Limba

DX 6

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectaţi manualul de utilizare
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text.
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula atenţia dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri

Sunt utilizate suplimentar următoarele simboluri:
Image alternative Dacă există pe produs, produsul a fost certificat de acest organism de certificare pentru piaţa din SUA şi Canada, conform normelor în vigoare.

Semne de obligativitate

Următoarele semne de obligativitate sunt utilizate la produs:
Image alternative Atenţie! Respectaţi indicaţiile.
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru cap
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi căşti antifonice

Indicatoare cu display

Pot fi prezentate următoarele afişaje pe indicatoarele cu display:
Image alternative Acest simbol indică nivelul de încărcare al bateriei. Dacă bateria este goală, apare simbolul de întreţinere.
Image alternative Simbolul de întreţinere indică faptul că o întreţinere are termen limită. Apare după 5 ani, 30000 de implantări sau dacă bateria este goală. Recomandarea noastră: Vă rugăm să vă adresaţi centrului dumneavoastră de service Hilti .
Image alternative Contorul de implantări arată când are termen limită următoarea lucrare de servisare a aparatului. Un segment înseamnă aici 500 implantări. În total există 5 segmente, care înseamnă 2500 implantări.
Image alternative Acest simbol arată dacă interfaţa Bluetooth este conectată. Dacă simbolul nu este afişat pe display, interfaţa Bluetooth este deconectată.

Declaraţie de conformitate

Image alternative
Producătorul declară pe proprie răspundere că produsul descris aici corespunde legislaţiei şi normelor în vigoare.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Aparat de implantare
  DX 6
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Securitate

Instrucțiuni de protecție a muncii pentru aparate cu montaj direct acționate cu pulbere

 • Nu întreprindeți intervenții neautorizate, respectiv modificări la aparatul de implantare.
 • Utilizați întotdeauna aparate de implantare, piese de echipare (plăci de reazem, ghidaje de bolțuri, magazii de alimentare, pistoane și accesorii) și consumabile (elemente de fixare și capse) adaptate reciproc.
 • Verificați dacă există eventuale deteriorări la aparatul de implantare și la accesorii.
 • Piesele mobile trebuie să funcționeze impecabil și nu este permis ca acestea să se înțepenească. Aveți în vedere indicațiile referitoare la curățare și ungere cu ulei din acest manual de utilizare.
 • Toate piesele trebuie să fie montate corect, pentru a asigura funcționarea impecabilă a aparatului de implantare. Piesele deteriorate trebuie să fie reparate sau schimbate de centrul de service Hilti , dacă în manualul de utilizare nu există altă precizare.
 • Utilizați numai capse Hilti DX sau alte capse adecvate, care corespund cerințelor minime de securitate.
 • Utilizați aparatul de implantare numai pentru aplicații de lucru definite în utilizarea conformă cu destinația.
 • Nu implantați elemente de fixare într-un material de bază inadecvat, de ex. în material prea subțire, prea dur sau prea casant. Implantarea în aceste materiale poate cauza ruperea elementului de fixare, sfărâmarea sau străpungerea materialului. Exemple de materiale inadecvate sunt:
 • Cordoane de sudură în oțel, fontă, sticlă, marmură, material plastic, bronz, alamă, cupru, material izolator, cărămidă cu goluri, cărămidă ceramică, table subțiri (< 4 mm) și beton poros.
 • Aveți în vedere documentul Hilti 'Manualul echipamentului de fixare' sau versiunile corespunzătoare locale din documentul Hilti 'Ghid tehnic al echipamentului de fixare'. Suplimentar, aveți în vedere întotdeauna manualul de utilizare al elementului de fixare care urmează să fie implantat.
Cerințe înainte de folosire
 • Operarea sau întreținerea acestui aparat de implantare este permisă numai dacă sunteți autorizat în acest scop și ați fost instruit asupra pericolelor posibile.
 • Pe parcursul utilizării, purtați echipamentul dumneavoastră personal de protecție.
 • Purtați ochelari de protecție și o cască de protecție adecvate.
 • Purtați mănuși de protecție. Aparatul de implantare poate deveni fierbinte în timpul funcționării.
 • Purtați căști antifonice. Aprinderea unei încărcături de acționare poate vătăma auzul.
 • Purtați încălțăminte antiderapantă.
Securitatea în locul de muncă
 • Mențineți locul dumneavoastră de muncă în ordine. Eliberați spațiul adiacent zonei de lucru de obiecte care pot produce vătămări. Dezordinea în zona de lucru poate produce accidente.
 • Asigurați un iluminat bun al zonei de lucru și, suplimentar, o ventilare suficientă în spațiile închise.
Securitatea persoanelor
 • Nu presați niciodată aparatul de implantare pe mână sau pe alte părți ale corpului! Nu îndreptați niciodată aparatul de implantare spre alte persoane!
 • Nu presați aparatul de implantare cu mâna pe magazia de alimentare sau pe ghidajul de bolțuri, piston sau ghidajul pistonului sau pe un element de fixare introdus. Prin presarea și comprimarea aparatului de implantare cu mâna, aparatul de implantare poate fi adus în stare pregătită de utilizare, chiar dacă nu este montat niciun ghidaj de bolțuri. Ca urmare, apare pericol de vătămări grave pentru dumneavoastră și alte persoane.
 • Toate persoanele aflate în apropiere trebuie să poarte căști antifonice, apărătoare pentru ochi și cască de protecție.
 • Procedați cu atenție, concentrați-vă la ceea ce faceți și lucrați în mod rațional atunci când manevrați un aparat cu montaj direct. Nu folosiți aparatul de implantare dacă sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Încheiați lucrul dacă aveți dureri sau nu vă simțiți bine. Un moment de neatenție în folosirea aparatului de implantare poate duce la accidentări serioase.
 • Evitați posturile anormale ale corpului. Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.
 • La acționarea aparatului de implantare, țineți brațele îndoite și nu întinse.
 • În cursul lucrărilor, alte persoane, în special copiii, trebuie să păstreze distanța față de raza de acțiune.
Manevrarea și folosirea cu precauție a aparatelor cu montaj direct
 • Folosiți aparatul de implantare numai în conformitate cu destinația sa, în stare impecabilă și nu în scopuri pentru care nu este prevăzut.
 • Nu folosiți aparatul de implantare în locuri în care există pericol de incendiu și de explozie.
 • Asigurați-vă înainte de implantarea elementelor de fixare că nimeni nu se află pe direcția de implantare în spatele piesei în care vor fi implantate elemente de fixare. Pericol în caz de penetrare a elementelor de fixare!
 • Aveți în vedere ca gura de deschidere a aparatului de implantare să nu fie îndreptată niciodată spre dumneavoastră sau spre alte persoane.
 • Țineți aparatul de implantare numai de suprafețele prevăzute ale mânerelor.
 • Mențineți mânerele uscate, curate și fără urme de ulei și unsoare.
 • Acționați declanșatorul numai când aparatul de implantare este apăsat perpendicular și complet pe materialul de bază.
 • Verificați reglajul ales al energiei înainte de începerea lucrului.
 • Implantați elementele de fixare pentru probă pe materialul de bază.
 • Aplicați întotdeauna aparatul de implantare pe suprafețe netede, plane și libere, care sunt susținute complet de materialul de bază.
 • La implantare, mențineți aparatul de implantare întotdeauna perpendicular pe materialul de bază. În acest fel, diminuați riscul devierii unui element de fixare de pe materialul de bază.
 • Nu implantați elemente de fixare în găuri existente, cu excepția situației când acest lucru este recomandat de Hilti (de ex. DX-Kwik).
 • Nu implantați elemente de fixare deja utilizate - pericol de accidentare! Utilizați un element de fixare nou.
 • Este interzisă reașezarea unui element de fixare care nu este propulsat suficient de adânc! Elementul de fixare se poate rupe.
 • Respectați distanțele necesare față de margini și distanțele dintre elementele de fixare (vezi capitolul Distanțe minime).
 • Nu lăsați niciodată nesupravegheat un aparat de implantare încărcat.
 • Descărcați întotdeauna aparatul de implantare (capsa și elementele de fixare) înaintea lucrărilor de curățare, service și întreținere, la schimbarea ghidajului de bolțuri, la întreruperea lucrului, precum și în scopul depozitării.
 • Transportați și depozitați aparatul de implantare în caseta Hilti prevăzută în acest scop.
 • Păstrați aparatele de implantare descărcate și neaflate în uz într-un loc uscat, sigur și inaccesibil pentru copii.
 • Verificați înainte de implantarea dacă în materialul de bază există conductori electrici, conducte de apă și conducte de gaz.
 • Pentru informații detaliate, solicitați documentul Hilti 'Manualul echipamentului de fixare' sau versiunea corespunzătoare locală din documentul Hilti 'Ghid tehnic al echipamentului de fixare' de la magazinul dumneavoastră Hilti .
Măsuri termice de securitate
 • Nu depășiți frecvența de implantare maximă recomandată în capitolul Date tehnice .
 • Dacă aparatul de implantare s-a supraîncălzit sau banda de capse se deformează sau se topește, îndepărtați banda de capse și lăsați aparatul de implantare să se răcească.
 • Nu demontați aparatul de implantare când acesta este fierbinte. Lăsați aparatul de implantare să se răcească.
Pericol de explozie în cazul capselor
 • Utilizați numai capse care sunt adecvate, respectiv avizate pentru aparatul de implantare.
 • Îndepărtați banda de capse când faceți o pauză de lucru, ați încheiat lucrarea sau transportați aparatul de implantare.
 • Nu încercați să îndepărtați cu forța elemente de fixare și/ sau capse din banda magaziei de alimentare sau din aparatul de implantare.
 • Depozitați capsele nefolosite corespunzător prescripțiilor privind depozitarea pentru capse și pentru aparate de implantare acționate cu pulbere (de ex. spații uscate, temperatură între 5 °C și 25 °C) și într-un loc asigurat.
 • Nu lăsați la întâmplare benzile de capse nefolosite sau parțial folosite. Adunați benzile de capse consumate și depozitați benzile de capse într-un loc adecvat.
 • Respectați toate indicațiile referitoare la securitate, manevrare și depozitare din fișa cu datele de securitate a capselor.

Descriere

Vedere generală a produsului (aparat de implantare)

Image alternative
 1. Inel de reglare energie de implantare
 2. Manșon de ghidaj
 3. Ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat
 4. Pistoanele
 5. Segmenți
 6. Tasta pentru deblocare «Inel de reglare energie de implantare»
 7. Carcasă
 8. Canalul capsei (ejectare)
 9. Tastă de operare pe display
 10. Canalul capsei (inserție)
 11. Declanșator
 12. Fante de aerisire
 13. Interfață de montaj pentru accesorii
 14. Suprafețele mânerelor

Vedere generală a produsului (ghidajele de bolţuri)

Image alternative
 1. Tasta pentru deblocare (ghidajul de bolţuri)
 2. Tampon
 3. Închizătorul magaziei de alimentare
 4. Tasta pentru deblocare (închizătorul magaziei de alimentare)
 5. Detectorul de cuie cu indicator de reîncărcare (roşu)
 6. Tub interschimbabil pentru ghidajul de bolţuri

Elemente de comandă la aparatul de implantare

Pe aparatul de implantare există următoarele elemente de comandă:
Image alternative Tasta pentru deblocare «Inel de reglare energie de implantare»
Tasta deblochează «Inelul de reglare pentru energia de implantare» sau este folosită pentru demontarea ghidajului de retur al pistonului de gaz evacuat.
Image alternative
Image alternative
Tasta pentru deblocare pentru ghidajul de bolţuri (A)
Tasta deblochează ghidajul de bolţuri (aparatul de implantare simplă şi magazia de alimentare) pentru schimbarea ghidajului de bolţuri sau curăţarea aparatului de implantare.
Tasta pentru deblocare a închizătorului magaziei de alimentare (B)
Tasta deblochează închizătorul magaziei de alimentare pentru introducerea prin glisare a elementelor de fixare.

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul descris este un aparat de implantare a bolțurilor pentru implantarea de cuie, bolțuri și elemente de fixare în beton, oțel și gresie calcaroasă.

Utilizarea produsului este premisă numai în combinație cu echipamentul potrivit pentru aparatul de implantare. Ghidajele de bolțuri, pistoanele și elementele de fixare trebuie să fie adaptate reciproc.
Utilizarea produsului este permisă numai cu piese de schimb și accesorii de la Hilti , precum și cu capse și elemente de fixare de la Hilti sau alte capse și elemente de fixare adecvate.

Bluetooth®

Marca verbală Bluetooth ® precum şi simbolurile grafice (logo-urile) sunt mărci înregistrate şi proprietate a Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei mărci verbale/acestor simboluri grafice de către Hilti Aktiengesellschaft se realizează sub licenţă.
Bluetooth este o interfaţă fără fir de transmisie a datelor, prin care două produse compatibile Bluetooth pot comunica între ele pe o distanţă scurtă.
Acest produs este dotat cu un modul Bluetooth Low Energy. Modulul permite comunicaţia şi transferul de date cu telefoane mobile şi gateway-uri Hilti . Modulul se utilizează pentru verificarea statusului produsului şi transmiterea de setări şi date şi poate transmite caracteristici ale datelor cum sunt locul de amplasare al terminalului recepţionat, timpul de funcţionare, numărul total al aplicaţiilor de lucru, numărul aplicaţiilor de lucru pe parcursul intervalului şi eticheta de timp a transmisiei.
Informaţii referitoare la funcţiile oferite obţineţi din aplicaţia (App) Hilti corespunzătoare.

Transmisia datelor prin Bluetooth

Intervalul de transmisie a datelor poate varia în funcţie de sursa de energie disponibilă a produsului. Raza de acţiune poate varia mult în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv aparatul de recepţie utilizat. În spaţiile închise şi din cauza barierelor metalice (de ex. pereţi, rafturi, casete etc.) raza de acţiune a interfeţei Bluetooth poate fi semnificativ mai redusă. În funcţie de mediu, pot fi necesare mai multe intervale de emisie înainte ca produsul să fie detectat.
Dacă produsul nu este detectat, verificaţi următoarele:
Este distanţa faţă de terminalul mobil prea mare?
→ Diminuaţi distanţa dintre terminalul mobil şi produs.

Instalarea şi configurarea aplicaţiei

Pentru a putea utiliza funcţiile de conectivitate, trebuie să instalaţi mai întâi aplicaţia Hilti corespunzătoare.
(1.) Descărcaţi aplicaţia dintr-un App-Store corespunzător (Apple App Store, Google Play Store).
Se presupune că există un cont de utilizator la App-Store-ul corespunzător.
(2.) Când porniţi aplicaţia pentru prima dată, autentificaţi-vă cu contul dumneavoastră sau înregistraţi-vă.
(3.) Display-ul terminalului dumneavoastră mobil arată toţii paşii de urmat pentru conectarea produsului cu terminalul mobil.
Aveţi în vedere suplimentar toate indicaţiile de operare din aplicaţie. În acest fel, veţi avea un plan general mai bun asupra procesului de conectare şi funcţiilor.

Informaţii privind aplicaţia

Pentru a obţine mai multe informaţii despre aplicaţie, descărcaţi aplicaţia şi, pentru a o porni, scanaţi codul QR din casetă.

Cerințe asupra capselor

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de o explozie neaşteptată! În cazul capselor care nu îndeplinesc cerinţele minime de securitate, se pot forma depuneri din pulbere nearsă. Urmarea poate consta într-o explozie bruscă şi vătămări grave asupra utilizatorului şi persoanelor din preajmă.
 • Utilizaţi exclusiv capse care corespund cerinţelor minime de securitate prevăzute în reglementările legale şi locale din zona dumneavoastră!
 • Respectaţi intervalele de întreţinere curentă şi dispuneţi curăţarea regulată a aparatului de implantare de către Hilti-Service !
Utilizați numai capse Hilti DX listate în acest tabel sau alte capse adecvate care corespund cerințelor minime de securitate:
 • Pentru țările UE și EFTA, capsele trebuie să fie conforme CE și să aibă identificatorul CE.
 • Pentru Regatul Unit, capsele trebuie să fie conforme UKCA și să aibă identificatorul UKCA.
 • Pentru SUA, regula este următoarea: capsele trebuie să corespundă dispozițiilor ANSI A10.3-2020.
 • Pentru statele C.I.P. din afara Europei, capsele trebuie să aibă o avizare C.I.P. pentru aparatul de implantare utilizat DX.
 • Pentru restul țărilor, capsele trebuie să treacă testul referitor la reziduuri conform EN 16264 și este necesară o declarație corespunzătoare a producătorului.
Cartuşele
Denumirea de comandă
Culoare
Grosime
DX 6 Capsă
Gri titan
Puternic
DX 6 Capsă
Negru
Extra puternic

Distanțe minime și distanțe față de margine

La fixare trebuie să respectați distanțele minime. Acestea pot să difere între ele, specific pentru produs.
Aveți în vedere indicațiile de folosire din manualul de utilizare al elementului de implantare utilizat, în documentul Hilti Manualul echipamentului de fixare sau în versiunea corespunzătoare locală din documentul Hilti 'Ghid tehnic al echipamentului de fixare'.
Fixare pe beton sau oţel
Descriere
Beton
Oţel
Distanţa minimă faţă de muchie, de la muchia materialului de bază la elementul de fixare
≥ 70 mm
≥ 15 mm
Distanţa minimă dintre axe între elementele de fixare
≥ 80 mm
≥ 20 mm
Grosimea minimă a materialului de bază
≥ 100 mm
Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare al elementului de fixare!

Informaţii referitoare la domeniile aplicative

Pentru a obţine mai multe informaţii despre domeniile aplicative, aveţi în vedere pagina de produse Hilti .

Date tehnice


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Greutate
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Lungime (aparatul de implantare)
475 mm
475 mm
485 mm
Lungime (elementul de fixare)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Frecvența maximă recomandată de implantare
700 Implantări/h
700 Implantări/h
700 Implantări/h
Forţa de apăsare necesară
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Cursa de acţiune prin presare
19 mm
19 mm
19 mm
Temperatura ambiantă (depozitarea şi aplicaţia de lucru)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Greutate
3,43 kg
3,48 kg
Lungime (aparatul de implantare)
547 mm
607 mm
Lungime (elementul de fixare)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Frecvența maximă recomandată de implantare
700 Implantări/h
700 Implantări/h
Forţa de apăsare necesară
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Cursa de acţiune prin presare
19 mm
19 mm
Temperatura ambiantă (depozitarea şi aplicaţia de lucru)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frecvenţa
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Puterea de emisie maximă iradiată
−27,2 dBm

Informații referitoare la zgomot și vibrații

Valorile acustice enumerate au fost determinate în următoarele condiții cadru:
Condiţii cadru, informaţii privind zgomotul
Capsă
Calibrul 6.8/11 negru
Reglajul energiei
6
Aplicabilitatea
Fixarea lemnului de 24 mm pe beton (C40) cu X-P47 P8
Datele privind zgomotul conform EN 15895
Nivelul puterii acustice (LWA)
106 ±2 dB
Nivelul presiunii acustice emise (LpA)
103 ±2 dB
Nivelul de vârf al presiunii acustice emise (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informaţii privind vibraţiile conform EN 2006/42/EG
Emisia de vibraţii
< 2,5 m/s²

Pregătirea lucrului

Montarea aparatului de implantare

Image alternative
 1. Asiguraţi-vă că nu se află nicio bandă de capse în aparatul de implantare.
 2. Aduceţi marcajele cu săgeată pe o linie şi introduceţi ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat în carcasă.
 3. Introduceţi ghidajul de bolţuri sau magazia de alimentare centrată în ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat.
 4. Introduceţi pistonul.
 5. Aşezaţi tamponul pe ghidajul de bolţuri sau magazia de alimentare.
 6. Introduceţi ghidajul de bolţuri sau magazia de alimentare central şi fără înclinare nepermisă în ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat.
 7. Rotiţi ghidajul de bolţuri sau magazia de alimentare în sens orar, până la fixarea în poziţie.
  • Ghidajul de bolţuri sau magazia de alimentare este blocată.

Siguranţă pentru lucru la înălţime

ATENŢIONARE
Pericol de accidentare Prin căderea accesoriului de lucru şi/ sau altor accesorii!
 • Utilizaţi numai firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti recomandat pentru produsul dumneavoastră.
 • Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă la punctul de fixare al firului de susţinere a accesoriului de lucru există deteriorări.
Respectaţi directivele naţionale din ţara dumneavoastră pentru lucrul la înălţime.
Ca siguranţă de lucru la înălţime pentru acest produs, utilizaţi exclusiv firul de susţinere a accesoriului de lucru Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Fixaţi firul de susţinere a accesoriului de lucru cu bucla de pe produs aşa cum este reprezentat în imagine. Controlaţi stabilitatea.
 • Fixaţi cârligul cu carabină la o structură de rezistenţă. Controlaţi stabilitatea cârligului cu carabină.
  Aveţi în vedere manualele de utilizare ale firelor de susţinere a accesoriului de lucru Hilti .

Cârlig pentru schelă (accesoriu)

Image alternative
Pentru o acroșare de scurtă durată la o balustradă sau la o centură de unelte, se poate monta cârligul pentru schelă Hilti (accesoriu). Pentru montare urmați instrucțiunile de montaj atașate la accesoriu.
O copie a instrucțiunilor de montaj există la finalul acestui manualul de utilizare.
Aparatul de implantare trebuie să fie asigurat suplimentar cu firul de susținere a accesoriului de lucru Hilti .

Modul de utilizare

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de o declanşare involuntară! Un aparat de implantare încărcat poate fi adus în stare pregătită de utilizare în orice moment. Implantările declanşate involuntar pot periclita propria dumneavoastră persoană şi alte persoane.
 • Descărcaţi întotdeauna aparatul de implantare (capsele şi elementele de fixare) când întrerupeţi lucrul cu aparatul de implantare.
 • Înaintea tuturor activităţilor de întreţinere curentă, curăţare şi echipare, asiguraţi-vă că în aparatul de implantare nu există capse şi niciun element de fixare.
ATENŢIONARE
Pericol provocat de suprafeţele fierbinţi! Aparatul de implantare se poate înfierbânta în timpul utilizării.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie.
Dacă rezistența este neobișnuit de ridicată la introducerea benzii de capse, verificați dacă banda de capse este compatibilă cu acest aparat de implantare.
Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
Indicaţii de folosire referitoare la securitate
Imagine exemplificatoare
Descriere
Image alternative Nu presaţi aparatul pe părţi ale corpului!
Prin apăsarea pe o parte a corpului (de ex. mână), aparatul de implantare este adus în stare pregătită de utilizare. În acest fel, apare pericol de implantare în părţi ale corpului.
Image alternative Nu retractaţi niciodată magazia de alimentare sau alte ghidaje de bolţuri cu mâna!
Prin retractarea cu mâna a magaziei de alimentare, aparatul de implantare poate fi adus în stare pregătită de funcţionare. În acest fel, apare pericol de implantare în părţi ale corpului.

Încărcarea benzii de capse

Image alternative
 • Introduceți prin glisare banda de capse cu capătul îngust spre înainte de jos în mânerul aparatului de implantare, până când banda de capse a intrat complet în aparatul de implantare.
  Dacă utilizați o bandă de capse începută:
  Trageți complet banda de capse introdusă cu mâna în sus afară din aparatul de implantare, până când o capsă nefolosită se află în locașul pentru capsă

Încărcarea aparatului de implantare simplă

Image alternative
 • Introduceți prin glisare elementul de fixare din față în ghidajul de bolțuri, până când șaiba elementului de fixare este reținută în ghidajul de bolțuri.

Încărcarea aparatului de implantare cu magazie

Pot fi implantate elemente de fixare până când magazia de alimentare este complet goală. Când în magazia de alimentare nu se mai află niciun element de fixare, aparatul de implantare cu magazie nu mai poate fi presat complet.
 • Începând cu trei elemente de fixare rămase în magazia de alimentare → Se poate reîncărca o bandă de elemente de fixare având zece poziții.
 • Începând cu două elemente de fixare rămase în magazia de alimentare → Indicatorul de reîncărcare (roșu) apare în detectorul de cuie.
Image alternative
 1. Deschideți magazia de alimentare, apăsând tasta pentru deblocare (închizătorul magaziei de alimentare).
 2. Introduceți banda de zece poziții cu elemente în magazia de alimentare.

Reglarea energiei de implantare

Alegeţi reglajul energiei corespunzător aplicaţiei de lucru. Începeţi întotdeauna cu energia de implantare minimă, dacă nu există valori experimentale.
Image alternative
 1. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta pentru deblocare «Inel de reglare energie de implantare».
 2. Rotiţi «inelul de reglare al energiei de implantare» pe treapta de energie dorită.
  Trepte de energie:
  • 1 = Energia cea mai scăzută
  • 8 = Energia cea mai înaltă
 3. Verificaţi dacă fixarea s-a realizat corect, conform manualului de utilizare al elementului de fixare.

Implantarea elementelor de fixare

Image alternative
 1. Poziţionaţi aparatul de implantare.
 2. Ţineţi aparatul de implantare drept pe suprafaţa de lucru şi presaţi-l perpendicular.
 3. Apăsaţi declanşatorul pentru a implanta elementul de fixare.

Descărcarea aparatului de implantare simplă

 1. Trageţi banda de capse în sus afară din aparatul de implantare.
 2. Trageţi elementul de fixare afară din aparatul de implantare.

Descărcarea aparatului de implantare cu magazie

 1. Trageţi banda de capse în sus afară din aparatul de implantare.
 2. Trageţi închizătorul magaziei de alimentare în jos şi îndepărtaţi banda de cuie.

Resetarea indicatorului de curăţare

Indicatorul de curăţare constă din 5 bare grafice. Fiecare bară reprezintă 500 implantări.
Indicatorul de curăţare este conceput pentru a indica intervalele de curăţare corecte în cazul utilizării următoarelor capse:
 • DX 6 Capsă gri titan
 • DX 6 Capsă neagră
 • Apăsaţi tasta de operare de pe display pentru 10-12 secunde.
  • Indicatorul de curăţare este resetat.

Comportamentul în caz de avarii

ATENŢIONARE
Pericol de explozie! În caz de manevrare incorectă a capselor, acestea se pot aprinde.
 • Nu încercaţi să înlăturaţi cu forţa capsele din aparatul de implantare sau din banda de capse.
ATENŢIONARE
Pericol provocat de suprafeţele fierbinţi! Aparatul de implantare se poate înfierbânta în timpul utilizării.
 • Purtaţi mănuşi de protecţie.

Aparatul de implantare se înțepenește și nu permite distanțarea

PERICOL
Pericol de vătămare cauzat de aparatul de implantare neasigurat! Dacă aparatul de implantare se înţepeneşte în stare presată, aparatul de implantare poate fi încărcat şi neasigurat. Declanşarea involuntară a unei implantări poate cauza vătămări grave.
 • Asiguraţi-vă în fiecare moment că aparatul de implantare nu este îndreptat spre dumneavoastră sau spre alte persoane.
 1. Presați aparatul de implantare pentru cel puțin 10 secunde și declanșați aparatul de implantare din nou.
 2. Luați aparatul de implantare de pe suprafața de lucru.
  • Image alternative Aveți în vedere ca acesta să nu fie orientat spre dumneavoastră sau spre alte persoane!
 3. Încercați să trageți ghidajul de bolțuri cu mâna în poziția inițială.
  • Image alternative Luați mână de pe declanșator și nu interveniți cu membrele în fața gurii aparatului!
 4. Trageți imediat banda de capse afară din aparatul de implantare.
  • Image alternative Dacă banda de capse nu se poate îndepărta:
   • Lăsați aparatul de implantare să se răcească într-un loc sigur sub supraveghere.
   • Asigurați-vă în fiecare moment că aparatul de implantare nu este îndreptat spre dumneavoastră sau spre alte persoane.
   • Luați legătura cu centrul de service Hilti .
 5. Executați o lucrare de servisare a aparatului.

Capsa nu se aprinde la aparatul de implantare peste temperatura de lucru

Asigurați-vă în fiecare moment că aparatul de implantare nu este îndreptat spre dumneavoastră sau spre alte persoane!
 1. Presați aparatul de implantare pentru cel puțin 10 secunde și declanșați aparatul de implantare din nou.
 2. Dacă nici acum capsa nu se aprinde, așteptați 10 secunde și luați aparatul de implantare de pe suprafața de lucru.
 3. Trageți imediat banda de capse afară din aparatul de implantare.
  • Dacă banda de capse nu se poate îndepărta:
   • Lăsați aparatul de implantare să se răcească într-un loc sigur sub supraveghere.
   • Luați legătura cu centrul de service Hilti .
 4. Executați o lucrare de servisare a aparatului.
 5. Aduceți capsa într-un loc de păstrare sigur.
 6. Evacuați ca deșeu capsele neaprinse.
  • Aveți în vedere prescripțiile locale de eliminare a deșeurilor.
 7. Lăsați aparatul de implantare să se răcească și continuați lucrarea dumneavoastră cu o bandă de capse nouă.

Capsa nu se aprinde cu aparatul de implantare încălzit la temperatura de funcționare

 1. Opriți lucrul imediat.
 2. Descărcați aparatul de implantare (capsele și elementele de fixare) și demontați aparatul de implantare.
 3. Verificați alegerea corectă a combinației dintre ghidajele de bolțuri, piston, elementele de fixare și capsă.
 4. Verificați uzura la tampon, piston și ghidajul de bolțuri și schimbați componentele, după caz.
 5. Curăţaţi şi ungeţi cu ulei aparatul de implantare.
  • Dacă problema persistă după măsurile menționate mai sus, utilizarea aparatului de implantare nu mai este permisă.
  • Dispuneți verificarea aparatului de implantare de către centrul de service Hilti și repararea lui, după caz.
  Funcționarea normală a aparatului produce un anumit grad de murdărie și o uzură a componentelor relevante pentru funcționare.
  Executați regulat lucrarea de servisare a aparatului. În caz de folosire intensă a aparatului de implantare, verificați zilnic pistonul și tamponul, însă cel mai târziu după 2500 până la 3000 implantări. Intervalul corespunde ciclului de curățare normal al aparatului de implantare. Ciclurile de întreținere și curățare se bazează pe o utilizare tipică a aparatului.
  Contorul de implantări arată numărul de implantări executate de la ultima resetare a indicatorului de curățare. O bară grafică reprezintă 500 implantări.
  După 30000 de implantări, dispuneți executarea întreținerii aparatului de către centrul de service Hilti .

Îngrijirea și întreținerea

Îngrijirea aparatului de implantare

Utilizaţi pentru curăţare exclusiv accesoriile de curăţare Hilti din setul de livrare sau material de calitate echivalentă. În niciun caz nu utilizaţi pentru curăţare aparate de pulverizare, cu aer comprimat, curăţătoare cu înaltă presiune, solvenţi sau apă.
AVERTISMENT
Pericol de deteriorări la aparatul de implantare! Corpurile străine se pot înţepeni în aparatul de implantare şi pot deteriora aparatul de implantare la declanşare.
 • Împiedicaţi pătrunderea de corpuri străine în interiorul aparatului de implantare.
 • Curăţaţi regulat partea exterioară a aparatului de implantare cu o cârpă de curăţat uşor umezită.

Întreţinerea

ATENŢIONARE
Substanţe periculoase Murdăria din aparatele DX conţine substanţe care vă pot periclita sănătatea.
 • Pe parcursul curăţării nu inhalaţi praf sau murdărie.
 • Ţineţi praful şi murdăria la distanţă de alimente.
 • Spălaţi mâinile după curăţarea aparatului de implantare.
 • Curăţaţi aparatul de implantare şi utilizaţi spray Hilti corespunzător prescripţiilor din manualul de utilizare. În acest fel, evitaţi disfuncţionalităţile.
 1. Verificaţi regulat dacă există deteriorări la toate piesele exterioare ale aparatului de implantare.
 2. Verificaţi regulat funcţionarea impecabilă la toate elementele de comandă.
 3. Utilizaţi aparatul de implantare numai cu capse adecvate şi cu reglajul recomandat al energiei.
  • Capsele greşite sau reglajele prea ridicate ale energiei pot duce la ieşirea din funcţiune prematură a aparatului de implantare.

Executarea unei lucrări de servisare a aparatului

Executaţi o lucrare de servisare a aparatului dacă se ajunge în următoarele situaţii:
 1. Apar fluctuaţii de energie (se recunoaşte după adâncimea de penetrare neuniformă a elementului de fixare).
 2. Survin aprinderi eşuate ale capsei (capsa nu este aprinsă).
 3. Confortul de operare scade sensibil.
  • Presiunea necesară de apăsare creşte sensibil.
  • Rezistenţa opusă de declanşator creşte.
  • «Inelul de reglare pentru energia de implantare» permite repoziţionarea doar cu dificultate.
  • Banda de capse nu se poate îndepărta decât cu greutate.
 4. Contorul de implantări arată că este necesară o lucrare de servisare a aparatului.

Demontarea aparatului de implantare

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat de o declanşare involuntară! Un aparat de implantare încărcat poate fi adus în stare pregătită de utilizare în orice moment. Implantările declanşate involuntar pot periclita propria dumneavoastră persoană şi alte persoane.
 • Descărcaţi întotdeauna aparatul de implantare (capsele şi elementele de fixare) când întrerupeţi lucrul cu aparatul de implantare.
 • Înaintea tuturor activităţilor de întreţinere curentă, curăţare şi echipare, asiguraţi-vă că în aparatul de implantare nu există capse şi niciun element de fixare.
Image alternative
 1. Apăsați și țineți apăsată tasta pentru deblocare de la ghidajul de bolțuri.
 2. Rotiți ghidajul de bolțuri până la opritor în sens antiorar.
 3. Trageți afară ghidajul de bolțuri cu pistonul.
 4. Trageți pistonul afară din ghidajul de bolțuri.
 5. Separați tamponul prin îndoire de la ghidajul de bolțuri.
 6. Apăsați și țineți apăsată tasta pentru deblocare «Inel de reglare energie de implantare».
 7. Rotiți «inelul de reglare pentru energia de implantare» în sens antiorar până la poziția de demontare.
 8. Trageți ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat afară din carcasă.

Verificarea pistonul şi tamponului

Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare! Defecarea unui tampon, unui piston sau a plăcii de reazem poate cauza un risc major de disfuncţionalităţi.
 • Verificaţi uzura tamponului şi pistonului şi înlocuiţi-le în caz de deteriorări.
 • Nu manipulaţi pistonul.
 • Nu încercaţi să reparaţi un piston defect prin mijloace proprii, de ex. prin polizarea vârfului.
 1. În următoarele cazuri, pistonul trebuie înlocuit:
  • Pistonul este rupt.
  • Pistonul este uzat puternic (de ex. ruperea înălţăturii inelare de pe circumferinţă la vârful pistonului mai mult de 90°)
  • Segmenţii sunt săriţi sau lipsesc.
  • Pistonul este strâmb (verificare prin rulare pe o suprafaţă netedă).
 2. În următoarele cazuri, tamponul trebuie înlocuit:
  • Inelul metalic al tamponului este rupt sau se desface.
  • Tamponul nu mai poate sta pe ghidajul de bolţuri.
  • Sub inelul metalic se observă o fricţiune punctuală intensă a cauciucului.

Curăţarea şi ungerea cu ulei a aparatului de implantare

Folosiţi exclusiv spray Hilti . Utilizarea altor lubrifianţi poate provoca disfuncţionalităţi sau deteriora aparatul de implantare.
Image alternative
 1. Descărcați aparatul de implantare (capsele și elementele de fixare) și demontați aparatul de implantare.
 2. Curăţaţi segmenţii cu peria plată din pachetul de livrare, până când segmenţii au mobilitate liberă.
 3. Curăţaţi opritorul ghidajului de bolţuri cu peria plată.
 4. Ungeţi cu ulei opritorul ghidajului de bolţuri şi ştergeţi uşor opritorul cu o cârpă.
 5. Curăţaţi ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat pe interior cu peria rotundă mare din pachetul de livrare.
 6. Ungeţi cu ulei opritorul ghidajului de retur al pistonului de gaz evacuat pe interior.
 7. Curăţaţi capătul din spate al ghidajului de retur al pistonului de gaz evacuat şi ştifturile cu peria plată.
 8. Ungeţi cu ulei ştifturile şi ştergeţi apoi uşor ştifturile cu o cârpă.
 9. Curăţaţi locaşul conic pentru capsă cu peria conică din pachetul de livrare.
 10. Curăţaţi canalul capsei cu tachetul din pachetul de livrare.

Verificarea finală a aparatului de implantare

 1. Verificaţi după lucrările de îngrijire şi întreţinere dacă toate dispozitivele de protecţie sunt montate şi dacă funcţionează fără defecţiuni.
 2. Resetaţi indicatorul de curăţare.

Probleme cu aparatul de implantare

Image alternative Înainte de a începe remedierea defecțiunilor, asigurați-vă că nicio capsă nu se află în aparatul de implantare. Dacă nu puteți înlătura capsele, luați legătura cu centrul de service Hilti .
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresați centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Pistonul înţepenit în materialul de bază
Element prea scurt.
 • Utilizaţi un element mai lung.
Element fără rondelă
 • Utilizaţi elementul cu rondela pentru aplicaţii de lucru pe lemn.
Energia de implantare prea mare.
 • Diminuaţi energia de implantare cu «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Presiunea necesară de apăsare creşte
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
 • Curăţaţi locaşul pentru capsă.
 • Introduceţi o bandă de capse nouă.
Rezistenţa opusă de declanşator creşte
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
«Inelul de reglare pentru energia de implantare» permite repoziţionarea doar cu dificultate
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
 • Curăţaţi locaşul pentru capsă.
 • Introduceţi o bandă de capse nouă.
Image alternative
Elementul nu este implantat suficient de adânc
Poziţie eronată a pistonului în aparatul cu magazie (pistonul nu este în poziţia iniţială la declanşare)
Energia de implantare prea scăzută
 • Majoraţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare» .
 • Utilizaţi o capsă extra-puternică.
Ricoşeuri ale pistonului din cauze energiei de implantare prea ridicate.
 • Diminuaţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Image alternative
Pistonul se înţepeneşte în ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat
Piston deteriorat.
 • Schimbaţi pistonul.
Fricţiune a tamponului în interiorul ghidajului de retur al pistonului de gaz evacuat.
 • Verificaţi pistonul şi tamponul, dacă este necesar schimbaţi-le.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti dacă problema persistă.
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
 • Curăţaţi locaşul pentru capsă.
 • Introduceţi o bandă de capse nouă.
Image alternative
Ghidajul de retur al pistonului de gaz evacuat este înţepenit. Aparatul de implantare nu permite distanţarea.
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
 • Curăţaţi locaşul pentru capsă.
 • Introduceţi o bandă de capse nouă.
Înţepenire din cauza murdăriei sau aşchiilor de beton.
 • Dacă eroarea se menţine, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Image alternative
Implantare în gol: Aparatul de implantare a declanşat, însă nu a fost implantat niciun element
Poziţie eronată a pistonului în aparatul cu magazie (pistonul nu este în poziţia iniţială la declanşare)
Ricoşeuri ale pistonului din cauze energiei de implantare prea ridicate.
 • Diminuaţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Image alternative
Aparatul de implantare nu se poate declanşa
Aparatul de implantare nu a fost apăsat complet.
 • Apăsaţi complet aparatul de implantare.
Magazia de alimentare nu este încărcată.
 • Încărcaţi magazia de alimentare.
Resturi de plastic în magazia de alimentare.
 • Deschideţi magazia de alimentare, înlăturaţi benzile de cuie şi resturile de plastic.
Poziţie eronată a pistonului în aparatul cu magazie (pistonul nu este în poziţia iniţială la declanşare)
Cuiul din magazia de alimentare nu este poziţionat corect.
 • Încărcaţi din nou aparatul de implantare.
Ghidajul de bolţuri fixat incorect în poziţie.
Ricoşeuri ale pistonului din cauze energiei de implantare prea ridicate.
 • Diminuaţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Image alternative
Pistonul se înţepeneşte în ghidajul de bolţuri
Pistonul şi/ sau tamponul deteriorate.
 • Deşurubaţi magazia de alimentare, pistonul şi tamponul şi schimbaţi-le, dacă este cazul.
Resturi de plastic în magazia de alimentare.
 • Deschideţi magazia de alimentare, înlăturaţi benzile de cuie şi resturile de plastic.
Energia de implantare prea mare
 • Diminuaţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Pistonul îndoit prin implantarea fără element de fixare
 • Evitaţi implantările în gol.
 • Verificaţi dacă pistonul prezintă liniaritate şi înlocuiţi-l, după caz.
Image alternative
Ghidajul de bolţuri al magaziei de alimentare se înţepeneşte
Magazia de alimentare deteriorată.
 • Schimbaţi magazia de alimentare.

Probleme cu elementele de fixare

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Adâncimi de implantare diferite
Poziţie eronată a pistonului
 • Îndepărtaţi banda de capse şi executaţi lucrarea de servisare a aparatului.
 • Verificaţi pistonul şi tamponul, dacă este necesar schimbaţi-le.
Aparatul de implantare este murdărit prea puternic.
 • Curăţaţi aparatul de implantare.
 • După caz, dispuneţi verificarea aparatului de implantare de către centrul de service Hilti .
Ricoşeuri ale pistonului din cauze energiei de implantare prea ridicate.
 • Diminuaţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Image alternative
Elementul se îndoaie
Material de bază dur (oţel, beton).
 • Majoraţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare» .
 • Utilizaţi cuie mai scurte.
 • Utilizaţi cuie cu o limită de aplicabilitate mai ridicată.
 • În cazul betonului: utilizaţi DX-Kwik (pregăurire) → Vezi 'Manualul tehnicii de fixare'.
Agregate dure şi/ sau mari în beton.
 • Utilizaţi DX-Kwik (pregăurire).
Armături metalice imediat sub jos suprafaţa betonului.
 • Executaţi fixarea în celălalt loc.
Image alternative
Element nu este implantat până la coplanaritate cu suprafaţa
Element greşit.
 • Adaptaţi lungimea elementului de fixare la grosimea componentei.
Reglaj greşit al energiei.
 • Modificaţi reglajul energiei la aparatul de implantare.
Agregate dure şi/ sau mari în beton.
 • Utilizaţi DX-Kwik (pregăurire).
Armături metalice imediat sub jos suprafaţa betonului.
 • Executaţi fixarea în celălalt loc.
Material de bază dur (oţel, beton).
 • Majoraţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare» .
 • Utilizaţi cuie mai scurte.
 • Utilizaţi cuie cu o limită de aplicabilitate mai ridicată.
 • În cazul betonului: utilizaţi DX-Kwik (pregăurire) → Vezi 'Manualul tehnicii de fixare'.
Image alternative
Rupturi de material în beton
Agregate dure şi/ sau mari în beton.
 • Utilizaţi DX-Kwik (pregăurire).
Image alternative
Capul elementului deteriorat
Energia de implantare prea mare.
 • Diminuaţi energia de implantare cu «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Este introdus un piston greşit.
 • Asiguraţi-vă de corectitudinea combinaţiei piston/ element de fixare.
Piston deteriorat.
 • Schimbaţi pistonul.
Image alternative
Cuiul nu pătrunde suficient de adânc în materialul de bază
Energia de implantare prea scăzută
 • Majoraţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare» .
 • Utilizaţi o capsă extra-puternică.
Limita de aplicabilitate depăşită (material de bază foarte dur).
 • Utilizaţi cuie cu o limită de aplicabilitate mai ridicată.
Sistem inadecvat.
 • Utilizaţi un sistem mai puternic, ca de ex. DX 76 (PTR).
Image alternative
Elementul nu stă în materialul de bază
Substrat subţire din oţel (4-5 mm)
 • Utilizaţi un alt reglaj al energiei.
 • Utilizaţi cuie pentru substraturi mai subţiri din oţel.
Image alternative
Rupere a elementului
(rupere prin forfecare)
Energia de implantare prea scăzută
 • Majoraţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare» .
 • Utilizaţi o capsă extra-puternică.
Limita de aplicabilitate depăşită (material de bază foarte dur).
 • Utilizaţi un sistem mai puternic, ca de ex. DX 76 (PTR) cu elemente de fixare aferente adecvate.
Image alternative
Rupere a elementului
(cu deformare)
Energia de implantare prea scăzută
 • Majoraţi energia de implantare de la «inelul de reglare pentru energia de implantare» .
 • Utilizaţi o capsă extra-puternică.
Limita de aplicabilitate depăşită (material de bază foarte dur).
 • Utilizaţi un sistem mai puternic, ca de ex. DX 76 (PTR) cu elemente de fixare aferente adecvate.
Energia de implantare prea mare.
 • Diminuaţi energia de implantare cu «inelul de reglare pentru energia de implantare».
Image alternative
Capul cuiului perforează materialul fixat
Energia de implantare prea mare
 • Diminuaţi energia de implantare de la inelul de reglare.
 • Utilizaţi o capsă mai slabă (gri titan).

Probleme cu capsele

Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Banda de cartuşe nu este transportată
Banda de capse deteriorată.
 • Schimbaţi banda de capse.
Aparatul de implantare este murdărit prea puternic.
 • Curăţaţi aparatul de implantare.
 • După caz, dispuneţi verificarea aparatului de implantare de către centrul de service Hilti .
Aparatul de implantare deteriorat.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Este utilizată o bandă de capse greşită
 • Utilizaţi numai banda de capse prevăzut pentru aparatul de implantare.
Image alternative
Banda de capse se îndepărtează cu greutate.
Aparatul de implantare supraîncălzit.
 • Lăsaţi aparatul de implantare să se răcească sub supraveghere permanentă.
 • Apoi înlăturaţi cu precauţie banda de capse din aparatul de implantare.
Acumulare de resturi provenite din ardere.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
 • Curăţaţi locaşul pentru capsă.
 • Introduceţi o bandă de capse nouă.
Image alternative
Cartuşul nu se poate aprinde
Capsă nesatisfăcătoare.
 • Trageţi banda de capse cu o capsă mai departe.
Aparatul de implantare murdărit.
 • executaţi o lucrare de servisare a aparatului.
Image alternative
Banda de cartuşe se topeşte
Aparatul de implantare este apăsat la implantare prea mult timp.
 • Îndepărtaţi banda de capse şi înlocuiţi-o cu o bandă de capse nouă.
 • Apăsaţi mai puţin timp, înainte de a declanşa aparatul de implantare.
Frecvenţa de implantare prea ridicată (aparatul de implantare prea fierbinte).
 • Opriţi lucrul imediat.
 • Îndepărtaţi banda de capse şi lăsaţi aparatul de implantare să se răcească.
 • Nu depăşiţi frecvenţa de implantare maximă recomandată (vezi capitolul Date tehnice).
Image alternative
Cartuşul se desprinde din banda de cartuşe
Frecvenţa de implantare prea ridicată (aparatul de implantare prea fierbinte).
 • Opriţi lucrul imediat.
 • Îndepărtaţi banda de capse şi lăsaţi aparatul de implantare să se răcească.
 • Nu depăşiţi frecvenţa de implantare maximă recomandată (vezi capitolul Date tehnice).

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Confirmare de verificare C.I.P.

Pentru statele membre ale C.I.P. în afara spaţiului legislativ al UE şi EFTA se aplică: Hilti DX 6 este omologat şi verificat. În consecinţă, aparatul este prevăzut cu simbolul de omologare al PTB de formă pătrată, cu numărul de omologare S 1035. Astfel, Hilti garantează conformitatea cu tipul constructiv avizat.

Alte informaţii

China RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din China.
Taiwan RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din Taiwan.
Rusia RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)
Image alternative
Acest tabel este valabil pentru piaţa din Rusia.