și reglați o treaptă mai ridicată la modulul de strângere.
  • Strângeți ferm elementul de fixare cu noua treaptă și executați din nou acest pas de verificare.
  Rezultat 2 / 3Cuplul de rotație specificat al elementului de fixare a fost depășit.
  • Desfaceți elementul de fixare și reglați o treaptă mai scăzută la modulul de strângere.
  • Strângeți ferm elementul de fixare cu noua treaptă și executați din nou acest pas de verificare.
  Rezultat 3 / 3Elementul de fixare a fost strâns la cuplul de rotație specificat.
  Treapta corectă pentru elementul de fixare este determinată.

Regimul funcțional "Regim nereglat"

În acest regim de funcționare, modulul de strângere este dezactivat. Astfel, pentru lucrări de scurtă durată fără modulul de strângere, modulul de strângere nu trebuie să fie înlăturat. Mașina de înșurubat prin impulsuri funcționează astfel ca și cum modulul de strângere nu ar fi folosit. Indicatorul cuplului de rotație al mașinii de înșurubat prin impulsuri indică treapta de cuplu aleasă și poate fi reglată cu comutatorul cuplului de rotație.
Indicatorul cu display în regimul de funcționare "Regim nereglat":
Image alternative

Reglarea regimului de funcționare

Regimul de funcționare poate fi reglat în 2 moduri diferite pe tipul elementului de fixare.

Reglarea regimului de funcționare prin scanarea codului de bare, QR sau Datamatrix

Dacă pentru produsul Hilti care se îmbină filetat există un cod de bare, QR sau Datamatrix, regimul de funcționare poate fi reglat rapid și simplu pe produs prin scanarea acestui cod.
 1. Deblocați modulul de strângere.
 2. Apăsați tasta Scan.
  • Scanerul va fi activat, starea pregătită pentru citire va fi afișată pe display prin simbolul Image alternative.
Image alternative
 1. Țineți acum modulul la o distanță de aprox. 15 centimetri (6″) cu cruciulița de vizare proiectată central pe codul de bare, QR sau Datamatrix.
  Rezultat 1 / 2Lămpile de control se aprind în verde.
  Pe display va fi afișat Image alternative.
  Se emite semnalul sonor de confirmare.
  Pe display va fi afișat modul de prelucrare pentru elementul de fixare care se îmbină filetat.
  Rezultat 2 / 2
  Este posibil să nu existe încă niciun parametru de prelucrare pentru elementul de fixare care se îmbină filetat în memoria modulului de strângere. Hilti pune la dispoziție pentru elemente de fixare compatibile SI‑AT propriul manual de utilizare specific SI‑AT al elementelor de fixare compatibile. Pe această găsiți un cod QR, pe care îl puteți scana cu modulul de strângere, pentru a încărca astfel parametrii de prelucrare în memoria modulul de strângere.
  Parametrii de prelucrare pentru produsul care se îmbină filetat pot și încărcați în modulul de strângere și prin softul de documentație AT prin USB. Pentru a vă asigura în permanență că sunt utilizați parametrii de prelucrare actuali, verificați regulat actualitatea versiunilor de software și ale parametrilor.
  Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
  Pe display va fi afișat Image alternative (codul nu a putut fi citit sau este necunoscut).
  Se emite semnalul sonor de avertizare.
  • Apăsați tasta Scan și scanați codul din nou.
 1. Dacă elementul de fixare este compatibil cu regimul Tracefast, selectați dacă doriți să folosiți regimul de funcționare Tracefast ( Image alternative ) sau nu (Image alternative ).
 2. Blocați modulul de strângere.
  • Dacă a fost activat regimul de funcționare Tracefast, pe display se va afișa permanent Image alternative Image alternative.
  • Dacă regimul de funcționare Tracefast a fost dezactivat, pe display se va afișa permanent Image alternative Image alternative.

Reglarea regimului funcțional cu tastele de operare

Dacă pentru elementul de fixare care se îmbină filetat nu există niciun cod de bare, QR sau Datamatrix, regimul de funcționare poate fi reglat cu tastele de operare ale modulului de strângere.
 1. Deblocați modulul de strângere.
 2. Mișcați chenarul de selecție cu tastele săgeată pe opțiunea de modificat.
 3. Apăsați tasta OK.
  • Opțiunea aleasă va fi acum reprezentată evidențiat cu negru.
 4. Alegeți reglajul dorit cu tastele săgeată.
 5. Apăsați tasta OK.
  • Reglajul ales va fi afișat cu chenarul de selecție.
 6. Dacă este necesar, repetați ultimii pași 3 până la 5, pentru a efectua și alte reglaje.
 7. Blocați modulul de strângere.

Strângerea produsului în regimul inteligent

Înainte de utilizarea modulului de strângere, asigurați-vă că elementul de fixare care se înșurubează este instalat corect. Aveți în vedere indicațiile din manualul de utilizare al elementului de fixare care se înșurubează și variantele de execuție pentru verificarea elementelor de fixare.
 1. Reglați regimul funcțional "Regim inteligent".
 2. Poziționați inversorul pentru rotație dreapta/ stânga pe rotație spre dreapta.
 3. Așezați mașina de înșurubat prin impulsuri cu un dispozitiv de lucru adecvat pe elementul de fixare pentru îmbinare filetată.
 4. Apăsați și țineți apăsat comutatorul de comandă, până când modulul de strângere emite unul dintre următoarele mesaje de răspuns:
  Rezultat 1 / 4
  • Este afișat mesajul "Îmbinare filetată încheiată în mod reușit": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind în verde.
  • Se emite semnalul sonor de confirmare.
  Elementul de fixare a fost strâns corect. Puteți continua direct cu următorul element de fixare de același tip.
  Rezultat 2 / 4
  • Este afișat mesajul "Strângere nouă încheiată în mod reușit": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind intermitent în galben.
  • Se emite sunetul de avertizare 1.
  A) Îmbinarea filetată a unui ancorajul tip bolț sau a unei tije filetate cu diblu chimic, care a fost deja strânsă și apoi desfăcută din nou, a fost din nou strânsă. Dacă îmbinarea filetată nu a fost strânsă corect în prealabil, ea se va verifica, respectiv strânge cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. B) Îmbinarea filetată pentru sistemele de instalare și șinele de ancorare a fost deja strânsă, dar modulul nu poate detecta că a fost aplicat cuplul de strângere corect. Verificați îmbinarea filetată cu o cheie dinamometrică de calibrul corect și, dacă este necesar, strângeți la cuplul de instalare corect.
  Rezultat 3 / 4
  • Este afișat mesajul "Tensiune acumulator prea scăzută": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
  Capacitatea rămasă a acumulatorului este prea scăzută pentru a strânge elementul de fixare.
  • Apăsați tasta OK, pentru a confirma mesajul.
  • Introduceți un acumulator încărcat.
  Rezultat 4 / 4
  • Este afișat mesajul "Îmbinare filetată încheiată incorect": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
  • Se emite sunetul de avertizare 2.
  • Strângeți elementul de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect.

Strângerea produsului în regimul de funcționare Tracefast

Înainte de utilizarea modulului de strângere, asigurați-vă că elementul de fixare care se înșurubează este instalat corect. Aveți în vedere indicațiile din manualul de utilizare al elementului de fixare care se înșurubează și variantele de execuție pentru verificarea elementelor de fixare.
Dacă este activat regimul de funcționare "Tracefast", modulul de strângere detectează exclusiv coduri Datamatrix de pe elementele de fixare. Pentru a scana un alt cod de bare, QR sau Datamatrix, trebuie să dezactivați regimul de funcționare "Tracefast".
 1. Activați regimul de funcționare "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Poziționați inversorul pentru rotație dreapta/ stânga pe rotație spre dreapta.
 3. Apăsați comutatorul de comandă al mașinii de înșurubat prin impulsuri.
  • Scanerul modulului de strângere va fi activat.
 4. Scanați codul Datamatrix de pe elementul de fixare care se îmbină filetat.
  Rezultat 1 / 2Lămpile de control se aprind în verde.
  Pe display va fi afișat Image alternative.
  Se emite semnalul sonor de confirmare.
  Pe display va fi afișat elementul de fixare care se îmbină filetat și modulul de strângere salvează metadatele elementului de fixare pentru următoarea îmbinare filetată.
  Rezultat 2 / 2Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
  Pe display va fi afișat Image alternative (codul nu a putut fi citit sau este necunoscut).
  Se emite semnalul sonor de avertizare.
  • Apăsați tasta Scan și scanați codul din nou.
  • În cazul în care codul nu se poate scana (de ex. din cauză că este foarte deteriorat), modulul de strângere oferă după 10 secunde posibilitatea de a dezactiva regimul de funcționare "Tracefast" pentru următorul element de fixare și îmbinarea filetată a elementului de fixare prin regimul de funcționare "Regim inteligent". Confirmați selecția cu tasta OK. Următorul element de fixare poate fi îmbinat filetat, fără a salva metadatele acestuia. Apoi modulul de strângere revine automat la regimul de funcționare "Tracefast".
 5. Așezați mașina de înșurubat prin impulsuri cu un dispozitiv de lucru adecvat pe elementul de fixare pentru îmbinare filetată.
 6. Apăsați și țineți apăsat comutatorul de comandă, până când modulul de strângere emite unul dintre următoarele mesaje de răspuns:
  Rezultat 1 / 4
  • Este afișat mesajul "Îmbinare filetată încheiată în mod reușit": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind în verde.
  • Se emite semnalul sonor de confirmare.
  Elementul de fixare a fost strâns corect. Puteți continua direct cu următorul element de fixare de același tip.
  Rezultat 2 / 4
  • Este afișat mesajul "Strângere nouă încheiată în mod reușit": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind intermitent în galben.
  • Se emite sunetul de avertizare 1.
  A) Îmbinarea filetată a unui ancoraj tip bolț care a fost deja strâns și apoi desfăcut din nou a fost din nou strânsă. Dacă îmbinarea filetată nu a fost strânsă corect în prealabil, ea se va verifica, respectiv strânge cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. B) Îmbinarea filetată pentru sistemele de instalare și șinele de ancorare a fost deja strânsă, dar modulul nu poate detecta că a fost aplicat cuplul de strângere corect. Verificați îmbinarea filetată cu o cheie dinamometrică de calibrul corect și, dacă este necesar, strângeți la cuplul de instalare corect.
  Rezultat 3 / 4
  • Este afișat mesajul "Tensiune acumulator prea scăzută": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
  Capacitatea rămasă a acumulatorului este prea scăzută pentru a strânge elementul de fixare.
  • Apăsați tasta OK, pentru a confirma mesajul.
  • Introduceți un acumulator încărcat.
  Rezultat 4 / 4
  • Este afișat mesajul "Îmbinare filetată încheiată incorect": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
  • Se emite sunetul de avertizare 2.
  • Strângeți elementul de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect.
 7. Repetați pașii 3 până la 6 pentru fiecare element de fixare ulterior care se îmbină filetat.

Strângerea produsului în regimul funcțional "Îmbinare filetată"

 1. Reglați regimul funcțional "Îmbinare filetată".
 2. Determinați treapta de strângere care trebuie reglată pentru produsul de îmbinare filetată și fixați-o.
 3. Poziționați inversorul pentru rotație dreapta/ stânga pe rotație spre dreapta.
 4. Așezați mașina de înșurubat prin impulsuri cu un dispozitiv de lucru adecvat pe produsul de îmbinare filetată.
 5. Apăsați comutatorul de comandă și țineți-l apăsat, până când modulul de strângere emite unul dintre următoarele mesaje de răspuns:
  Rezultat 1 / 2
  • Este afișat mesajul "Îmbinare filetată încheiată în mod reușit": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind în verde.
  • Se emite semnalul sonor de confirmare.
  Elementul de fixare a fost strâns corect. Puteți continua direct cu următorul element de fixare de același tip.
  Rezultat 2 / 2
  • Este afișat mesajul "Îmbinare filetată încheiată incorect": Image alternative
  • Lămpile de control se aprind intermitent în roșu.
  • Se emite sunetul de avertizare 2.
  • Strângeți elementul de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect.

Verificarea elementului de fixare

Toate Hilti elementele de fixare se supun unei actualizări permanente, astfel încât inclusiv elementele de care nu sunt descrise în această documentație pot fi compatibile cu modulul SI-AT. Mențineți întotdeauna versiunile de software și de parametri la nivelul actual.
Manualele de utilizare și instrucțiunile de verificare actuale pot fi găsite online la: www.hilti.group

Verificarea elementului de fixare la ancorele de segment

Pentru a vă asigura că, la îmbinarea filetată a ancorelor de segment în "Regim inteligent", s-a aplicat corect pretensionarea specificată conform avizării/ manualului de utilizare, se va verifica de fiecare dată prima și ultima ancoră de segment cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Această verificare a cuplului de instalare aplicat trebuie să se realizeze imediat după strângerea (instalarea) ancorei de segment.
Momentul de verificare corespunde cu 75 % din cuplul de rotație la instalarea ancorei de segment corespunzătoare și este prezentat în manualul de utilizare al acestei ancore.
 • Verificați elementul de fixare al ancorei de segment cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Totodată, examinați unghiul cu care se poate continua rotirea elementului de fixare.
  Rezultat 1 / 2Elementul de fixare al ancorei de segment nu a fost rotit mai mult decât până la unghiul de rotire maxim indicat (< 360°).
  Elementul de fixare este înșurubat corect.
  Rezultat 2 / 2Elementul de fixare al ancorei de segment a fost rotit dincolo de unghiul de rotire maxim indicat (> 360°).
  Elementul de fixare este înșurubat defectuos. Îmbinările filetate strânse de la verificarea precedentă vor fi considerate ca defectuoase și trebuie să fie verificate. Dispuneți verificarea mașinii de înșurubat prin impulsuri de către centrul de service Hilti .

Verificarea elementelor de fixare ale tijelor filetate cu dibluri chimice

Pentru a vă asigura că, la îmbinarea filetată a elementelor de fixare ale tijelor filetate cu dibluri chimice în "Regim inteligent", a fost aplicată corect pretensionarea specificată conform manualului de utilizare, se va verifica de fiecare dată primul și ultimul element de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Această verificare a cuplului de instalare aplicat trebuie să se realizeze imediat după strângerea elementului de fixare al tijei filetate (după timpul necesar de întărire pentru diblurile chimice).
Cuplul de verificare corespunde cu 100 % din cuplul de instalare al elementului de fixare corespunzător al tijei filetate și este indicat în manualul de utilizare al acestei tije filetate.
 • Verificați elementul de fixare al tijei filetate cu o cheie dinamometrică de calibrul corect și la cuplul de verificare corect. Totodată, examinați unghiul cu care se poate continua rotirea elementului de fixare.
  Rezultat 1 / 2Elementul de fixare al tijei filetate nu a fost rotit mai mult decât până la unghiul de rotire maxim indicat (< 180°).
  Elementul de fixare este înșurubat corect.
  Rezultat 2 / 2Elementul de fixare al tijei filetate a fost rotit în continuare peste unghiul de rotire maxim (> 180°).
  Elementul de fixare este înșurubat defectuos. Îmbinările filetate strânse de la verificarea precedentă vor fi considerate ca defectuoase și trebuie să fie verificate. Mașina de înșurubat prin impulsuri trebuie să fie verificată de centrul de service Hilti .

Verificarea securității elementului de fixare pentru sistemele de instalare

Pentru a vă asigura că, la îmbinarea filetată a butoanelor de legătură în "Regim inteligent", s-a aplicat corect pretensionarea specificată conform avizării/ manualului de utilizare, se va verifica de fiecare dată primul și ultimul buton de legătură cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Această verificare a cuplului de instalare aplicat trebuie să se realizeze imediat după strângerea (instalarea) butonului de legătură.
Momentul de verificare corespund cuplului de rotație la instalarea butonului de legătură corespunzător și este indicat în manualul de utilizare al butonului de legătură.
 • Verificați elementul de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Totodată, examinați unghiul cu care se poate continua rotirea elementului de fixare.
  Rezultat 1 / 2Elementul de fixare nu a fost rotit mai mult decât până la unghiul de rotire (< 180°).
  Îmbinarea filetată a elementului de fixare este realizată corect.
  Rezultat 2 / 2Elementul de fixare a fost rotit dincolo de unghiul de rotire (> 180°) maxim indicat.
  Îmbinarea filetată este defectuoasă. Îmbinările filetate strânse de la verificarea precedentă vor fi considerate ca defectuoase și trebuie să fie verificate. Dispuneți verificarea mașinii de înșurubat prin impulsuri de către centrul de service Hilti .

Verificarea îmbinării filetate a bolțurilor T în șinele de ancorare

Pentru a vă asigura că, la îmbinarea filetată a bolțurilor T în "Regim inteligent", s-a aplicat corect pretensionarea specificată conform avizării/ manualului de utilizare, se va verifica de fiecare dată primul și ultimul bolț T cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Această verificare a cuplului de instalare aplicat trebuie să se realizeze imediat după strângerea (instalarea) bolțului T.
Momentul de verificare corespunde cuplului de rotație la instalarea bolțului T corespunzător și este indicat în manualul de utilizare al acestui bolț.
 • Verificați elementul de fixare al bolțului T cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Totodată, examinați unghiul cu care se poate continua rotirea elementului de fixare.
  Rezultat 1 / 2Elementul de fixare nu a fost rotit mai mult decât până la unghiul de rotire (< 360°).
  Elementul de fixare este înșurubat corect.
  Rezultat 2 / 2Elementul de fixare a fost rotit dincolo de unghiul de rotire (> 360°) maxim indicat.
  Elementul de fixare este înșurubat defectuos. Îmbinările filetate strânse de la verificarea precedentă vor fi considerate ca defectuoase și trebuie să fie verificate. Dispuneți verificarea mașinii de înșurubat prin impulsuri de către centrul de service Hilti .

Verificarea îmbinărilor filetate strânse în regimul funcțional "Îmbinare filetată"

 • La intervale regulate, verificați cu o cheie dinamometrică de calibru corect după prevederile sau prescripțiile de calitate ale firmei dumneavoastră dacă s-a atins cuplul de strângere nominal.

Racordarea modulului de strângere la PC

Image alternative
 1. Împingeți apărătoarea pe partea inferioară a modulului de strângere.
 2. Introduceți fișa (tip C, USB 2.0) a cablului USB în interfața USB a modulului de strângere.
 1. Conectați fișa (tip A) a cablului USB cu PC-ul dumneavoastră.
  • Modulul de strângere va fi acum alimentat cu curent de la PC. Pe display-ul modulului va fi afișat logo-ul USB (Image alternative).
  După decuplarea fișei USB, glisați apărătoarea la modulul de strângere în sensul închiderii. Ca urmare, împiedicați pătrunderea de murdărie în interfața USB.

Îngrijirea şi întreţinerea

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare când acumulatorul este introdus !
 • Înaintea tuturor lucrărilor de îngrijire şi întreţinere, extrageţi întotdeauna acumulatorul!
Îngrijirea produsului
 • Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
 • Dacă există, curățați cu precauție fantele de aerisire, folosind o perie uscată și moale.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
 • Utilizați o cârpă curată și uscată, pentru a curăța contactele produsului.
Îngrijirea acumulatorilor Li‑Ion
 • Nu utilizați niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată și moale.
 • Evitați expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneți niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
  Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, tratați-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolați-l într-un recipient neinflamabil și adresați-vă centrului de service Hilti .
 • Păstrați acumulatorul fără urme de ulei și unsoare de altă proveniență. Nu permiteți ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curățați acumulatorul cu o perie uscată și moale sau cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
  Nu atingeți contactele acumulatorului și nu îndepărtați unsoarea aplicată din fabricație de pe contacte.
 • Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Întreţinerea
ATENŢIONARE
Pericol de electrocutare! Reparaţiile executate impropriu la componentele electrice pot duce la accidentări grave şi la arsuri.
 • Efectuarea de reparaţii la părţile electrice este permisă numai electricienilor autorizaţi.
 • Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.
 • În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
 • După lucrările de îngrijire și întreținere, atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea impecabilă a acestora.
Pentru o exploatare sigură utilizați numai piese de schimb, materiale consumabile și accesorii originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de Hilti pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Transportul și depozitarea

Transportul accesoriilor de lucru cu acumulatori și al acumulatorilor
  AVERTISMENT
  Pornire involuntară la transport !
 • Transportaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Extrageți acumulatorul/ acumulatorii.
 • Nu transportați niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejați împotriva șocurilor și vibrațiilor excesive și izolați de orice materiale conductoare electric sau de alți acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie și să cauzeze un scurtcircuit. Aveți în vedere prescripțiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poștă nu este permisă. Adresați-vă unei companii de expedieri dacă doriți să trimiteți acumulatori nedeteriorați.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unui transport lung și după acesta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.
Depozitarea accesoriilor de lucru cu acumulatori și acumulatorilor
  ATENŢIONARE
  Deteriorare involuntară cauzată de acumulatori defecţi sau din care iese lichid !
 • Depozitaţi întotdeauna produsele dumneavoastră fără acumulatori introduşi!
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații răcoroase și uscate. Aveți în vedere valorile limită de temperatură, indicate în Date tehnice.
 • Nu păstrați acumulatorii în redresor. Scoateți întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Nu depozitați niciodată acumulatorii în soare, pe surse de căldură sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Depozitați produsul și acumulatorii în spații inaccesibile pentru copii și pentru persoanele neautorizate.
 • Controlați înainte de fiecare utilizare, precum și înaintea unei depozitări lungi și după aceasta, dacă produsul și acumulatorii prezintă deteriorări.

Asistență în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .
Aveți în vedere și indicațiile referitoare la remedierea defecțiunilor din manualul de utilizare al mașinii de înșurubat prin impulsuri utilizate.
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Este afișat mesajul "Blocare modul".
Modulul de strângere deblocat.
 • Apăsați tasta de blocare Image alternative, pentru a bloca modulul de strângere și a activa mașina de înșurubat prin impulsuri.
Image alternative
Este afișat mesajul "Temperatură acumulator prea ridicată".
Acumulatorul este supraîncălzit.
 • Schimbați acumulatorul sau lăsați acumulatorul să se răcească.
Image alternative
Este afișat mesajul "Temperatură acumulator prea scăzută".
Temperatura acumulatorului se situează sub 0° C.
 • Lăsați acumulatorul să se încălzească lent la o temperatură de peste 0° C.
Image alternative
Este afișat mesajul "Temperatură mașina de înșurubat prin impulsuri prea ridicată".
Mașina de înșurubat prin impulsuri este supraîncălzită.
 • Lăsați mașina de înșurubat prin impulsuri să se răcească.
 • Curățați fantele de aerisire.
Image alternative
Este afișat mesajul "Încărcare acumulator prea scăzută".
Încărcarea acumulatorului nu este suficientă pentru a înșuruba corect elementul de fixare.
 • Introduceți un acumulator încărcat.
Image alternative
Este afișat mesajul "Curent absorbit prea ridicat".
Curentul absorbit prea ridicat pe un timp scurt.
 • Apăsați tasta OK, pentru a confirma mesajul.
 • Repetați procesul de înșurubare.
 • Dacă mesajul apare din nou, luați legătura cu centrul de service Hilti .
Image alternative
Este afișat mesajul "Baterie tip buton goală".
Bateria tip buton a ceasului din modulul de strângere este goală.
  Corectitudinea datelor pentru data și ora din protocolul de documentare nu mai poate fi garantată.
 • Adresați-vă centrului de service Hilti , pentru a solicita schimbarea bateriei.
Image alternative
Este afișat mesajul "Întreținere mașină de înșurubat prin impulsuri necesară imediat".
Întreținerea mașinii de înșurubat prin impulsuri este necesară imediat.
  Regimurile de funcționare "Regim inteligent", "Tracefast" și "Îmbinare filetată" nu mai pot fi alese.
 • Vă rugăm să vă adresați centrului de service Hilti , pentru a solicita întreținerea mașinii de înșurubat prin impulsuri.
Image alternative
Este afișat mesajul "Eroare la aparat".
A fost detectată o eroare la aparat.
 • Racordați modulul de strângere la un PC.
 • Exportați memoria erorilor cu softul AT Documentation Software și urmați indicațiile softului pentru remedierea defecțiunii.
Image alternative
Este afișat mesajul "Funcție de documentare dezactivată".
Funcția de documentare dezactivată (numai mesaj de avertizare).
 • Dacă aveți nevoie de funcția de documentare, racordați modulul de strângere la PC și activați funcția de documentare în softul AT Documentation Software .
 • După caz, apăsați tasta OK pentru a ascunde mesajul și continuați procesul de pornire a modulului de strângere.
Image alternative
Este afișat mesajul "Memoria ocupată aproape complet". (mesajul apare în cazul valorilor ≥ 90 %.)
Memoria de date din modulul de strângere este ocupată aproape complet. Atenție: Dacă memoria de date din modulul de strângere este ocupată complet, cele mai vechi date vor fi suprascrise!
 • Racordați modulul de strângere la un PC.
 • Exportați datele cu softul AT Documentation Software , pentru a le documenta într-un raport.
 • Ștergeți apoi datele din memoria modulului de strângere, pentru a elibera spațiu de memorie.
Image alternative
Este afișat mesajul "Memorie ocupată complet".
Memoria de date din modulul de strângere este ocupată complet. Atenție: Cele mai vechi date vor fi suprascrise!
 • Racordați modulul de strângere la un PC.
 • Exportați datele cu softul AT Documentation Software , pentru a le documenta într-un raport.
 • Ștergeți apoi datele din memoria modulului de strângere, pentru a elibera spațiu de memorie.

Dezafectarea și evacuarea ca deșeuri

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin dezafectarea şi evacuarea improprie a deşeurilor! Pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide.
 • Nu expediaţi sau trimiteţi niciun acumulator deteriorat!
 • Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor.
 • Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră.
Image alternative Produsele Hilti sunt fabricate într-o proporție mare din materiale reutilizabile. Condiția necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe țări, Hilti preia înapoi mașina dumneavoastră vechi pentru valorificare. Solicitați informații de la centrul pentru clienți Hilti sau de la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncați sculele electrice, aparatele electronice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Alte informații

Accesorii, produse din sistem și alte informații referitoare la produsul dumneavoastră găsiți aici.

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanțelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piața din China.
Condiţii : Coreea de Sud
Informații de avizare specifice țării respective
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti Acumulatori Li-Ion

Indicaţii privind securitatea şi aplicaţia de lucruÎn această documentaţie, noţiunea de acumulator va fi utilizată pentru acumulatorii Li-Ion Hilti reîncărcabili, în care sunt incluse mai mulţi elemenţi de acumulatori Li-Ion. Ei sunt destinaţi sculelor electrice Hilti şi utilizarea lor este permisă numai cu acestea. Utilizaţi numai acumulatori originali Hilti !
DescriereAcumulatorii Hilti sunt dotaţi cu sisteme de management şi de protecţie pentru elemenţi.
Acumulatorii sunt formaţi din elemenţi care conţin materiale de înmagazinare Litiu-Ion şi care fac posibilă o densitate de energie specifică foarte ridicată. Elemenţii din acumulatori Li-Ion au un efect Memory foarte redus, însă reacţionează foarte sensibil la acţiunea forţelor, descărcarea pronunţată sau temperaturi ridicate.
Găsiţi produsele avizate pentru acumulatorii Hilti la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group
Securitate
 • Aveţi în vedere următoarele instrucţiuni de protecţie a muncii pentru manevrarea şi utilizarea fără riscuri a acumulatorilor Li-Ion. Nerespectarea acestora poate duce la iritaţii ale pielii, vătămări grave produse prin coroziune, arsuri chimice, incendii şi/ sau explozii.
 • Manevraţi acumulatori cu atenţie, pentru a evita deteriorările şi scăpările de lichide foarte dăunătoare sănătăţii!
 • Modificarea sau manipularea acumulatorilor nu este permisă în niciun caz!
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C sau arderea acumulatorilor.
 • Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură sau care a fost deteriorat în alt mod. Verificaţi regulat dacă acumulatorii dumneavoastră prezintă semnalmente de deteriorări.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatori reciclaţi sau reparaţi.
 • Nu folosiţi niciodată acumulatorul sau o sculă electrică alimentată de la acumulatori pe post de unealtă percutoare.
 • Nu expuneţi niciodată acumulatorii direct la soare, unei temperaturi ridicate, formării de scântei sau flăcărilor deschise. Acest lucru poate duce la explozii.
 • Nu atingeţi polii bateriei cu degetele, cu accesorii de lucru, bijuterii sau alte obiecte care prezintă conductibilitate electrică. Acest lucru poate deteriora acumulatorul şi poate cauza prejudicii materiale şi vătămări.
 • Feriţi acumulatorii de ploaie, umezeală şi lichide. Pătrunderea de umiditate poate cauza scurtcircuite, electrocutări, arsuri, incendiu şi explozii.
 • Utilizaţi numai redresoarele şi sculele electrice prevăzute pentru acest tip de acumulator. Aveţi în vedere în acest scop datele din manualele de utilizare corespunzătoare.
 • Nu utilizaţi sau depozitaţi acumulatorul în medii cu pericol de explozie.
 • Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Procedaţi conform instrucţiunilor de lucru din capitolul Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator .
Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor
 • Luaţi legătura întotdeauna cu centrul de service Hilti dacă un acumulator este deteriorat.
 • Nu utilizaţi niciun acumulator dacă scapă lichid.
 • În cazul scăpărilor de lichid evitaţi contactul direct cu ochii şi/ sau cu pielea. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi apărătoare pentru ochi în lucrul cu lichidul din baterii.
 • Utilizaţi un detergent chimic avizat pentru a îndepărta lichidul scurs din baterie. Respectaţi prevederile locale pentru lichidul din baterii.
 • Aşezaţi un acumulator defect într-un recipient neinflamabil şi acoperiţi-l cu nisip uscat, pulbere de cretă (CaCO3) sau silicat (Vermiculit). Apoi închideţi capacul etanş la aer şi păstraţi recipientul departe de gaze inflamabile, lichide sau obiecte.
 • Evacuaţi recipientul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
Comportamentul în cazul unui acumulator care nu mai funcţionează
 • Acordaţi atenţie unui eventual comportament anormal al acumulatorului, cum ar fi încărcarea defectuoasă, timpii de încărcare neobişnuit de lungi, scăderea sesizabilă a puterii, activităţi neobişnuite ale LED-urilor sau ieşirilor de lichide. Acestea sunt semnalmente ale unei probleme interne.
 • Dacă presupuneţi existenţa unei probleme interne la acumulator, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
 • Dacă acumulatorul nu mai funcţionează, acumulatorul nu mai permite încărcarea sau dacă scapă lichid, trebuie să îl evacuaţi ca deşeu. Vezi capitolul Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu .
Măsuri în cazul unui incendiu la acumulator
  ATENŢIONARE
  Pericol în caz de incendiere a acumulatoarelor! Un acumulator aprins elimină lichide şi vapori periculoşi şi cu capacitate de explozie, care pot duce la vătămări prin coroziune, arsuri sau explozii.
 • Purtaţi echipamentul personal de protecţie când vă aflaţi într-o activitate de combatere a incendiului la un acumulator.
 • Asiguraţi o ventilare suficientă, astfel încât vaporii periculoşi şi cu capacitate de explozie să poată scăpa.
 • În cazul unei dezvoltări intense de fum, părăsiţi imediat încăperea.
 • În cazul iritării căilor respiratorii consultaţi un medic.
 • Apelaţi pompierii înainte de a începe o tentativă de stingere.
 • Combateţi incendiile de la acumulatoare numai cu apă, de la o distanţă cât mai mare posibil. Extinctoarele cu pulbere şi păturile de stingere sunt ineficiente în cazul acumulatorilor Li-Ion. Incendiile din mediul adiacent pot fi combătute cu substanţe extinctoare convenţionale.
 • Nu încercaţi să mişcaţi cantităţi mari de acumulatori aprinşi. Îndepărtaţi materialele neafectate din proximitatea zonei adiacente, pentru a izola astfel acumulatorii afectaţi.
În cazul unui acumulator care nu se răceşte, emană fum sau este aprins:
 • Luaţi-l pe o lopată şi aruncaţi-l într-o găleată cu apă. Prin efectul de răcire, este redusă extinderea unui incendiu la elemenţii din acumulatori care nu au atins încă temperatura critică pentru aprindere.
 • Lăsaţi acumulatorul cel puţin 24 ore într-o găleată, până când acesta s-a răcit complet.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
Date referitoare la transport şi depozitare
 • Temperatura ambiantă de lucru între -17°C şi +60°C / 1°F şi 140°F.
 • Temperatura de depozitare între -20°C şi +40°C / -4°F şi 104°F.
 • Nu păstraţi acumulatorii în redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
 • Depozitaţi acumulatorii pe cât posibil în spaţii reci şi uscate. O depozitare într-un spaţiu răcoros creşte timpul de funcţionare al acumulatorului. Nu depozitaţi niciodată acumulatorii în soare, pe sisteme de încălzire sau în spatele geamurilor de sticlă.
 • Trimiterea acumulatorilor prin poştă nu este permisă. Adresaţi-vă unei companii de expedieri dacă doriţi să trimiteţi acumulatori nedeterioraţi.
 • Nu transportaţi niciodată acumulatorii în vrac. Pe parcursul transportului, acumulatorii trebuie protejaţi împotriva şocurilor şi vibraţiilor excesive şi izolaţi de orice materiale conductoare electric sau de alţi acumulator, astfel încât să nu ajungă în contact cu alte borne de baterie şi să cauzeze un scurtcircuit. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale, valabile pentru acumulatori în zona dumneavoastră.
Întreţinerea şi evacuarea ca deşeu
 • Păstraţi acumulatorul în stare curată şi fără urme de ulei şi unsoare. Evitaţi praful sau murdăria inutilă de pe acumulator. Curăţaţi acumulatorul cu o pensulă uscată şi moale sau cu o cârpă curată şi uscată.
 • Nu utilizaţi niciodată acumulatorul cu fantele de aerisire înfundate. Curăţaţi fantele de aerisire cu multă atenţie, folosind o perie uscată şi moale.
 • Împiedicaţi pătrunderea corpurilor străine în interior.
 • Nu lăsaţi umiditatea să pătrundă în acumulator. Dacă în acumulator a pătruns umiditate, trataţi-l ca pe un acumulator deteriorat şi izolaţi-l într-un recipient neinflamabil.
 • Vezi capitolul Comportamentul în cazul deteriorării acumulatorilor .
 • Dacă dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri sunt executate impropriu, pot apărea pericole pentru sănătate din cauza ieşirii de gaze sau lichide. Evacuaţi acumulatorul ca deşeu la magazinul dumneavoastră Hilti Store sau adresaţi-vă companiei responsabile cu deşeurile din zona dumneavoastră. Aveţi în vedere prescripţiile de transport locale din zona dumneavoastră, valabile pentru acumulatori deterioraţi!
 • Nu aruncaţi acumulatorii în containerele de gunoi menajer.
 • Evacuaţi ca deşeu acumulatorii astfel încât ei să nu poată ajunge în mâinile copiilor. Acoperiţi racordurile cu un material neconductor electric, pentru a evita scurtcircuitele.