CONDUCEREA COMPANIEI

Hilti corporate governance

ALEGEREA ȘI DURATA MANDATULUI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Membrii Consiliului de administrație al companiei Hilti sunt aleși pe o durată de trei ani de Adunarea generală anuală. De regulă, membrii consiliului de administrație pot rămâne în funcție până la maxim patru mandate și, în orice caz, nu după încheierea anului fiscal în care împlinesc vârsta de 70 de ani.

ATRIBUIREA SARCINILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pe lângă obligațiile stabilite prin lege, Consiliul de administrație ia decizii cu privire la orientarea strategică a grupului, la planificarea strategică anuală și pe termen lung, deciziile cele mai importante, precum și succesiunea funcțiilor din Consiliul de administrație, și numirile și succesiunea funcțiilor din Comitetul executiv.

COMISIA DE REVIZIE CONTABILĂ

Comisia de revizie contabilă ajută Consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale de supervizare în materie de proceduri contabile și de raportare financiară ale companiei Hilti și a filialelor sale, în materie de conformitate cu cerințele legislației și regulamentelor, în privința proceselor de revizie contabilă interne și externe, precum și în privința supravegherii gestionării riscurilor. Responsabilitatea generală asupra sarcinilor delegate Comisiei de revizie contabilă rămâne în sarcina Consiliului de administrație. 

REVIZIA CONTABILĂ INTERNĂ

Departamentul de revizie contabilă internă, Corporate Audit, ajută Consiliul de administrație prin monitorizarea controlului intern al societăților din cadrul grupului. Pentru aceasta, departamentul de Revizie contabilă internă conduce revizii concentrate asupra principalelor cicluri de tranzacții economice, precum și asupra proceselor adoptate pentru gestionarea riscurilor organizaționale selectate. Obiectivul acestui departament este de a garanta transparența în procesele de control ale grupului și a oferi siguranța resurselor grupului însuși. 

MANAGEMENTUL RISCURILOR

Grupul prevede un proces de gestionare a riscurilor care implică întreaga companie și care cuprinde un inventar complet de riscuri, cu diverși responsabili pentru riscuri, cărora le este încredințată sarcina de a gestiona toate riscurile cunoscute în mediul strategic, financiar și corelat cu evenimentele.

Responsabilii pentru riscuri au sarcina de a evalua măsurile de reducere a riscului care ține de competența lor și de a implementa planuri, de a le supune revizuirii și de a le verifica respectarea. În privința riscurilor financiare și a riscurilor corelate cu evenimentele, managerul pentru gestionarea riscurilor din cadrul companiei este responsabil de procesul de raportare a riscurilor, trebuind, de asemenea, să se asigure de caracterul plauzibil al conținuturilor rapoartelor și al măsurilor de soluțioare identificate.

Departamentul de Revizie contabile internă analizează câteva riscuri specifice, în cadrul reviziilor interne pentru controlul societăților din cadrul grupului (vezi mai sus) și în cadrul funcțiilor gestionate de respectivii responsabili de riscuri. În privința riscurilor strategice, departamentul de Dezvoltare a companiei organizează în fiecare an ateliere pentru revizuirea strategiilor, împreună cu Comitetul executiv. Rapoartele privind managementul riscurilor sunt analizate regulat de Comisia de revizie contabilă, delegată în acest sens de Consiliul de administrație.

REMUNERAȚIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORILOR COMPANIEI

Membrii Consiliului de administrație sunt plătiți o dată pe an cu o sumă fixă, la care se adaugă o sumă forfetară pentru cheltuieli. Președintele Consiliului de administrație primește o cotă variabilă suplimentară. Nu sunt prevăzute plăți suplimentare pentru membrii Consiliului de administrație care au și îndatoriri în cadrul Comisiei de revizie contabilă. Foștii membri ai Consiliului de administrație nu primesc niciun fel de remunerație.

Membrii grupului de conducere (echipa de administratori executivi și Comitetul executiv) primesc un salariu anual de bază și o cotă variabilă, în funcție de performanțele obținute. Membrii Comitetului executiv primesc o îndemnizație cu ocazia pensionării, ca supliment la pensia acumulată.

Foștii membri din cadrul echipei de administratori executivi nu primesc nicio compensație suplimentară față de pensia acumulată. Compensația totală este indicată în detaliu în bilanțul exercițiului financiar al grupului.

DREPTURILE DE PARTICIPAȚIE ALE ACȚIONARILOR

Detaliile privind părțile sociale și capitalul de participație se regăsesc în bilanțul consolidat el exercițiului financiar al grupului. Hotărârile adunărilor generale ale asociaților sunt, în general, adoptate prin majoritatea absolută a voturilor reprezentate. Este necesară o majoritate de cel puțin trei sferturi din voturile asociaților prezenți și reprezentați, pentru a modifica articolele din actul constitutiv sau pentru a adopta hotărâri privind modificări ale distribuției părților sociale și a capitalului de participație, ale dreptului de subscriere, extinderea sau limitarea obiectului de activitate, precum și fuziunile, transformările sau lichidarea companiei. 

REVIZORII DE CONTURI

Examinarea bilanțului consolidat al exercițiului financiar al grupului și a bilanțului companiei Hilti este realizată de firma PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

MAI MULTE DESPRE HILTI

DESPRE NOI

DESPRE NOI

Citește mai mult
ISTORIA NOASTRĂ

ISTORIA NOASTRĂ

Citește mai mult