Limba

GX-IE
GX-IE XL

Manual de utilizare original

Date referitoare la manual de utilizare

Referitor la acest manual de utilizare

 • Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
 • Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
 • Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.

Explicitarea simbolurilor

Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru o situaţie potenţial periculoasă, care poate duce la vătămări corporale sau pagube materiale.

Simboluri în manualul de utilizare

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Respectați manualul de utilizare
Image alternative Indicații de folosire și alte informații utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncați aparatele electrice și acumulatorii în containerele de gunoi menajer
Image alternative Hilti Acumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Redresor

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Acest numere fac trimitere la figura respectivă de la începutul acestui manual de utilizare.
Image alternative Numerotarea din imagini atrage atenția asupra etapelor de lucru importante sau asupra componentelor importante pentru etapele de lucru. Aceste etape de lucru sau componente sunt evidențiate în text cu numărul corespunzător, de ex. (3) .
Image alternative Numerele pozițiilor sunt utilizate în figura Vedere generală și fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului .
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenție deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Semne generale de obligativitate
Image alternative Folosiţi apărătoare pentru ochi
Image alternative Folosiţi căşti antifonice
Image alternative Folosiţi cască de protecţie
Image alternative Depuneţi deşeurile la centrele de revalorificare
Image alternative Produsul este dublat de transmisie fără fir a datelor, care este compatibilă cu platformele iOS şi Android.
Image alternative Acumulator Li-Ion
Image alternative Seria de tip a acumulatorului Li-Ion Hilti utilizat. Rugăm aveţi în vedere datele din capitolul Utilizarea conformă cu destinaţia .

Evidenţiere a denumirilor şi inscripţiilor

Denumirile şi inscripţiile sunt marcate în felul următor:
‚ ‛
Denumirea elementelor de operare inscripţionate de pe aparatul de implantare.
« »
Inscripţii pe aparatul de implantare

Informaţii despre produs

Produsele Hilti sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
 • Transcrieţi denumirea şi numărul de serie de pe plăcuţa de identificare în tabelul următor.
 • Indicaţi întotdeauna aceste informaţii când vă adresaţi cu solicitări legate de produs la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
Date despre produs
Aparat de implantare, acţionat cu gaz
GX-IE
GX-IE XL
Generaţia:
01
Număr de serie:

Declaraţie de conformitate

GX-IE
Image alternative
Declarăm pe propria răspundere că produsul descris aici este conform cu directivele şi normele în vigoare. O imagine a declaraţiei de conformitate găsiţi la finalul acestei documentaţii.
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

Aceste instrucţiuni de protecţie a muncii sunt valabile pentru aparatele de implantare cu şi fără magazie de alimentare.
Indicaţii generale privind securitatea personală
 • Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional. Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul lucrului cu aparatul poate duce la accidentări grave.
 • Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul aparatului şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
 • Purtaţi obligatoriu mănuşi de protecţie, dacă trebuie să executaţi operaţii de întreţinere fără a lăsa aparatul în prealabil să se răcească.
 • Purtaţi căşti antifonice adecvat (vezi datele privind zgomotul din Date tehnice). Implantarea elementelor de fixare este declanşată prin aprinderea amestecului aer/gaz. Solicitarea sonoră apărută aici poate vătăma auzul. Persoanele din preajmă trebuie să poarte, de asemenea, căşti antifonice adecvate.
 • Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine produsul în situaţii neaşteptate.
 • Utilizaţi aparatul de implantare, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. Ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor aparate destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
 • În cursul lucrărilor, alte persoane, în special copiii, trebuie să păstreze distanţa faţă de raza de acţiune.
Lucrul în siguranţă cu aparatul de implantare
 • La presarea efectivă a aparatului de implantare pe o parte a corpului, sunt posibile accidentări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări. Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
 • La aşezarea unui element de fixare luaţi degetul de pe declanşator şi nu apăsaţi prea puternic pe ghidajul de bolţuri. La introducerea unor sisteme de fixare specifice aplicaţiei de lucru pe ghidajul de bolţuri (de ex. rondele, brăţări, cleme etc.) sunt posibile accidentări grave prin declanşarea involuntară a unei implantări.
 • Nu îndreptaţi aparatul de implantare spre propria persoană sau spre alte persoane.
 • La acţionarea aparatului de implantare, ţineţi braţele îndoite (nu întinse).
 • În cazul unei implantări, ţineţi întotdeauna ferm sub control aparatul de implantare şi în poziţie perpendiculară pe materialul de bază. În acest fel, este împiedicată devierea elementului de fixare faţă de materialul de bază.
 • La retractarea cursorului pentru cuie, aveţi în vedere întotdeauna ca acesta să se fixeze în poziţie.
 • Înainte de a implanta un element de implantare, verificaţi dacă în procesul de implantare apare pericol pentru persoane sau obiecte în faţa zonei de lucru, în spatele acesteia sau sub aceasta. Nu este permisă prezenţa niciunei persoane sau a unei părţi a corpului în spatele suprafeţei de lucru, în care este implantat un element de implantare.
 • Nu implantaţi elementele de fixare într-un material de bază dur , ca de exemplu oţel sudat sau oţel turnat. Implantarea în aceste materiale poate duce la implantări eşuate şi la ruperea elementelor de fixare.
 • Nu implantaţi elemente de fixare într-un material de bază moale , ca de exemplu lemn sau gips-carton fără reazem la materialul-suport. Implantarea în aceste materiale poate duce la implantări eşuate şi la perforarea materialului de bază.
 • Nu implantaţi elemente de fixare într-un material de bază casant , ca de exemplu sticlă sau gresie şi faianţă. Implantarea în aceste materiale poate duce la implantări eşuate şi la sfărâmarea materialului de bază.
 • Înainte de implantare asiguraţi-vă că pe partea posterioară a materialului de bază nu pot fi vătămate persoane sau deteriorate obiecte.
 • Acţionaţi declanşatorul numai când aparatul de implantare este apăsat perpendicular şi complet pe materialul de bază.
 • În cazul frecvenţelor ridicate de implantare pe un interval lung de timp, suprafeţele din afara părţilor de prindere pot deveni fierbinţi. Purtaţi mănuşi de protecţie pentru a vă proteja de arsuri.
 • Dacă aparatul de implantare este supraîncălzit, extrageţi doza de gaz şi lăsaţi aparatul de implantare să se răcească. Nu depăşiţi frecvenţa de implantare maximă.
 • Pe parcursul procesului de implantare, poate fi aruncat material prin centrifugare, de ex. din materialul de bază, elementele de fixare sau banda magaziei de alimentare. Materialul sub formă de aşchii poate produce vătămări ale corpului şi ochilor. Utilizaţi o apărătoare pentru ochi, căşti antifonice şi cască de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul aparatului de implantare şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare. Celelalte persoane din preajmă trebuie să poarte, de asemenea, apărătoare pentru ochi şi cască de protecţie.
 • Nu implantaţi niciodată un al doilea element de fixare în acelaşi loc. Acest lucru poate duce la rupturi şi la înţepenirea elementelor de fixare.
 • Extrageţi întotdeauna doza de gaz (instrucţiunile), acumulatorul (instrucţiunile) şi conţinutul magaziei, înainte de a schimba magazia de alimentare sau de executarea lucrărilor de curăţare şi de întreţinere. Îndepărtaţi doza de gaz, acumulatorul şi conţinutul magaziei dacă lăsaţi aparatul de implantare nesupravegheat, îl transportaţi sau depozitaţi.
 • Pericol de spargere prin influenţa căldurii! Protejaţi aparatul de implantare, accesoriile şi consumabilele de influenţa căldurii intense cauzate de surse ca de ex. flăcări deschise, elemente de încălzire, aparate de lipire metalică şi sudură.
 • Verificaţi dacă aparatul de implantare şi accesoriile prezintă eventuale deteriorări, pentru a asigura funcţionarea impecabilă şi conformă cu destinaţia. Verificaţi dacă piesele mobile funcţionează impecabil şi nu se înţepenesc, sau dacă există piese deteriorate. Toate piesele trebuie să fie montate corect şi să îndeplinească toate condiţiile, pentru a asigura funcţionarea impecabilă a aparatului de implantare. Dispozitivele de protecţie şi piesele deteriorate trebuie să fie reparate corespunzător sau schimbate de centrul de service Hilti , dacă în manualul de utilizare nu există altă precizare.
 • Încredinţaţi repararea aparatului de implantare numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aparatului de implantare.
 • Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului de implantare.
 • Nu utilizaţi aparatul de implantare în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
 • Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu expuneţi aparatul de implantare la precipitaţii şi nu îl utilizaţi în medii cu umiditate sau în condiţii de umezeală.
 • Utilizaţi aparatul de implantare numai în zone de lucru bine aerisite.
 • Alegeţi combinaţia corectă între ghidajul de bolţuri şi elementul de fixare. O combinaţie greşită poate deteriora aparatul de implantare sau poate diminua calitatea fixării.
 • Nu suprasolicitaţi aparatul. Utilizaţi aparatul special destinat lucrării dumneavoastră. Cu aparatul adecvat lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
 • Respectaţi întotdeauna directivele privind utilizarea.
Pericol provocat de curentul electric
 • Înainte de începerea lucrului, verificaţi dacă în zona de lucru există ascunşi conductori electrici sau ţevi de gaz şi de apă, de ex. cu un detector de metale.
 • Ţineţi aparatul de implantare numai de mânerul izolat când executaţi lucrări în care puteţi întâlni conductori electrici ascunşi. Contactul cu un conductor parcurs de curent poate pune sub tensiune şi piesele metalice ale aparatului de implantare şi poate duce la electrocutări.
 • Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a produselor cu acumulatori
 • Împiedicaţi pornirea involuntară a aparatului. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi aparatul în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
 • Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc. Pericol de explozie.
 • Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80 °C sau arderea acumulatorilor. În caz contrar, apare pericolul de incendiu, explozie şi producere a iritaţiilor de natură chimică.
 • Evitaţi pătrunderea umidităţii. Pătrunderea de umiditate poate cauza un scurtcircuit şi poate avea ca urmare producerea de arsuri sau un incendiu.
 • Utilizaţi exclusiv acumulatorii avizaţi pentru aparatul respectiv. În cazul utilizării altor acumulatori sau în cazul utilizării acumulatorilor în alte scopuri, apare pericol de incendiu şi de explozie.
 • Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
 • Extrageţi acumulatorul din aparatu înaintea depozitării şi transportului.
 • Ţineţi acumulatorii nefolosiţi la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate avea ca urmări arsuri sau incendii.
 • Pentru acumulatorii deterioraţi (de ex. acumulatorii cu fisuri, piese rupte, îndoite, contacte bătute şi/ sau extrase) nu este permisă nici încărcarea şi nici utilizarea în continuare a lor.
 • Un acumulator care este prea fierbinte pentru a-l apuca în mână poate fi defect. Lăsaţi acumulatorul să se răcească într-un loc asigurat împotriva incendiilor. Asiguraţi-vă că în apropierea sa nu există materiale inflamabile. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti.
 • La folosirea în mod eronat, este posibilă eliminarea de lichid din acumulatori. Evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, spălaţi cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitaţi suplimentar asistenţă medicală. Lichidul ieşit din acumulatori poate provoca iritaţii ale pielii sau arsuri.
Indicaţii privind lucrul cu gazul utilizat
 • Aveţi în vedere instrucţiunile de protecţie a muncii de pe doza de gaz şi din informaţiile însoţitoare.
 • Gazul este uşor inflamabil. Ţineţi doza de gaz la distanţă de flăcări deschise şi de diverse surse de aprindere.
 • Gazul scăpat este toxic pentru plămâni, piele şi ochi şi poate produce degerături şi arsuri. Ţineţi faţa şi ochii departe de supapa de dozare şi compartimentul pentru doza de gaz până la aproximativ 10 secunde după extragerea dozei de gaz.
 • Nu încercaţi niciodată să înlăturaţi sau să acţionaţi manual supapa de dozare a unei doze de gaz deja pregătite sau aflate în folosinţă. Este posibilă scăparea unor cantităţi mari de gaz lichefiat sub presiune şi periclitarea altor persoane.
 • Dacă o persoană a inhalat gaz, transportaţi persoana în aer liber sau într-un spaţiu bine ventilat şi aşezaţi-o într-o poziţie comodă. Dacă este necesar, apelaţi la asistenţa unui medic.
 • Dacă o persoană îşi pierde cunoştinţa, apelaţi la asistenţa unui medic. Aduceţi această persoană într-un spaţiu vine ventilat şi într-o poziţie laterală stabilă. Dacă persoana nu respiră, faceţi-i respiraţie artificială şi utilizaţi oxigen, dacă este necesar.
 • După contactul ochilor cu gazul, spălaţi ochii deschişi cu apă curgătoare timp de mai multe minute.
 • În cazul contactului gazului cu pielea, spălaţi cu grijă suprafaţa de contact, folosind săpun şi apă caldă. Aplicaţi ulterior o cremă de piele.

Descriere

Vedere generală a produsului

Image alternative
 1. Ghidajul de bolţuri
 2. Cursor pentru deblocarea ghidajului de bolţuri
 3. Agăţătoare de centură
 4. Declanşator
 5. Fante de aerisire
 6. Compartimentul pentru doza de gaz
 7. Tasta pentru deblocare pentru acumulator
 8. Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
 9. Buton pentru indicatorul dozei de gaz
 10. Indicatorul dozei de gaz
 11. Acumulator

Utilizarea conformă cu destinația

Produsul descris este un aparat de implantare acționat cu gaz. El este destinat implantării elementelor de fixare adecvate în beton și alte materiale de bază adecvate pentru montaj direct.

Aparatul de implantare, doza de gaz, acumulatorul și elementele de fixare formează o unitate tehnică. Cu alte cuvinte, o fixare fără probleme cu acest aparat de implantare este garantată numai atunci când se utilizează elementele de fixare, dozele de gaz și acumulatorii de la Hilti , produse special pentru aparatul de implantare. Recomandările oferite de Hilti privind fixarea și utilizarea sunt valabile numai în cazul respectării acestor condiții.
Utilizarea aparatul de implantare este permisă numai prin dirijare manuală.
 • Utilizați pentru acest produs numai acumulatorul Li-Ion Hilti B12/2.6 respectiv B 12‑30.
 • Utilizați pentru acești acumulatori numai redresoarele Hilti din seria C 4/12-50.

Setul de livrare

Aparat de implantare acţionat cu gaz cu ghidaj de bolţuri, 2 acumulatori, redresor, casetă, manual de utilizare.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau online la: www.hilti.group

Ghidajul bolţurilor

Image alternative
Ghidajul de bolţuri ţine diblul pentru izolaţie şi conduce elementul de fixare la procesul de implantare în locul dorit din materialul de bază.

Cursor pentru deblocarea ghidajului de bolţuri

În poziţia EJECT , cursorul deblochează ghidajul de bolţuri pentru extragere.
Starea
Semnificaţie
EJECT
Deblocarea ghidajului de bolţuri

Agăţătoare de centură

Agăţătoarea de centură se poate extrage în trei trepte.
Starea
Semnificaţie
Treapta 1
Poziţia de acroşare la centură
Treapta 2
Poziţia de acroşare la scări, schele, platforme etc.
Treapta 3
Agăţătoarea de centură extrasă

Doza de gaz

Aveţi în vedere instrucţiunile de protecţie a muncii, ataşate dozei de gaz!
Doza de gaz trebuie să fie introdusă pentru exploatare în compartimentul pentru doza de gaz al aparatului de implantare.
Starea dozei de gaz se poate citi după apăsarea tastei GAS pe display-ul cu LED-uri.
În cazul întreruperilor lucrului, înaintea lucrărilor de întreţinere, precum şi înainte de transportul şi depozitarea aparatului de implantare, doza de gaz trebuie să fie extrasă.

Indicaţia stării dozei de gaz

După apăsarea tastei GAS , display-ul LED-uri indică starea dozei de gaz.
Starea
Semnificaţie
Toate cele patru LED-uri se aprind în verde.
Gradul de încărcare este 100 % până la 75 %.
Trei LED-uri se aprind în verde.
Gradul de încărcare este 75 % până la 50 %.
Două LED-uri se aprind în verde.
Gradul de încărcare este 50 % până la 25 %.
Un LED se aprinde în verde.
Gradul de încărcare este 25 % până la 10 %.
Un LED se aprinde intermitent în verde.
 • Gradul de încărcare este sub 10 %. Se recomandă înlocuirea dozei de gaz.
 • Doza de gaz este goală sau nu funcţionează. Se recomandă înlocuirea dozei de gaz.
Chiar dacă gradul de încărcare indicat este "gol", doza de gaz mai conţine, din motive tehnice, încă o cantitate de gaz.
Un LED se aprinde intermitent în roşu.
Fie nu există nicio doză de gaz în aparatul de implantare, fie există una greşită.

Indicaţia stării de încărcare a acumulatorului

La acţionarea tastei pentru deblocare a acumulatorului, display-ul indică starea acumulatorului şi a aparatului de implantare.
Starea
Semnificaţie
Toate cele patru LED-uri se aprind în verde.
Starea de încărcare este 75 % până la 100 %.
Trei LED-uri se aprind în verde.
Starea de încărcare este 50 % până la 75 %.
Două LED-uri se aprind în verde.
Starea de încărcare este 25 % până la 50 %.
Un LED se aprinde în verde.
Starea de încărcare este 10 % până la 25 %.
Un LED se aprinde intermitent în verde.
 • Starea de încărcare este sub 10 %.
 • Aparatul de implantare este suprasolicitat sau supraîncălzită şi, de aceea, nepregătit de funcţionare.

Date tehnice

Aparat de implantare


GX 2-IE
GX 2-IE XL
Greutate (gol)
3,3 kg
3,4 kg
Lungime (aparatul de implantare)
500 mm
550 mm
Temperatura de utilizare, temperatura ambiantă
−10 ℃ … 45 ℃
−10 ℃ … 45 ℃
Lungimea maximă (elementul de implantare)
150 mm
200 mm
Diametrul elementului de implantare (aplicaţie de lucru cu nit din oţel)
50 mm / 60 mm cu 3,35 mm Cui
50 mm / 60 mm cu 3,35 mm Cui
Diametrul elementului de implantare (aplicaţii de lucru în beton)
60 mm / 90 mm cu 3,15 mm Cui
60 mm / 90 mm cu 3,15 mm Cui
Cursa de acţiune prin presare
20 mm
20 mm
Frecvenţa maximă de implantare (Elemente de fixare/h)
800
800

Bluetooth

Intensitatea maximă a câmpului magnetic
−7,6 dBµA/m
Frecvenţa
13.553 MHz … 13.567 MHz

Datele privind zgomotul şi valorile vibraţiilor

Valorile presiunii acustice şi ale vibraţiilor indicate în aceste instrucţiuni au fost măsurate corespunzător unui procedeu standardizat de măsură şi pot fi utilizate pentru compararea reciprocă a sculelor de împingere a bolţurilor. Ele sunt adecvate şi pentru o apreciere provizorie a valorilor de expunere. Datele indicate se referă la aplicaţiile principale de lucru ale sculei de împingere a bolţurilor. Fireşte că, dacă scula de împingere a bolţurilor este utilizată pentru alte aplicaţii de lucru cu echipamente neprevăzute sau cu o întreţinere insuficientă, datele pot să difere. Acest lucru poate ridica în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Pentru o apreciere exactă a valorilor de expunere, trebuie să se ia în calcul şi timpii în care aparatul nu execută efectiv nicio activitate. Acest lucru poate reduce în mod considerabil valorile de expunere pe întreaga durată de lucru. Stabiliţi măsuri de securitate suplimentare pentru protecţia operatorului faţă de efectele sonore şi ale vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei de împingere a bolţurilor şi a echipamentelor, menţinerea mâinilor în stare caldă, organizarea proceselor de lucru.
Valorile emisiei de zgomot determinate corespunzător EN 15895

GX 2-IE
GX 2-IE XL
Nivelul presiunii acustice emise în locul de muncă (LpA, 1s)
100 dB(A)
100 dB(A)
Nivelul de vârf al presiunii acustice în locul de muncă (LpC, peak)
133 dB(C)
133 dB(C)
Nivelul puterii acustice (LWA, 1s)
104 dB(A)
104 dB(A)
Insecuritatea (nivel de zgomot)
2 dB(A) / 2 dB(C)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Recul

GX 2-IE
GX 2-IE XL
Acceleraţia cu echivalentul energetic, pentru tablă de 1 mm pe beton C40: (ahw, RMS(3))
4,5 m/s²
4,5 m/s²
Insecuritatea
0,22 m/s²
0,22 m/s²

Încărcarea aparatului de implantare

Starea de echipare pentru implantarea elementelor de fixare

Elementele de fixare sunt ghidate prin introducerea manuală pe ghidajul de bolţuri.

Introducere doză de gaz

Dozelor de noi sunt dotate cu o siguranţă pentru transport. Înainte de a introduce o nouă doză de gaz, îndepărtaţi siguranţa pentru transport.
 1. Deschideţi capacul compartimentului pentru doza de gaz.
 2. Introduceţi prin glisare doza de gaz cu supapa de dozare aşezată în adaptorul roşu din compartimentul pentru doza de gaz.
 3. Închideţi capacul compartimentului pentru doza de gaz.

Introducerea acumulatorului

 1. Asiguraţi-vă că nu există corpuri străine la contactele acumulatorului şi ale aparatului de implantare şi că acestea nu prezintă deteriorări.
 2. Introduceţi acumulatorul şi lăsaţi-l să se fixeze cu zgomot perceptibil.
  • Dacă acumulatorul este introdus, LED-urile pentru starea de încărcare se aprind scurt.
AVERTISMENT
Pericol provocat de căderea acumulatorului. Dacă acumulatorul nu este blocat conform prescripţiilor, el poată cădea pe parcursul lucrului.
 • Controlaţi stabilitatea acumulatorului.
 1. Verificaţi aşezarea sigură a acumulatorului în aparatul de implantare.

Implantarea elementelor de fixare

ATENŢIONARE
Pericol de vătămare cauzat prin declanşarea involuntară! Implantarea necontrolată poate cauza vătămări grave
 • Nu presaţi niciodată aparatul de implantare pe mâna dumneavoastră sau pe o altă parte a corpului.
 • Nu retractaţi niciodată magazia de alimentare, ghidajul de bolţuri sau elementele de fixare cu mâna.
 1. Penetraţi materialul izolator cu elementul de fixare care se află pe ghidajul de bolţuri.
 2. Presaţi aparatul de implantare până la opritor pe materialul de bază.
 3. Aveţi în vedere ca ghidajul de bolţuri să stea perpendicular pe materialul de bază şi ridicat pe izolaţie.
 4. Apăsaţi declanşatorul pentru implantare.
  Implantarea nu este posibilă dacă aparatul de implantare şi elementul de fixare nu sunt presate până la opritor pe materialul de bază.
 5. După implantare, desprindeţi complet aparatul de implantare de pe suportul de bază.
 6. La finalul lucrului sau dacă lăsaţi aparatul de implantare nesupravegheat, extrageţi doza de gaz (instrucţiunile) şi acumulatorul (instrucţiunile).

Descărcarea aparatului de implantare

Extragerea acumulatorului

 • Apăsaţi butonul de deblocare şi trageţi acumulatorul din aparatul de implantare.

Extragerea dozei de gaz

 1. Deschideţi compartimentul pentru doza de gaz.
 2. Scoateţi doza de gaz.
 3. Închideţi compartimentul pentru doza de gaz.

Pași opționali de operare

Îndepărtaţi siguranţa pentru transport a unei noi doze de gaz

Image alternative
 1. Desprindeţi siguranţa pentru transport cu supapa de dozare conţinută de pe doza de gaz.
 2. Luaţi supapa de dozare din siguranţa pentru transport.
 3. Aşezaţi supapa de dozare cu canelura frontală dintre cele două caneluri pe gulerul dozei de gaz.
 4. Presaţi energic supapa de dozare cu canelura din spate pe gulerul dozei de gaz, până când canelura se fixează cu zgomot specific pe gulerul dozei de gaz şi supapa de dozare este în contact plan.

Verificarea stării dozei de gaz

 1. Fără a presa aparatul de implantare, apăsaţi tasta GAS cu acumulatorul introdus.
 2. Consultaţi starea dozei de gaz.

Detaşare ghidajului de bolţuri

 1. Scoateţi acumulatorul.
 2. Scoateţi doza de gaz.
 3. Aduceţi cursorul pentru deblocarea ghidajului de bolţuri în poziţia EJECT .
 4. Extrageţi ghidajul de bolţuri.

Introducerea ghidajului de bolţuri

 1. Scoateţi doza de gaz.
 2. Scoateţi acumulatorul.
 3. Apăsaţi cursorul pentru deblocarea ghidajului de bolţuri în sensul indicat de săgeată în poziţia EJECT şi ţineţi-l în această poziţie.
  Ghidajul de bolţuri se poate introduce numai dacă poziţia EJECT este menţinută.
 4. Introduceţi ghidajul de bolţuri până când fixează cu zgomot perceptibil în fanta din ciocul aparatului de implantare.
 5. Verificaţi aşezarea ghidajului de bolţuri.

Remedierea defecțiunilor

Îndepărtaţi corpurile străine din zona ghidajului de bolţuri

 1. Scoateţi acumulatorul.
 2. Scoateţi doza de gaz.
 3. Desprindeţi ghidajul de bolţuri.
 4. Îndepărtaţi toate corpurile străine din zona ghidajului de bolţuri.
 5. Introduceţi ghidajul de bolţuri.

Îngrijirea și întreținerea

Îngrijirea aparatului de implantare

 • Curăţaţi regulat aparatul de implantare cu o cârpă.
 • Menţineţi curate părţile de prindere, fără urme de ulei şi unsoare.
 • Nu utilizaţi pentru curăţare nici aparate de pulverizare, nici aparate cu jet de aburi, nici flux de apă.
 • Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 • Nu utilizaţi nici spray-uri, nici produsele asemănătoare de lubrifiere şi de îngrijire.
 • Nu lăsaţi aparatul de implantare să funcţioneze cu fantele de aerisire astupate.

Curăţarea aparatului de implantare

Aparatul de implantare trebuie să fie întreţinut şi curăţat cu regularitate. Vă recomandăm o lucrare de curăţare-service cel mai târziu după 25.000 operaţii de fixare.
 • Curăţaţi aparatul de implantare sau dispuneţi curăţarea sa când apar repetat avarii, ca de ex. defecţiuni de aprindere.
 • Utilizaţi pentru curăţarea setul de curăţare disponibil ca accesoriu-şi aveţi în vedere manualul de curăţare ilustrat care este ataşat setului de curăţare.

Întreţinerea

 • Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau la: www.hilti.group .
 • Verificaţi regulat dacă există deteriorări la toate piesele exterioare ale aparatului de implantare, precum şi funcţionarea impecabilă a tuturor elementelor de comandă.
 • Nu puneţi în funcţiune aparatul de implantare dacă există piese deteriorate sau dacă elementele de comandă nu funcţionează perfect.
 • Solicitaţi repararea unui aparat de implantare defect la centrul de service Hilti .

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Conţinutul dozei de gaz nu este suficient pentru unitatea de ambalare a elementelor de fixare.
Consum ridicat de gaz din cauza apăsării prea frecvente fără implantare.
 • Evitaţi presarea efectivă fără implantare.
Ghidajul de bolţuri nu este extins complet după implantare.
În ghidajul de bolţuri s-au înţepenit corpuri străine sau moloz.
Ghidajul de bolţuri este uzat.
 • Schimbaţi ghidajul de bolţuri.
Aparatul de implantare nu implantează.
Acumulator gol
 • Schimbaţi acumulatorul sau încărcaţi acumulatorul gol.
Doza de gaz goală
LED-ul 1 se aprinde în roşu
Poziţie eronată a pistonului prin desprindere prea timpurie după implantare
 • Lăsaţi aparatul de implantare presat efectiv un timp mai îndelungat.
Poziţie eronată a pistonului din cauza murdăririi
 • Curăţaţi aparatul de implantare.
Corpuri străine în zona ghidajului de bolţuri
Defecţiune electronică
 • Scoateţi doza de gaz şi introduceţi-o din nou. Dacă problema persistă, introduceţi o nouă doză de gaz.
 • Extrageţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou.
Image alternative
Numai la aplicaţii de lucru în beton: Elementul de fixare nu pătrunde suficient de adânc în materialul de bază.
Sistem inadecvat. Materialul de bază este prea dur
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Energia de acţionare prea scăzută.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Image alternative
Suprafaţa materialului de bază este prea denivelată.
Suprafaţa materialului de bază este prea denivelată.
 • Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .