Limba

SI‑AT‑A22

Manual de utilizare original

Date privind documentaţia

Referitor la această documentaţie

 • Înainte de punerea în funcţiune, citiţi complet această documentaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru un lucru în siguranţă şi pentru o manevrare fără defecţiuni.
 • Aveţi în vedere indicaţiile de securitate şi de avertizare din această documentaţie şi de pe produs.
 • Păstraţi întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului şi predaţi-l altor persoane numai împreună cu aceste manual.

Explicitarea simbolurilor

Indicaţii de avertizare

Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:
PERICOL
PERICOL !
 • Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE !
 • Pentru un pericol iminent şi posibil, care poate duce la vătămări corporale sau la accidente mortale.
AVERTISMENT
AVERTISMENT !
 • Pentru situaţii care pot fi periculoase şi pot provoca răniri uşoare sau pagube materiale.

Simboluri în documentaţie

În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire
Image alternative Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile
Image alternative Lucrul cu materiale reutilizabile
Image alternative Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer

Simboluri în imagini

Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:
Image alternative Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni
Image alternative Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text
Image alternative Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului
Image alternative Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul.

Simboluri în funcţie de produs

Simboluri pe produs

Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:
Image alternative Curent continuu

Informaţii despre produs

Produsele Image alternative sunt destinate utilizatorilor profesionişti, iar operarea cu acestea, întreţinerea şi repararea lor sunt activităţi permise numai personalului autorizat şi instruit. Acest personal trebuie să fie instruit în mod special cu privire la potenţialele pericole. Produsul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat destinaţiei de către personal neinstruit.
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
 • Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
  Date despre produs
  Tip
  SI‑AT‑A22
  Generaţia
  01
  Număr de serie

Securitate

Instrucţiuni de protecţie a muncii

 • Aveţi în vedere instrucţiunile de protecţie a muncii din manualul de utilizare al maşinii de înşurubat prin impulsuri.

Descriere

Modul inteligent de strângere

Image alternative
 1. Tastele de operare
 2. Display LCD
 3. Lămpi de control
 4. Scaner pentru coduri de bare
 5. Tastă pentru deblocare
 6. Mufă de conexiune USB
 7. Apărătoare pentru mufa USB (suspendată în fig.)

Tastele de operare

Image alternative
 1. Tasta OK
 2. Tasta săgeată din stânga
 3. Tasta săgeată din dreapta
 4. Tasta de blocare
 5. Tasta de scanare

Utilizarea conformă cu destinaţia

Produsul descris este un modul electronic care poate fi utilizat la maşinile de înşurubat prin impulsuri Hilti cu notaţie model SI… …AT‑A22 ("…" = un caracter oarecare), pentru a strânge controlat mijloace de fixare şi a asigura astfel calitatea îmbinării. Lucrările vor fi protocolate în modul şi pot fi exportate în scopuri de documentare cu softul de PC AT Documentation Software .

La acest modul nu se poate regla niciun cuplu de rotaţie!
 • Utilizaţi pentru acest produs numai acumulatori Li-Ion Hilti din seria de tip B 22.

 • Utilizaţi pentru aceşti acumulatori numai redresoare avizate de Hilti . Informaţii suplimentare găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

 • Pentru strângerea îmbinărilor de fixare Hlti , utilizaţi numai capete ale maşinii de înşurubat prin impulsuri care sunt descrise în manualul de utilizare al produsului respectiv.

Posibilă folosire greşită

Acest produs nu este adecvat pentru Hilti îmbinări de fixare în centrale nucleare!

Lămpi de control

Prin diferitele stări ale lămpilor de control de pe ambele părţi ale modulului, sunt semnalizate următoarele mesaje sau stări:
Starea
Semnificaţie
Lămpile de control se aprind în verde.
 • La scanare: codul de bare, respectiv codul QR a fost detectat.
 • La înşurubare, după deconectarea automată a maşinii de înşurubat prin impulsuri: Procesul de strângere a fost încheiat în mod reuşit.
Lămpile de control se aprind intermitent în roşu.
 • La scanare: codul de bare, respectiv codul QR nu a fost detectat.
 • La înşurubare după deconectarea maşinii de înşurubat prin impulsuri: îmbinarea filetată nu a putut fi strânsă corespunzător reglajele alese. Cauza în acest scop poate fi, spre exemplu, deconectarea manuală prematură a maşinii de înşurubat prin impulsuri.
Lămpile de control se aprind intermitent în galben.
S-a detectat că îmbinarea filetată a fost deja strânsă şi apoi din nou desfăcută. De aceea, îmbinarea filetată a fost strânsă la parametrii speciali, definiţi pentru o nouă strângere, iar procesul de strângere a fost încheiat în mod reuşit.

Buzzer

Buzzerul montat în modulul inteligent de strângere generează următoarele sunete de control ca mesaj de răspuns acustic:
 • Sunet lung: sunet de confirmare (OK / proces încheiat în mod reuşit)
 • 2 sunete scurte, LED-urile se aprind intermitent în galben: semnal sonor de avertizare 1 (OK, respectiv NOK / apariţie repetată)
 • 4 sunete scurte, LED-urile se aprind intermitent în roşu: semnal sonor de avertizare 2 (NOK / proces abandonat)

Conexiune USB

Prin intermediul mufei de conexiune USB se poate conecta modulul inteligent de strângere cu un PC. Cu softul AT Documentation Software vor fi posibile apoi, printre altele, următoarele funcţii:
 • Adăugare seturi de date pentru noi mijloace de fixare
 • Modificare / actualizare seturi de date deja existente
 • Dezactivare / activare funcţie de documentare
 • Încărcarea protocolului funcţiei de documentare
 • Setare oră în modulul de strângere
Informaţii detaliate sunt prezentate în documentaţia softului AT Documentation Software .
Sub următorul link puteţi descărca softul:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Setul de livrare

Modul inteligent de strângere, manual de utilizare, ghid sumar, cablu USB.
Alte produse din sistem, avizate pentru produsul dumneavoastră, găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti Store sau la: www.hilti.group

Date tehnice

Greutate, conform EPTA-Procedure 01
0,26 kg
Scaner pentru coduri de bare
Scaner cu cameră (imager)

Modul de utilizare

Introducerea modului inteligent de strângere

ATENŢIONARE
Pericol de scurtcircuit !
 • Asiguraţi-vă că la contactele modulului de strângere şi la contactele maşinii de înşurubat prin impulsuri nu există corpuri străine, înainte de a introduce modulul de strângere.
Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea modulului de strângere !
 • Controlaţi aşezarea sigură a modulului de strângere de la maşina de înşurubat prin impulsuri.
 • Împingeţi modulul de strângere din spate pe maşina de înşurubat prin impulsuri, până când acesta se fixează în poziţie la opritor cu zgomotul specific.

Introducerea acumulatorului

ATENŢIONARE
Pericol de scurtcircuit !
 • Asiguraţi-vă că nu există corpuri străine la contactele acumulatorului şi la contactele modulului de strângere, înainte de a introduce acumulatorul.
Image alternative
ATENŢIONARE
Pericol de accidentare prin căderea acumulatorului !
 • Controlaţi aşezarea sigură a acumulatorului în modulul de strângere.
 • Împingeţi acumulatorul din spate pe modulul de strângere, până când acesta se fixează în poziţie la opritor cu zgomotul specific.

Conectarea/ deconectarea

Conectarea modulului de strângere

Condiţii : Modulul de strângere este deconectat, display-ul nu indică nimic.
 1. Reglaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga al maşinii de înşurubat prin impulsuri pe rotaţie spre dreapta.
 2. Apăsaţi scurt pe comutatorul de comandă al maşinii de înşurubat prin impulsuri.
  • Iluminarea display-ului este conectată, display-ul afişează scurt ecranul de start Image alternative.
  • Pentru controlul funcţionării se aprind scurt lămpile de control roşu, galben şi apoi verde. Se emite un semnal sonor de control.
  • Display-ul indică ultimul regim funcţional ales printr-un chenar de selecţie.
  • Dacă pe display este afişată o avarie:
   • Consultaţi în capitolul "Asistenţă în caz de avarii" ce exprimă imaginea de pe display, ce cauză poate avea mesajul şi ce măsuri puteţi întreprinde pentru remedierea defecţiunilor.
 3. Apăsaţi tasta de blocare.
  • Modulul de strângere este acum blocat, maşina de înşurubat prin impulsuri este pregătită de utilizare.

Deconectarea modulului de strângere

Modulul inteligent de strângere se deconectează automat:
 • Dacă maşina de înşurubat prin impulsuri se deconectează automat după o perioadă lungă de neutilizare
 • Dacă acumulatorul este extras
 • Când conexiunea USB a modulului de strângere cu PC-ul este întreruptă prin scoaterea unei fişe USB.

Mod de utilizare fundamental

În acest paragraf sunt prezentate explicit funcţiile de bază care sunt necesare frecvent, pentru a afişa sistematizat comenzile de operare. Găsiţi modul de utilizare detaliat pentru anumite lucrări în capitolul cu lucrarea respectivă.
Deblocare modulPentru a efectua reglaje la modulul inteligent de strângere, acesta trebuie să fie deblocat.
 • Dacă doriţi să deblocaţi modulul inteligent de strângere, apăsaţi tasta de blocare Image alternative şi ţineţi-o apăsată cel puţin 1 secundă.
 • Pe display apare un chenar de selecţie în jurul ultimului tip afişat de element de fixare, respectiv ultimul regim funcţional afişat.
 • Modulul de strângere este deblocat şi se află pe modul de reglare. Maşina de înşurubat prin impulsuri este dezactivată.
NavigareDacă pe display sunt afişate chenarul de selecţie şi mai multe elemente (opţiuni, parametri), chenarul de selecţie poate fi mutat cu tastele săgeată Image alternative şi Image alternative.
Alegere opţiune / modificare parametriCând modulul de strângere este deblocat, opţiunile, respectiv parametrii se pot modifica aşa cum este descris în cele ce urmează.
 • Poziţionaţi chenarul de selecţie din display pe elementul (opţiunea/parametrul) de modificat.
 • Apăsaţi tasta OK.
 • Elementul este reprezentat evidenţiat cu negru.
 • Efectuaţi reglarea dorită cu tastele săgeată.
 • Apăsaţi tasta OK pentru a prelua reglajul afişat.
 • Elementul va fi afişat acum din nou cu chenarul de selecţie.
Blocare modulDupă ce toate reglajele au fost efectuate, modulul inteligent de strângere trebuie să fie blocat din nou.
 • Apăsaţi tasta de blocare Image alternative.
 • Chenarul de selecţie dispare de pe display. Parametrii de prelucrare reglaţi sunt acum salvaţi şi nu pot fi modificaţi accidental.
 • Modulul inteligent de strângere va fi blocat, maşina de înşurubat prin impulsuri va fi din nou activată.

Reglaje de bază

Apelarea meniului setărilor de bază

 1. Dacă modulul pentru cuplu este blocat, atunci deblocaţi-l apăsând tasta de blocare şi ţinând-o apăsată cel puţin 1 secundă.
 2. Apăsaţi tasta OK şi ţineţi-o apăsată cel puţin 1 secundă.
  • Este afişat meniul setărilor de bază.

Alegerea funcţiei în meniul setărilor de bază

 1. Mutaţi chenarul de selecţie cu tastele săgeată pe simbolul funcţiei dorite.
  Funcţii în meniul setărilor de bază
  Simbol
  Funcţie
  Image alternative Afişarea datei şi orei la ceasul din modulul de strângere
  Fixarea orei pe ceas este posibilă numai prin softul AT Documentation Software .
  Image alternative Afişarea intervalului de timp/duratei de utilizare rămase a maşinii de înşurubat prin impulsuri până la următorul termen limită de întreţinere
  Image alternative Afişarea memoriei ocupate în modulul de strângere
  Dacă valoarea afişată atinge 100 %, cele mai vechi date vor fi suprascrise.
  Cu softul AT Documentation Software , datele înregistrate pot fi exportate şi şterse din memoria modulului de strângere.
  Image alternative Afişarea versiunilor software de la modulul de strângere
  Image alternative Părăsirea meniului setărilor de bază
 2. Apăsaţi tasta OK.

Indicatoare cu display pentru starea de întreţinere/durata de utilizare rămasă

După activarea simbolului  Image alternative din meniul setărilor de bază, va fi reprezentată durata de utilizare rămasă a maşinii de înşurubat prin impulsuri până la următorul termen limită de întreţinere cu următoarele indicatoare pe display.
Independent de indicatoarele de pe display, maşina de înşurubat prin impulsuri utilizată trebuie să fie întreţinută cel puţin anual, pentru a asigura calitatea îmbinărilor filetate realizate cu aceasta.
Indicatoare cu display pentru starea de întreţinere a maşinii de înşurubat prin impulsuri
Afişaj
Semnificaţie
Image alternative Maşina de înşurubat prin impulsuri în stare conformă prevederilor, în intervalul de timp previzibil nu este necesară nicio întreţinere.
Image alternative Termen limită cât mai urgent posibil pentru întreţinerea maşinii de înşurubat prin impulsuri.
Segmentele din dreptunghiul din dreapta al display-ului indică partea din durata de utilizare rămasă.
Image alternative Întreţinerea maşinii de înşurubat prin impulsuri este necesară imediat.
Acest mesaj de avertizare apare automat după epuizarea duratei de utilizare rămase. Regimurile de funcţionare "Regim inteligent" şi "Îmbinare filetată" nu mai pot fi alese.

Părăsirea meniului setărilor de bază

 1. Mutaţi chenarul de selecţie pe simbolul Image alternative.
 2. Apăsaţi tasta OK.
  • Pe display va fi afişat ultimul regimul funcţional ales.

Regimuri de funcţionare

Descrierile următoare ale fiecăruia dintre regimurile de funcţionare sunt valabile numai pentru rotaţia spre dreapta a maşinii de înşurubat prin impulsuri. În rotaţie spre stânga, maşina de înşurubat prin impulsuri funcţionează necontrolat.

Regimul inteligent

În regimul funcţional "Regim inteligent", modulul inteligent de strângere reglează şi monitorizează strângerea tipului ales al elementului de fixare. Aici sunt utilizaţi parametrii de strângere ai ultimei actualizări software executate. Deoarece notaţiile de produse, precum şi parametrii de prelucrare se pot modifica, pe modulul de strângere trebuie să fie instalată întotdeauna cea mai nouă versiune software.
 • Dacă este ales regimul inteligent, la maşina de înşurubat prin impulsuri se aprinde indicatorul cuplului de rotaţie "AT".
 • Comutatorul pentru treptele de lucru este acum fără funcţie. De la comutatorul de comandă se poate însă conecta şi deconecta maşina de înşurubat prin impulsuri.
  În acest scop, vă rugăm să aveţi în vedere manualul de utilizare al maşinii dumneavoastră de înşurubat prin impulsuri.
Parametrii de prelucrare în regim inteligent
Image alternative
 1. Tipul elementului de fixare (denumire prescurtată a elementului de fixare)
 2. Material / calitate material / variantă de produs
 3. Diametru (opţional)
Imaginea indică dispunerea parametrilor de prelucrare pe display.
Tipul elementului de fixarePentru diferite tipuri ale elementului de fixare sunt salvaţi din fabricaţie parametrii de prelucrare în modulul de strângere.
Elementul de fixare afişat trebuie să corespundă elementului de fixare utilizat.
Informaţii suplimentare găsiţi în ghidul sumar pentru SI-AT-A22 şi în manualul de utilizare al produsului respectiv.

Regimul funcţional "Îmbinare filetată"

În acest regim de funcţionare sunt disponibile în total 30 trepte. Treapta care se alege pentru un anumit tip de element de fixare este dependentă de diametrul elementului de fixare şi de cuplul de rotaţie specificat. Treapta se va determina progresiv, pe baza acestor date.
În regimul funcţional "Îmbinare filetată", indicatorul cu display arată după cum urmează:
Image alternative
Numărul din dreapta de pe lângă simbolul de şurub indică treapta aleasă.

Determinarea treptei necesare pentru regimul funcţional "Îmbinare filetată"

 1. Image alternative ATENŢIE! Înainte de începerea unei înşurubări, asiguraţi-vă că suprafeţele de contact ale componentelor de îmbinat sunt aşezate una pe alta pe toată suprafaţa şi piuliţa a fost rotită în jos până la limită pe componentă.
 2. Strângeţi elementul de fixare utilizând o treaptă scăzută.
  • Începeţi procesul treptat cu treapta cea mai scăzută posibil, pentru a evita o deteriorare a elementului de fixare printr-o strângere prea puternică.
 3. Verificaţi cuplul de rotaţie atins al elementului de fixare cu ajutorul unei chei dinamometrice de calibrul corect.
  Pentru o strângere cu repetitivitate a mai multor elemente de fixare, asiguraţi-vă că toate condiţiile îmbinărilor filetate rămân identice. Modificările în condiţiile îmbinărilor filetate pot conduce la necesitatea unei alte trepte.
  Rezultat 1 / 3Cuplul de rotaţie specificat al elementului de fixare care se strânge nu a fost atins.
  • Desfaceţi elementul de fixare şi reglaţi o treaptă mai ridicată la modulul de strângere.
  • Strângeţi ferm elementul de fixare cu noua treaptă şi executaţi din nou acest pas de verificare.
  Rezultat 2 / 3Cuplul de rotaţie specificat al elementului de fixare care se strânge a fost depăşit.
  • Desfaceţi elementul de fixare şi reglaţi o treaptă mai scăzută la modulul de strângere.
  • Strângeţi ferm elementul de fixare cu noua treaptă şi executaţi din nou acest pas de verificare.
  Rezultat 3 / 3Elementul de fixare a fost strâns la cuplul de rotaţie specificat.
  Treapta corectă pentru elementul de fixare este determinată.

Regimul funcţional "Regim nereglat"

În acest regim de funcţionare, modulul inteligent de strângere este dezactivat. Maşina de înşurubat prin impulsuri funcţionează ca şi cum modulul inteligent de strângere nu ar exista. Astfel, pentru lucrări pe un timp scurt fără modulul inteligent de strângere, modulul de strângere nu trebuie să fie scos.
În regim nereglat, display-ul arată după cum urmează:
Image alternative
În regim nereglat, lampa de control "AT" a afişajului cuplului de la maşina de înşurubat prin impulsuri nu se aprinde, însă tasta pentru reglarea diverselor trepte de lucru la maşina de înşurubat prin impulsuri este funcţională.

Reglarea regimului de funcţionare

Regimul de funcţionare poate fi reglat în 2 moduri diferite pe tipul dorit de element de fixare:
 • Scanarea codului de bare, respectiv a codului QR aferent de pe ambalajul produsului Hilti de fixat.
 • Reglarea manuală cu tastele de operare ale modulului de strângere
Scanarea codului de bare, respectiv a codului QRDacă pentru produsul Hilti care se îmbină filetat există un cod de bare sau cod QR, regimul funcţional poate fi reglat rapid şi simplu pe produs prin scanarea acestui cod.
Reglare manualăDacă pentru produsul de îmbinare filetată nu există niciun cod de bare sau cod QR, regimul funcţional poate fi reglat cu tastele de operare ale modulului de strângere.
Regimul funcţional "Regim nereglat" se poate regla numai manual.

Reglarea regimului funcţional cu tastele de operare

 1. Deblocaţi modulul de strângere.
 2. Mişcaţi chenarul de selecţie, dacă este necesar, cu tastele săgeată pe o altă opţiune de modificat.
 3. Apăsaţi tasta OK.
  • Opţiunea aleasă va fi acum reprezentată evidenţiat cu negru.
 4. Alegeţi reglajul dorit cu tastele săgeată.
 5. Apăsaţi tasta OK.
  • Reglajul ales va fi afişat din nou cu chenarul de selecţie.
 6. Dacă este necesar, repetaţi ultimele 3 etape de lucru pentru a efectua şi alte reglaje.
 7. Blocaţi modulul de strângere.

Reglarea regimului funcţional prin scanarea codului de bare, respectiv a codului QR

 1. Deblocaţi modulul de strângere.
 2. Apăsaţi tasta Scan.
  • Scanerul va fi activat, starea pregătită pentru citire va fi afişată pe display prin simbolul Image alternative.
Image alternative
 1. Ţineţi acum modulul la o distanţă de aprox. 15 centimetri (6″) în direcţia codului de bare, respectiv a codului QR, astfel încât codul să se afle în interiorul chenarului proiectat de scaner.
  • Lămpile de control se aprind în verde.
  • Se emite semnalul sonor de confirmare.
  • Pe display va fi afişat modul de prelucrare pentru produsul care se îmbină filetat.
  • Lămpile de control se aprind intermitent în roşu.
  • Se emite semnalul sonor de avertizare.
  • Pe display va fi afişat Image alternative Image alternative (codul nu a putut fi citit sau este necunoscut).
   • Apăsaţi tasta Scan şi scanaţi codul încă o dată.
    Eventual nu există încă niciun parametru de prelucrare pentru produsul care se îmbină filetat în memoria modulului de strângere. Dacă produsul este compatibil cu SI-AT, codul QR al produsului corespunzător poate fi scanat şi introdus în manualul de utilizare al produsului respectiv SI-AT-A22. În acest fel, parametrii de prelucrare pot fi încărcaţi în memoria modulului SI-AT. Parametrii de prelucrare pentru produs pot fi încărcaţi ulterior în modulul de strângere şi prin softul AT Documentation Software prin USB. Pentru a vă asigura în permanenţă că sunt utilizaţi parametrii de prelucrare actuali, se va verifica regulat dacă softul modulului de strângere este actualizat.
 1. Blocaţi modulul de strângere.

Strângerea produsului în regimul inteligent

Înainte de utilizarea modulului de strângere, asiguraţi-vă că produsul de înşurubat este instalat corect. Aveţi în vedere indicaţiile din manualul de utilizare al produsului de înşurubat şi variantele de execuţie pentru verificarea elementelor de fixare.
 1. Reglaţi regimul funcţional "Regim inteligent".
 2. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe rotaţie spre dreapta.
 3. Aşezaţi maşina de înşurubat prin impulsuri cu un dispozitiv de lucru adecvat pe produsul de îmbinare filetată.
 4. Apăsaţi comutatorul de comandă şi ţineţi-l apăsat, până când modulul de strângere emite unul dintre următoarele mesaje de răspuns:
Image alternative
Rezultat 1 / 4
 • Este afişat mesajul "Îmbinare filetată încheiată în mod reuşit".
 • Lămpile de control se aprind în verde.
 • Se emite semnalul sonor de confirmare.
Elementul de fixare a fost strâns corect. Puteţi continua direct cu următorul element de fixare de acelaşi tip.
Image alternative
Rezultat 2 / 4
 • Este afişat mesajul "Strângere nouă încheiată în mod reuşit".
 • Lămpile de control se aprind intermitent în galben.
 • Se emite semnalul sonor de avertizare.
A fost strânsă din nou o îmbinare filetată care a fost deja strânsă şi apoi din nou desfăcută. INFO:  Dacă elementul de fixare nu a fost strâns corect în prealabil, el se va verifica, respectiv strânge cu o cheie dinamometrică de calibrul corect.
Image alternative
Rezultat 3 / 4
 • Este afişat mesajul "Tensiune acumulator prea scăzută".
 • Lămpile de control se aprind intermitent în roşu.
Pentru elementul de fixare, capacitatea rămasă a acumulatorului este prea scăzută.
 • Apăsaţi tasta OK, pentru a confirma mesajul.
 • Introduceţi un acumulator încărcat mai bine.
Image alternative
Rezultat 4 / 4
 • Este afişat mesajul "Îmbinare filetată încheiată incorect".
 • Lămpile de control se aprind intermitent în roşu.
 • Se emite semnalul sonor de avertizare.
 • Strângeţi elementul de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect.

Strângerea produsului în regimul funcţional "Îmbinare filetată"

 1. Reglaţi regimul funcţional "Îmbinare filetată".
 2. Determinaţi treapta de strângere care trebuie reglată pentru produsul de îmbinare filetată şi fixaţi-o.
 3. Poziţionaţi inversorul pentru rotaţie dreapta/ stânga pe rotaţie spre dreapta.
 4. Aşezaţi maşina de înşurubat prin impulsuri cu un dispozitiv de lucru adecvat pe produsul de îmbinare filetată.
 5. Apăsaţi comutatorul de comandă şi ţineţi-l apăsat, până când modulul de strângere emite unul dintre următoarele mesaje de răspuns:
Image alternative
Rezultat 1 / 2
 • Este afişat mesajul "Îmbinare filetată încheiată în mod reuşit".
 • Lămpile de control se aprind în verde.
 • Se emite semnalul sonor de confirmare.
Elementul de fixare a fost strâns corect. Puteţi continua direct cu următorul element de fixare de acelaşi tip.
Image alternative
Rezultat 2 / 2
 • Este afişat mesajul "Îmbinare filetată încheiată incorect".
 • Lămpile de control se aprind intermitent în roşu.
 • Se emite semnalul sonor de avertizare.
 • Strângeţi elementul de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect.

Verificarea elementului de fixare

Toate produsele Hilti se supun unei actualizări permanente, astfel încât inclusiv produsele care nu sunt descrise în această documentaţie pot fi compatibile cu modulul SI-AT. Menţineţi softul şi manualul de utilizare întotdeauna la nivelul actual.
Alte produse din sistem avizate pentru produsul dumneavoastră, manualele de utilizare şi instrucţiunile de verificare actuale pot fi găsite online la: www.hilti.group | SUA: www.hilti.com .

Verificarea elementului de fixare la ancorele de segment

Pentru a vă asigura că, la îmbinarea filetată a ancorelor de segment în "Regim inteligent", s-a aplicat corect cuplul de instalare specificat conform avizării / manualului de utilizare, se va verifica de fiecare dată prima şi ultima ancoră de segment cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Această verificare a cuplului de instalare aplicat trebuie să se realizeze imediat după strângerea (instalarea) ancorei de segment.
Momentul de verificare corespund cuplului de rotaţie la instalarea ancorei de segment corespunzătoare şi este indicat în manualul de utilizare al acestei ancore.
 • Corectaţi strângerea piuliţei ancorei de segment cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Totodată, examinaţi unghiul cu care se poate continua rotirea elementului de fixare.
  Rezultat 1 / 2Piuliţa ancorei de segment nu a fost rotită mai mult decât până la unghiul de rotire maxim indicat (< 360 °).
  Elementul de fixare este înşurubat corect.
  Rezultat 2 / 2Piuliţa ancorei de segment a fost rotită peste unghiul de rotire maxim indicat (> 360 °).
  Elementul de fixare este înşurubat defectuos. Îmbinările filetate strânse de la verificarea precedentă vor fi considerate ca defectuoase şi trebuie să fie verificate. Maşina de înşurubat prin impulsuri trebuie să fie verificată de centrul de service Hilti .

Verificarea securităţii elementului de fixare pentru sistemele de instalare

Pentru a vă asigura că, la îmbinarea filetată a butoanelor de legătură în "Regim inteligent", s-a aplicat corect cuplul de instalare specificat conform avizării / manualului de utilizare, se va verifica de fiecare dată primul şi ultimul buton de legătură cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Această verificare a cuplului de instalare aplicat trebuie să se realizeze imediat după strângerea (instalarea) butonului de legătură.
Momentul de verificare corespund cuplului de rotaţie la instalarea butonului de legătură corespunzător şi este indicat în manualul de utilizare al butonului de legătură.
Asiguraţi-vă că utilizaţi parametrii de implantare corecţi pentru elementele de fixare corespunzătoare. Informaţii suplimentare găsiţi în manualul de utilizare al modulului pentru cuplu şi în manualul de utilizare al produsului respectiv. Image alternative
 • Corectaţi strângerea elementului de fixare cu o cheie dinamometrică de calibrul corect. Totodată, examinaţi unghiul cu care se poate continua rotirea elementului de fixare.
  Rezultat 1 / 2Elementul de fixare nu a fost rotit mai mult decât până la unghiul de rotire (< 180 °) maxim indicat.
  Îmbinarea filetată a elementului de fixare este realizată corect.
  Rezultat 2 / 2Elementul de fixare a fost rotit dincolo de unghiul de rotire (> 180 °) maxim indicat.
  Îmbinarea filetată este defectuoasă. Îmbinările filetate strânse de la verificarea precedentă vor fi considerate ca defectuoase şi trebuie să fie verificate. Maşina de înşurubat prin impulsuri trebuie să fie verificată de centrul de service Hilti .

Verificarea îmbinărilor filetate strânse în regimul funcţional "Îmbinare filetată"

 • La intervale regulate, verificaţi cu o cheie dinamometrică de calibru corect după prevederile sau prescripţiile de calitate ale firmei dacă s-a atins cuplul de strângere nominal.

Extragerea modulului de strângere

Image alternative
 1. Scoateţi acumulatorul.
 2. Apăsaţi tasta pentru deblocare a modulului de strângere şi ţineţi-o apăsată.
 3. Trageţi modulul de strângere spre partea posterioară şi desprindeţi-l de la maşina de înşurubat prin impulsuri.

Racordarea modulului de strângere la PC

Image alternative
 1. Extrageţi modulul de strângere.
 2. Împingeţi apărătoarea pe partea inferioară a modulului de strângere.
  • Mufa de conexiune USB este acum accesibilă.
 3. Introduceţi fişa (tip B, USB 2.0) a cablului USB în mufa USB a modulului de strângere.
 1. Conectaţi cealaltă fişă (tip A) a cablului USB cu PC-ul dumneavoastră.
  • Modulul de strângere va fi acum alimentat cu curent de la PC. Pe display-ul modulului va fi afişat logo-ul USB (Image alternative).
  Dacă scoateţi fişa USB de la modulul de strângere, trebuie să închideţi din nou prin glisare apărătoarea de deasupra mufei USB, pentru a proteja de murdărire mufa USB.

Îngrijirea şi întreţinerea

Pentru o exploatare sigură utilizaţi numai piese de schimb şi materiale consumabile originale. Piese de schimb, materiale consumabile şi accesorii avizate de noi pentru produs găsiţi la centrul dumneavoastră Hilti sau la: www.hilti.com
 • Păstraţi produsul, în special suprafeţele mânerelor, uscate, curate, fără ulei şi unsoare. Nu utilizaţi produse de îngrijire care conţin silicon.
 • Curăţaţi regulat partea exterioară a maşinii cu o cârpă uşor umezită.

Transportul şi depozitarea

 • Pentru transportul şi depozitarea modulului inteligent de strângere, utilizaţi cutia de păstrare din setul de livrare sau valiza maşinii de înşurubat prin impulsuri, pentru a evita deteriorările.

Asistenţă în caz de avarii

În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .
Aveţi în vedere şi indicaţiile referitoare la remedierea defecţiunilor din manualul de utilizare al maşinii de înşurubat prin impulsuri utilizate.
Avarie
Cauza posibilă
Soluţie
Image alternative
Este afişat mesajul "Blocare modul".
Modulul de strângere deblocat.
 • Apăsaţi tasta de blocare, pentru a bloca modulul de strângere şi a activa maşina de înşurubat prin impulsuri.
Image alternative
Este afişat mesajul "Temperatură acumulator prea ridicată".
Acumulatorul este supraîncălzit.
 • Schimbaţi acumulatorul sau lăsaţi acumulatorul să se răcească.
Image alternative
Este afişat mesajul "Temperatură acumulator prea scăzută".
Temperatura acumulatorului este prea scăzută.
 • Introduceţi un acumulator a cărui temperatură se situează în intervalul temperaturii de lucru a acumulatorului (a se vedea manualul de exploatare al acumulatorului).
Image alternative
Este afişat mesajul "Temperatură maşina de înşurubat prin impulsuri prea ridicată".
Maşina de înşurubat prin impulsuri este supraîncălzită.
 • Lăsaţi maşina de înşurubat prin impulsuri să se răcească şi curăţaţi fantele de aerisire.
Image alternative
Este afişat mesajul "Încărcare acumulator prea scăzută".
Încărcarea acumulatorului nu este suficientă pentru a înşuruba corect elementul de fixare.
 • Introduceţi un acumulator încărcat mai bine.
Image alternative
Este afişat mesajul "Curent absorbit prea ridicat".
Curentul absorbit prea ridicat pe un timp scurt.
 • Apăsaţi tasta OK, pentru a confirma mesajul.
 • Repetaţi procesul de înşurubare.
 • Dacă mesajul apare din nou, luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Image alternative
Este afişat mesajul "Baterie tip buton goală".
Bateria tip buton a ceasului din modulul de strângere este goală.
  Corectitudinea datelor pentru data şi ora din protocolul de documentare nu mai poate fi garantată.
 • Adresaţi-vă centrului de service Hilti , pentru a solicita schimbarea bateriei.
Image alternative
Este afişat mesajul "Eroare la aparat".
A fost detectată o eroare la aparat.
 • Racordaţi modulul de strângere la un PC.
 • Exportaţi memoria erorilor cu softul AT Documentation Software şi urmaţi indicaţiile softului pentru remedierea defecţiunii.
Image alternative
Este afişat mesajul "Funcţie de documentare dezactivată".
Funcţia de documentare dezactivată (numai mesaj de avertizare).
 • Dacă aveţi nevoie de funcţia de documentare, racordaţi modulul de strângere la PC şi activaţi funcţia de documentare în softul AT Documentation Software .
 • După caz, apăsaţi tasta OK pentru a ascunde mesajul şi continuaţi procesul de pornire a modulului de strângere.
Image alternative
Este afişat mesajul "Memorie ocupată …%". (mesajul apare în cazul valorilor ≥ 90 %.)
Memoria de date din modulul de strângere este ocupată în procentul afişat. Atenţie: la atingerea procentului de 100 %, cele mai vechi date vor fi suprascrise!
 • Racordaţi modulul de strângere la un PC.
 • Exportaţi datele cu softul AT Documentation Software , pentru a le documenta într-un raport.
 • Ştergeţi apoi datele din memoria modulului de strângere, pentru a elibera spaţiu de memorie.

Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri

Image alternative Maşinile Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti preia maşinile dumneavoastră vechi pentru revalorificare. Solicitaţi relaţii la centrul pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Image alternative
 • Nu aruncaţi sculele electrice, aparatele electronice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer!

RoHS (directiva privind limitarea utilizării substanţelor periculoase)

Sub link-ul următor găsiţi tabelul substanţelor periculoase: qr.hilti.com/r4838537.
Un link referitor la tabelul RoHS găsiţi la finalul acestei documentaţii sub formă de cod QR.

Garanţia producătorului

 • Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .

Declaraţie de conformitate

Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde directivelor şi normelor aplicate. El a fost verificat şi avizat împreună cu produsele prevăzute în acest scop.
Image alternative